Enkel och säker trädfällning

När ett träd måste fällas eller behöver andra åtgärder är det inte läge att bara ta en såg och sätta igång. Trädfällning är säkert endast om du har rätt kunskaper, erfarenheter och utrustning.

Varför kan man tänkas behöva hjälp med trädfällning? Träden står väl där de står och där står de bra? Skyddar mot insyn och mot vindar och ger skugga. Kanske ger de även någon trevlig frukt? Och när den tiden kommer faller de ju av sig själva, helt utan kostnad.

Det är inte alltid riktigt så enkelt tyvärr. Det kan finnas många anledningar till att man behöver ta bort ett träd. Först och främst handlar det vanligen om säkerhet. En storm kan exempelvis lämna efter sig träd som skadats och blivit instabila. Andra träd får sjukdomar och vissa dör utan att falla omedelbart.

Trädfällning kräver hjälp från proffs

Sjuka, skadade och döda träd behöver oftast tas bort. Låter man dem falla naturligt är det förstås inga problem ute i skogen men saken ter sig annorlunda i en trädgård eller nära byggnader eller trafikerade vägar. Ett träd som faller är inte tungt utan TUNGT. Skaderisken är stor, främst för människor och djur men även på egendom som fordon eller hus.

Trädfällning ska utföras med kompetens, försiktighet och korrekta skydd och proffsiga redskap. Rotdelar kan vara enorma och minst lika tunga som träden. Tar du hjälp av en firma tar de hand om allt. Fälla, ta bort ris och grenar, fräsa roten och borttransport. Allt utfört med säkerhetstänk. Om du vill läsa mer om trädfällning, kolla in: https://www.wasatradfallning.se/

13 Apr 2022