Guide till badrumsrenovering i Stockholm

När det är dags att renovera badrummet finns det mycket som du behöver tänka på. Oavsett om du gör det på eget initiativ eller om det är föreningen som beslutat om stambyte är det i slutändan du själv som måste ansvara för att du får ett badrum som du är nöjd med.

Att renovera ett badrum i Stockholm skiljer sig inte nämnvärt åt från övriga landet, dock finns här en hög koncentration av gamla byggnader, främst i innerstaden, och dessa kräver ett något annorlunda tänk än modernare byggnader gör. Till exempel skiljer sig sekelskifteslägenheter ofta markant från modernare lägenheter när det kommer till takhöjden och dels har de även ofta äldre grundmaterial som du själv kan välja att behålla eller byta ut. Många vill också gärna behålla den gamla känslan som finns i äldre lägenheter vilket kan vara bra att tänka på när man planerar en badrumsrenovering. En bra kombination av traditionell klassisk inredning med moderna material brukar ofta vara att rekommendera i äldre byggnader.

Det första du ska göra när du planerar en kommande badrumsrenovering i Stockholm är att sätta upp en ordentlig budget. Se över dina finanser och sätt ett maxtak på vad du kan lägga på renoveringen. Det är även bra att räkna med att en del oväntade kostnader kan tillkomma och därför avsätta en liten extra buffert för sådana tillfällen.

Därefter är det rimligt att göra en noggrann ritning av utrymmet som ska inredas. Mät noggrant i alla vinklar och vrår och var även uppmärksam på var rör och elektricitet är dragen. Även fönster och dörrar samt vilket håll de öppnas bör vara med i ritningen. 

Då var det tråkiga jobbet avklarat. Nu följer den skapande, kreativa processen där du samlar inspiration och idéer för att sedan skapa ditt eget drömbadrum. Sök gärna på nätet och läs på så mycket du kan om material, smarta tekniska lösningar samt vackra designföremål. Du kan även åka runt till de största badrumskedjorna för att se de tillgängliga lösningarna i dagsljus. Ju mer information du samlar innan du gör klar din plan, desto bättre förutsättningar har du att skapa ett badrum som du kommer trivas i under en lång tid framöver.

Själva renoveringen av badrum brukar generellt utföras av professionella hantverkare då många av våtrumsinstallationerna och elarbetet kräver detta. Kontakta en rad hantverkare i Stockholmsområdet, och gärna i din lokala stadsdel, för att få prisförslag och tidsplaner på när arbetet skulle kunna utföras. Det är bra om du kontaktar minst tre så du kan jämföra förslagen och priserna mellan de olika firmorna. När du kontaktar olika firmor för badrumsrenovering är det även bra att vara beredd på att de inte alltid kan klara av att utföra badrummet precis som du vill ha det. Ofta brukar detta gå att lösa med smärre kompromisser så att alla blir nöjda i slutändan ändå. 

30 Apr 2016