Det svarta underlaget

Varför asfalterar man vägar och andra ytor? Finns det olika sorters asfalt och vad är skillnaden? Går det att asfaltera även inomhus? Vad består asfalt av och är det miljövänligt eller ej?

Det är en sommar mitt i juli. Familjen är på väg till släkten på semester och plötsligt passerar man ett vägarbete. Stora och konstiga maskiner rullar fram på vägen flankerade av arbetande människor med varselvästar. Röken från den kokheta asfalten drar fram över vägen som en dimma mellan de förbipasserande bilarna. Det är nog den bilden de flesta har av hur asfalt är och hur man lägger den. Och det är också dit merparten av asfalten går. Men asfalt har med tiden letat sig in på parkeringsplatser och numera även inomhus. Så vad är det för speciellt med just asfalt? Jo, beståndsdelarna av småsten av något slag och bindemedel, skapar ett material som är både genomsläppligt, fast, flexibelt och som kan bära hög vikt och klara stora temperaturskillnader. Det gör asfalten till ett perfekt material som ytskikt på vägar, där det behövs något flexibelt och slitstarkt. På grund av sin nästan jämna yta, kör man säkert på vägen men vatten har också lättare att rinna av. Och blir det ändå skador så är det lätt att ta bort den ytan och lägga en ny.

Olika färger och textur

Om man gått eller cyklat på asfalt så kanske man också märkt att det finns olika texturer. Det beror på att man kan använda sig av olika stora stenar i asfalten, och även olika slags sten. Men det går även att få asfalten i annan färg än svart. Vad sägs om rött, grönt eller blått? På det sättet kan man exempelvis markera ytor för olika funktioner eller göra avgränsningar. Eller varför inte använda olika färg på olika våningsplan i ett parkeringshus?

Miljövänligt och inomhus

Asfalten har numera även letat sig in som golv i villor, och då blir det möjligtvis ännu viktigare att hålla ett öga på miljöaspekten. Eftersom asfalt består av stenkross och bindningsmedel, så är det endast bindningsmedlet som kan kalibreras gällande sin miljövänlighet. Och numera pågår forskning för att ta fram bindningsmedel som har ett naturligare ursprung och som inte påverkar miljön på samma sätt som tidigare. Troligen kommer man att få se mer av den typen av forskning gällande de vanligaste produkterna som används i samhällsfunktionerna, allt eftersom tiden går och behovet blir större.

10 Jun 2020