En låssmed i Vällingby kallas även för låstekniker

Här kan du läsa om hur du kan utbilda dig till låssmed och sedan jobba i t.ex. Vällingby. Ett yrke som du kan läsa till på gymnasienivå men även ett som du kan få läsa via arbetsförmedlingen.

I Vällingby kan du få jobb som låssmed eller låstekniker. Du kanske inte tycker det låter så tekniskt men det finns en hel del tekniska inslag när det gäller att vara låssmed i dagens samhälle. Bland annat kan du få montera dörrar som har en automatisk stäng- och öppningsfunktion. Det har ju med lås att göra. Yrkesrollen som låstekniker har tenderat att bli mer och mer lik den som handlar om larm- och övervakningssystem. Kolla noga så du verkligen väljer rätt utbildning.

Hur går en utbildning till låssmed till egentligen?

Du ansöker till gymnasieskolans hantverksprogram i Vällingby och tar dig till inriktningen, övriga hantverk, där det finns ett tjugotal olika yrkesområden att söka till där. Du väljer såklart låssmed. Du kommer att läsa teori men ägna dig åt praktik ute på ett företag under din utbildning. Det kan hända att du sedan får jobb på just det företaget. Det beror förstås på hur väl du passar in där och om du sköter dig bra. Teori och praktik varvas alltså åt. När du varit verksam i sex år som låssmed kan du få ett mästarbrev. Är du vuxen finns det möjlighet att du kan få gå som vuxenlärling om du vill byta yrkesbana och utbilda dig på nytt. Det sker då hos en verksam låssmed. Läs mer om låssmed på denna sajt: låssmedvällingby.nu

21 Feb 2022