Dags se över säkerheten hemma

Det kanske är dags att se över den egna säkerheten hemma. Har man varit bortrest och varit med om att man ser hur några inbrottstjuvar har varit i farten, rivit ut alla ens garderobsdörrar, saker, kläder och letat efter ens dyrbara ägodelar, kommer man verkligen att aldrig vara med om något liknande. Då är man snabb på att byta ut alla ens lås, installera kamera som fångar eventuella tjuvar, och installerar larm som går till ett väktarbolag som kommer vid inbrott. Det bästa vore ju att göra det innan ens inbrott. Innan man får sitt hem invaderat av tjuvar, innan de har börjat rota i ens privata saker och slängt en saker på golvet, eller hur? Kanske dags att se över den egna säkerheten hemma?

Inspektera alla fönster och dörrar

Det första som man bör göra är att gå runt i sitt hem och inspektera det och då med tanke på hur en tjuv kanske skulle bete sig; vart skulle det vara lättast att ta sig in? Är det lätt att hitta de dyrbara ägodelarna? De finaste och mest dyrbara ägodelarna kanske man inte ens ska förvara hemma? Hur tar tjuven sig ut, om den nu har lyckats ta sig in, och hur enkelt skulle det vara för en tjuv att transportera bort saker från ditt hem? Alla sådana frågor bör man ställa sig själv. Man kan göra det i sällskap av en låssmed, som kommer hem och inspekterar det tillsammans och kan peka på brister i ens hem.

Installera kamera, elektriska lås och larm

När man sedan har konstaterat vilka brister det kan finnas i ens hem, är det sedan dags att åtgärda dem. Man kan bli tvungen montera en kamera vid sina ytterdörrar, fönster mot trädgården, installera larm eller montera fast gallergrindar. Det är alla de saker som man kan göra för att säkra sitt hem. Man kan även byt ut lås på sina dörrar, alternativt byta ut fönster och dörrar till mer robusta och säkra sådana. Bor du på Östermalm och letar efter en pålitlig låssmed? Du vill säkerligen få tag i en som är kunnig och kompetent, det behövs om man vill rådfråga en sådan om vilka låssystem som är säkrast just för din bostad. Ibland kan man behöva montera en gallergrind för entrédörren och fönstergaller för sina fönster. Andra vill ha en kamera som fångar dem som rör sig utanför dörren. Här kan du läsa mer om en låssmed på Östermalm: https://www.lassmedostermalm.nu.

27 Sep 2019