Hur går en takläggning till?

Att anlita en takläggare är något som många någon gång har gjort. Ofta vet man dock inte riktigt vad som egentligen händer där uppe på taket. Så vad gör takläggarna egentligen?

Innan takpannorna läggs

Visserligen är det inte bara takpannor som takläggare kan lägga. Kanske kunden vill ha papptak eller något annat material? Hur som helst är takpannor troligtvis det vanligaste som takläggarna får syssla med – oavsett om pannorna är av tegel eller betong.

En av de saker som takläggarna gör först är att se till att underlagstäckningen ser bra ut. Det här innebär att det inte bör finnas några öppna skarvar, hål från spikar eller andra typer av skador.

Takläggarna tittar på detta eftersom det kan skapas en viss kondens – även om taket lades fullständigt korrekt tidigare. Innan nytt tak läggs är det vanligt att takläggarna byter takpappet helt och hållet innan de fräscha pannorna läggs på. 

Lägger efter dina önskemål

Förhoppningsvis har du och takläggaren kommit överens om vilket material taket ska bestå av. Det finns ett antal olika typer, där betong- och tegelpannor troligtvis är det vanligaste i Sverige.

Utöver pannor av tegel- och betong, finns bland annat rena papptak. Det här förknippas dock ofta med mindre sommarstugor och fritidshus ute på landet. På permanenta boenden är det mer ovanligt med att ha papptak – även om det förekommer.

Något som underlättar arbetet för takläggarna är om det är just betongpannor som ska läggas. Detta eftersom de knappt har några felmarginaler vad gäller måttangivelserna. Utöver det brukar arbetet med betongpannor också gå fortare än med till exempel tegelpannor vid själva takläggningen.

Betongpannor är vanligtvis tvåkupiga och lite större. Det här kan vara något att tänka på för den som vill spara pengar. Att lägga betongpannor kan faktiskt sänka totalkostnaden då det går fortare att lägga. Därmed sänks ju även arbetskostnaden något. Det här gäller dock i jämförelse med tegelpannor. Vad gäller papptak går det troligtvis fortast, men det är ju upp till var och en hur mycket man vill kompromissa med materialet för att få ner kostnaderna.

Kan sin säkerhet

En stor fördel som följer när man anlitar takläggare, istället för att lägga taket själv, är att det kan vara ett ganska farligt jobb. Därför krävs det att den som lägger taket har ordentlig koll på säkerheten.

Anlitar man en bra takläggarfirma kan man vara säker på att det hela sköts på ett korrekt sätt. Om taket läggs på över två meters höjd till exempel, krävs alltid ett fallskydd.

Det här kan till exempel vara i form av en säkerhetslina, ett räcke, eller en ställning.

Läs mer om takläggning: www.takläggarestockholm.net.

18 Apr 2016