Fasadrenovering bidrar till ett bättre Stockholm

Att Stockholm gång på gång utses till ett av världens intressantaste resmål är något som verkligen ska tas emot med stolthet. Det som gör Stockholm unikt är en kombination av vatten, nya modernare byggnader blandat med äldre och det faktum att människor boende i staden ses som trevliga av turister.

Det som talar emot att Stockholm på sikt kommer att fortsätta nämnas i dessa positiva ordalag är att staden – och Sverige – generellt sätt är ganska dyr att leva i; både för priser gällande mat och dryck samt för boende. Turister drar sig alltså för att åka till Stockholm på grund av de höga priserna och detta kan i framtiden alltså komma att skapa lite problem då turistnäringen spelar en stor roll i stadens ekonomi. Än så länge verkar det dock inte vara någon fara och man ser dagligen – främst under sommarhalvåret – hur turister söker sig till Stockholm och ett av det som drar uppmärksamhet och uppskattande blickar till sig är – som vi sa ovan – de äldre byggnaderna.

Det här gör nämligen Stockholm väldigt unikt – staden har fortfarande en stor del av sin historia kvar och detta samtidigt som att folk även bor i dessa gamla hus. Och – de är vackra också. Detta kräver dock ett visst mått av underhåll i form av genomgående och kontinuerligt fasadrenovering – äldre byggnader måste ses över och det är också därför som man med jämna mellanrum ser byggnadsställningar utanför dessa.

Det kan handla om att en byggnad är i behov av en fasadrenovering i form av att man putsar upp fasaden, att man målar om eller att man lagar små sprickor och hål. Det är alltså i ett förebyggande syfte som en fasadrenovering genomförs i Stockholm och med detta har man lyckats bra så här långt. Det krävs att man fortsätter i samma stil med att jobba lika hårt och aktivt med fasadrenovering för att turister även i fortsättningen – de höga priserna till trots – fortsätter att välja Stockholm som mål för sin semester. Det förtjänar staden och invånarna i den, fler borde upptäcka den skönhet som ryms i Stockholm.

Fasadrenovering för fortsatt trivsel i Stockholm

Nu är det ju inte bara för turisternas skull som man genomför en fasadrenovering i Stockholm och det är heller inte exkluderat enbart för äldre byggnader. Nej, även modernare och nybyggda hus behöver då och då ses över, repareras och genomgå en fasadrenovering. Här kan man fråga sig varför och svaret blir att den främsta anledningen till detta stavas avgaser. Det är just dessa utsläpp som främst påverkar i hur en byggnad slits och om vi har ett vitt hus i Stockholm så är det ju klart att det här med avgaser påverkar i det långa loppet. För att den vita färgen ska hållas intakt så krävs det en fasadrenovering där man putsar upp byggnaden i fråga och där man även passar på att korrigera eventuella sprickor som dessa avgaser kan ha fört med sig.

Kort sagt – varje byggnad i Stockholm kommer att behöva genomgå en fasadrenovering någon gång och detta är alltså till stor del beroende på avgaser från exempelvis bilar och tyngre fordon. Läs mer om fasadrenovering här.

20 Aug 2017