Hur länge håller asfalten?

Det kan vara en bra idé, framförallt efter vintern, att se över asfalten ut runt fastigheten. Vi mindre skador och sprickor kommer man långt med att reparera dessa innan dessa blir stora och kräver en dyrare om-asfaltering. Växter och rötter kanske har börjat tränga igenom marken? Hål kan man fylla i själv.

Slitaget kan vara stort på parkeringsplatser och lastplatser där tunga fordon står. En välgjord och noggrann asfaltering håller cirka 20 år, jämfört med vägar med tung trafik där det istället handlar om tioårs-intervaller.

Vikten av förarbetet

Det är av yttersta vikt att man är noga med schaktarbetet innan man lägger ny asfalt. Själva asfalteringen tar faktiskt inte så lång tid som man kan tro. Efter att man har rivit upp den gamla asfalten måste allt naturligt material som växter och rötter tas bort.

Självklart måste man också se till att inga ledningar löper under och kan skadas. Sedan måste marken göras platt med schaktmaskiner för både hållbarhetens skulle men givetvis också för att det ska vara lätt att gå på och köra bil på. 

Lägg asfalt på nya ställen

Det kan var trevligt med en asfalterad gång- och cykelväg i grönområden och parker. Det ger en känsla av trevnad när man kan ta sig fram bättre till exempelvis lekparken med barnvagn och cykel. Framför allt vid sämre väder då det blir lerigt och svårframkomligt.

Framför garaget i villan vill man inte gärna ha lervälling som smutsar ner hela tomten. Och stor risk att fastna med bilen vid regn och snö. 

Ta professionell hjälp 

För större projekt finns det många erfarna och kompetenta byggföretag som gärna hjälper dig för att få ett perfekt resultat som kommer hålla länge. Många företag är specialiserade på mark- och anläggningsarbeten, men glöm inte att kontrollera att företaget i fråga har rätt certifiering inom området. Det krävs lång erfarenhet och utbildning av stora asfaltsarbeten. Det är lätt att det blir sprickor om man inte gör arbetet på ett korrekt sätt. 

Man behöver rätt verktyg, mätintrument, maskiner och förkunskap för att få ett perfekt resultat. Det finns också olika asfaltssorter med olika kvalitet för olika ändamål. Men blandar olika sorters krossad sten, beroende på vilken hållfasthet som krävs, med ett oljebaserat bindmaterial.

Många byggare återvinner gammal asfalt för mindre miljöpåverkan. Det har hänt på mycket på miljökraven på våra byggen och vägarbeten på senare år. Något som är nog så viktigt, eftersom det byggs mycket i vårt land och mycket finns att göra. 

 

11 Feb 2019