GC bro tar dig över alla hinder

En GC bro är en slags bro som är enkel att uppföra men också är stabil och säker för de som ska ta sig över den. Därför är det mycket vanligt att man har ett flertal GC-broar i en större stad.

Vill du ta dig över en trafikerad väg eller ett vattendrag till fots eller till cykel? Då är det vanligt att du har möjlighet att använda en GC-bro. En slags bro som är stabil och säker men som samtidigt är enkel att uppföra. Det är också en möjlighet som är betydligt enklare än att göra en gångtunnel. Och som ger mindre påverkan på trafiken än ifall du skulle sätta upp rödljus eller övergångsställen.

En GC bro kan du gå eller cykla över

När du väljer att skapa en GC-bro så är det för att du vill skapa en möjlighet att ta dig säkert fram till fots eller cyklande. Anledningen till att man skiljer ut de två färdsätten är att de lätt kan samsas om bron utan att medföra större risker, som om du blandar in fordonstrafik av något slag. Men det är även två sätt att ta dig fram på som är mycket lätta. Det gör att bron kan vara i enklare uppförande, som enbart i stål exempelvis. Till skillnad emot ifall du skulle ha en bro där du kan ha tyngre trafik. Gångbron är även enklare att göra eftersom den tar mindre plats och kan ha sin start och slut från exempelvis en gång.

10 Oct 2021