Det kan en kontrollansvarig hjälpa till med

Bor du i en bostadsrättsförening i Stockholm? Som bostadsrättsförening har ni ett stort ansvar för fastigheten där alla bostadsrätterna finns. Gemensamt har man ansvar för underhåll, renoveringar, städning, snöskottning och så vidare. Ska man bygga till, förändra marken eller göra andra förändringar behöver man alltid en kontrollansvarig som ska se till att man får bygglov, eller ansöker om rätt sorts handlingar inför de förändringar som man vill genomföra.

Rätt utbildning och certifieringar är ett måste

För att bli kontrollansvarig måste man ha rätt utbildning, vara ingenjör, konstuktör eller arkitekt. Man måste ha certifiering som kontrollansvarig, eftersom det är ett stort ansvar som man tar på sig genom att vara kontrollansvarig. Vem som helst kan inte ta på sig en sådan roll, det förstår de flesta. den som är kontrollansvarig tar på sig att göra en kontrollplan och sedan på plats, under byggskedet, se till att den kontrollplanen åtföljs. Den personen ska vara oberoende både gentemot byggherren och kunden som har beställt (alltså er bostadsrättsförening) projektet.

Erfarenhet och kunnighet viktigt

Det är inte meningen att en kontrollansvarig ska vara i vägen, försena arbetet, eller göra det svårare på något sätt. Det viktiga är att den personen ska kunna komma med viktig information, sitt kunnande när det gäller bygg, och hur man konstruerar saker och ting. Många av de kontrollansvariga är just därför konstruktörer, arkitekter eller ingenjörer som själva har stor erfarenhet av det som ska utföras under byggprojektets gång.

Anlita en kontrollansvarig i Stockholm

En kontrollansvarig kan egentligen vara ett stöd och en vägledning för dem som arbetar med bygget. Genom att de känner till hur man bygger, hur man konstuerar kan den personen hjälpa till och vara ett viktigt stöd för byggjobbarna. Om planen inte följs, måste man som kontrollansvarig informera byggherren om det. Händer ingenting efter det, kanske den personen måste informera kommunens byggnämnd om det handlar om en grov ignorans. Det är därför som kontrollansvariga är viktiga personer. De ska garantera säkerheten och att bygget genomförs på ett korrekt sätt, att alla mått och steg åtföljs, att lagar och förordningar följs och blir verklighet. Så för de boendes och kundernas säkerhet är de viktiga personer och fyller viktiga funktioner.

Behöver man en kontrollansvarig i Stockholm, där många byggen utförs under ett år, kan vi rekommendera detta företag, läs mer på kontrollansvarigstockholm.net. De har kunnig personal och har goda erfarenheter och referenser av byggprojekt från byggen runt om i Stockholm.

24 Aug 2018