En geoteknisk undersökning är nödvändig

Ska man bygga ett köpcentrum, en viadukt eller bara en parkeringsplats, måste marken undersökas. Speciellt vid skolbyggen och bostadshus kollar man att jorden håller rätt kvalitet.

Det nya bygget måste också stå stadigt, så att hotellet inte rasar eller att det blir stora hål i asfalten på parkeringen. När du ska bygga på din mark måste du alltså först och främst anlita ett specialistföretag som kan allt om geoteknisk undersökning, och som kollar upp att det är lämpligt att bygga där och att marken är stabil och säker. Det får inte heller finnas några dolda kemikaliedepåer eller giftiga utsläpp i marken, för då måste den saneras först.

Dokument och tidigare provtagningar

Det är viktigt att se på vad marken har använts till förut. Kommunens myndigheter har arkiv man kan titta i, så att man också kan stämma av på ett seriöst sätt med tidigare provtagningar och beräkningar som har gjorts på samma ställe.

Har där varit till exempel en bensinmack, kanske där behöver saneras och kontaminerad jord kan behöva schaktas bort. Man måste också se hur berggrunden är beskaffad och vilka jordlager där finns. Då talar vi om ganska stora djup, men ett stort hus innebär ju också ett stort tryck, så man måste mäta och kolla hur stabil marken är. Det är ingenjörer som mäter och räknar vid en geoteknisk undersökning, och det är också väldigt ansvarsfullt att göra det. Det får inte bli några fel eller misstag när man till exempel bygger en skola eller en förskola. Läs mer om geoteknisk undersökning: geotekniskundersökning.se

28 May 2021