Fuktskador – ett vanligt dolt fel i hus

Den som har köpt ett hus med dolda fel kan få sig en riktigt otrevlig överraskning en tid efter köpet. Det kan dröja länge innan felet upptäcks, men när det väl gör det kan det bli mycket kostsamt att reparera. Förhoppningsvis har du inspekterat huset noga på förhand så att den som sålde huset till dig blir ansvarig för kostnaderna.

Om det dolda felet i huset upptäcks senare än 10 år efter försäljningen är det upp till köparen att stå för kostnaderna. Dessförinnan är det dock säljaren som antingen ska ge dig pengar i hand eller reparera skadorna. Dock gäller det att felet just ska ha varit dolt. Det här ställer krav på att huset har undersökts men att inga problem med det har hittats. Således är undersökningsplikten för den som köper ett hus alltid långtgående.

Undersök vind, badrum och krypgrund noga

När det kommer till dolda fel i hus finns det framförallt ett fel som är vanligt att stöta på – fuktskador. De är därtill ofta dyra att reparera och kan till och med leda till hälsoeffekter på de som vistats i huset regelbundet under en lång tid. Detta i synnerhet om mögel har hunnit bildats.

Det är ofta i utrymmen som vinden, krypgrunden och i badrummet som fuktskador bildas. Särskilt badrummet kan det bli fuktskador i, som sedan leder till mögel, om ventilationen till exempel har brustit i funktion. Du som är på väg att köpa ett hus gör således rätt i att undersöka dessa utrymmen särskilt noga. Redan på visningen bör du försöka lukta dig till något som kan vara relaterat till fukt eller mögel. Många drabbas av fuktskador när man talar om dolda fel i hus – och det gäller att se till att man själv inte råkar ut för det.

Hälsorisker

Är fuktskador ett av de dolda felen som funnits i ditt hus, kan det ha gett effekter på din hälsa. Till exempel förekommer besvär som luftvägsinfektioner och allergier mer ofta hos människor som bor i hus med mögel- eller fuktproblem.

En annan risk med fuktskador och en ökad fuktighet i allmänhet, är att det kan leda till tillväxt av mögel och att giftiga ämnen sprider sig lättare. Som princip kan du utgå ifrån att alla biologisk aktivitet, och därmed även det som är skadligt för dig och ditt hus, ökar med en hög fukthalt.

Till exempel kan huset drabbas av en ökad mängd av husdammskvalster och mögel. Att bo i ett hus med mögel och husdammskvalster kommer inte att vara bra för hälsan. Kanske märks effekterna inte på en gång – men i det långa loppet är det något du kommer att bli varse om.

8 Aug 2017