Det här kan du behöva köpa till lagerhallen

Att se till att utrustning finns och är på topp i lagerhallen är viktigt för att arbetet ska kunna flyta på så bra som möjligt. Det är även viktigt för att spara på personalen och deras kroppar. Om utrustningen som de behöver inte finns, kommer de att tvingas arbeta på ett annat sätt för att få uppgiften utförd. Med stor sannolikhet innebär det arbete på ett sätt som sliter på kroppen.

Pallgafflar

Hur ser det ut med pallgafflar i lagret? Att ha truckar med bra pallgafflar sparar mycket tid åt föraren. Om nuvarande pallgafflar inte fungerar särskilt bra kommer det sannolikt innebära att truckföraren får spendera mer tid i trucken än nödvändigt. Att jobba länge som truckförare har visat sig ge belastningsskador på bland annat armar, axel rygg och nacke. Att köpa in bra pallgafflar är något som inte bör glömmas.

Nya arbetskläder

Hur ser det ut med arbetskläder? Har alla så det räcker, och har alla kläder i rätt storlek? Någon som jobbar i för små kläder kommer att få begränsad rörlighet. Någon som jobbar i alldeles för stora kläder kommer säkerligen att bli distraherad vid arbete.

Något som kanske bör läggas extra vikt vid är handskarna. Utan ett par bra arbetshandskar kommer personalen sannolikt att få blåsor eller andra sår om många lyft sker för hand. Att se till så att personalen är välförsedd med både kläder och handskar är en investering i deras hälsa och även i företaget på lång sikt. Nöjd personal innebär att de arbetar mer effektivt och de troligtvis är mer benägna att vilja stanna kvar på arbetsplatsen.

Modernisera

Att ha moderna inventarier är något som kan gynna alla företag i alla branscher – inte bara dem som sysslar med lagerverksamhet givetvis. Det blir trevligare för alla att arbeta om utrustningen är fräsch och fungerar som den ska. En annan fördel är såklart att en nöjd personal arbetar mer effektivt och är på bättre humör. Ett bra humör är en bra grund för att öka sammanhållningen bland kollegorna, något som säkerligen gör de ännu mer benägna att stanna på arbetsplatsen och att arbeta i ett visst tempo.

Smått och gott

Att ha frukt och ev. lite godis för personalen att plocka lär även det hjälpa till med humöret. Många gör säkert redan detta, men för den som inte gör det kan det vara läge att börja. Om personalen snabbt och smidigt kan ta sig t.ex. en banan på eftermiddagen, är det också något som kan göra företaget mer produktivt på lång sikt.

6 Sep 2017