Fasadrenovering med förbättring i Göteborg

När man ska utföra en fasadrenovering i Göteborg så kan man samtidigt passa på att göra vissa förbättringar, som höjer värdet och sänker löpande kostnader.

En fasadrenovering kan se väldigt olika ut i Göteborg. Ibland kan en renovering endast bestå i att man förbättrar ytskiktet. Ibland kan det vara partier som man måste byta ut. Det finns också ett tredje sätt att renovera en fasad på. Nämligen genom att förbättra hela fasaden och samtidigt hela huset.

När man ska utföra en fasadrenovering så kan man exempelvis bestämma sig för att samtidigt isolera huset mer på utsidan. Det är en åtgärd som innebär att man kommer få sänkta uppvärmningskostnader, och dessutom ett hus som blir mindre påverkat av temperaturen på husets utsida, oavsett om det är värme eller kyla i luften runtomkring huset.

Förändrande fasadrenovering i Göteborg

Det finns även en annan typ av förändrande fasadrenovering som man kan utföra i Göteborg. Och det är när man byter fasadmaterial. Det kan vara så att man går från att ha en träfasad till att sätta skivor eller tegel på utsidan. Eller så finns det tekniker där man kan putsa en träfasad så att det ser ut som att det är ett stenhus rakt igenom.

Idag är det inte ovanligt att man utför en eller båda av dessa förändrande fasadrenoveringar på hus som kan vara nyinköpta eller som man bara bestämt sig för att man vill ha annorlunda. Men vid stora förändringar är det viktigt att man kontrollerar med kommunen gällande en eventuell ändringsanmälan.

Läs mer om fasadrenoveringar på denna sida: fasadrenoveringgöteborg.se

19 Mar 2023