Fuktproblem? Behöver du dränera?

Har du märkt att det är fuktigt i din källare? Möglar allt du ställer ner där? Är det fukt på väggarna? Då kan det behövas dränering för att leda bort vattnet och få stopp på tråkiga fuktskador.

Om marken runt en husgrund innehåller mycket vatten kommer det förr eller senare påverka grunden och huset. Det bildas fukt i grunden som orsakar skador på huset. Det bildas allt från svamp till mögel. För att undvika skador är det viktigt att marken är dränerad. Är din tomt inte tillräckligt dränerad kan du behöva dränera runt huset eller garaget. Att leda bort vatten från byggnader är ett bra skydd för skador och höjer värdet på din fastighet. Inomhusklimatet blir bättre, värmekostnaderna minskar och byggnaden stabiliseras.

Hur går det till?

Kontakta en firma som är proffs på dränering i ditt område. Dräneringen som genomförs beror på vad det är för jord runt en grund. Man kan till exempel byta ut lerjord, som leder bort vatten dåligt, mot grus som leder bort vatten bättre. Man kompletterar med rörledningar till en dräneringsbrunn.

För att skydda grunden används olika typer av dräneringsmattor. En är så kallad platonmatta, en plastmatta som skapar luft mellan vägg och matta och gör att fukten torkar snabbare. En isodränskiva är en annan metod med dränerande och isolerande egenskaper. Först gräver man runt grunden med grävmaskin. Grunden rengörs och eventuella sprickor lagas, sedan isoleras den med exempelvis isodrän, dräneringsrör placeras ut och täcks med geotextil, sist läggs grus ovanpå den dränerade ytan och tomten återställs. Läs vidare om dränering på denna hemsida: https://www.dräneringhelsingborg.nu

9 Dec 2020