Håller ditt tak rätt taksäkerhet?

Som fastighetsägare så har man ett ansvar där ingen ska riskerar att skadas vid exempelvis arbete- och underhåll av byggnaden. Detsamma gäller naturligtvis för dem som bor i fastigheten och för de som vistas i- eller utanför denna. Kort och gott: du har ett ansvar som ligger i att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder så att ingen ska kunna fara illa av att vistas i-, på-, eller i närheten av den fastighet du äger. Vi kan ge ett typiskt exempel där vi säger att du äger en fastighet i centrala Stockholm och där snön under natten fallit ganska rejält. Under morgonen passerar en person din fastighet varpå ett rejält snölass hamnar över personen i fråga; något som resulterar i ett besök på akuten där nacksmärtor måste diagnostiseras.

Vems är felet? Jo, vid en närmare inspektion av ditt tak så upptäcks att du saknar snörasskydd och att sådana hade kunnat förhindra hela förloppet. Felet är alltså ditt - hade du tagit frågan om taksäkerhet på ett större allvar så hade situationen aldrig ägt rum. Snörasskydd är en del av taksäkerhet som man förhindrar att tredje person kan komma att skadas. Det finns dock även andra delar. Skulle du behöva någon typ av hjälp med att exempelvis renovera eller inspektera ditt tak så måste det finnas tillräckligt med skydd för att de anställda till företaget du anlitat kan göra sitt jobb utan någon risk för skada.

Taksäkerhet är en viktig fråga

Det finns regler att förhålla sig till gällande taksäkerhet och dessa utgår dels från byggregler framtagna av Boverket och dels också från Arbetsmiljölagen. Detta innebär att du kan ha godkänd taksäkerhet på din fastighet i Stockholm - men att arbetet ändå inte kan göras utan att åtgärder vidtas.

Varför? Jo, av den anledningen att byggregler ändras. Den fastighet du äger kan vara byggd under en tid då frågan om taksäkerhet inte togs på lika stort allvar som idag och varit godkänd enligt dåtidens standard - men dagens högre krav når den inte riktigt; något som gör att den samlade riskbedömningen som görs av företaget säger att säkerheten måste höjas.

Här ska man veta att det är en kostnad som ska anses som väsentlig och nödvändig. Ditt tak är ett område som dagligen utsätts för slitage och det behöver repareras för att få en längre livslängd. Därför är det också nödvändigt att vidta de åtgärder som krävs för att en reparation ska kunna utföras på ett säkert sätt. Det handlar om att sätta upp vertikala, fasta stegar, det handlar om att sätta upp fasadstegar - nämnda snörasskydd - samt att sätta fast gångbryggor. Detaljer som gör att även du kan vistas på taket och som minimerar risken för en fallolycka.

Läs mer på http://www.taksäkerhetstockholm.nu/.

12 Dec 2017