Brandtätningar hindrar eldens framfart

Husets olika delar ska brandklassas, och för att dra rör mellan dem installerar man brandgenomföringar. Genom en brandtätning vid genomföringen säkrar man att eld inte kan komma vidare.

Det finns många anledningar till att det börjar brinna i ett hus. Någon har glömt att stänga av spisen, tappat en cigarrett eller åskan har slagit ner. Ibland är det någon som avsiktligt har tänt på för att ställa till skada. Fastighetsägaren måste se till att huset är brandsäkert, så att elden inte sprids mellan olika delar i fastigheten. Man delar upp utrymmena i brandceller, som alla får en speciell klassning. Anlita ett företag som är experter på brandtätning.

Ett omfattande regelverk måste följas

De olika brandklasserna har olika krav, och därför är det mycket viktigt att man tar hjälp av verkligt sakkunniga personer, så att brandtätningen sker på ett godkänt sätt. I princip går det ut på att brandtätningen ska motsvara brandklassen, och att tätningen ska motstå brand under en viss bestämd tid. När man ska dra ledningar eller rör genom väggarna, är det givetvis av största vikt att inte det blir en liten läcka så att en brand kan ta sig in mellan de olika rummen.

Därför måste ledningen eller rören gå genom en s.k. brandgenomföring. Den måste installeras professionellt, så det är inget som man mixtrar med som privatperson. När det är klart ska brandtätningen på och omsluta brandgenomföringen. Speciellt viktigt är det att tätningen av hålet på väggen är motståndskraftig.

Olika metoder för brandtätning

Vilken metod man väljer beror på brandklassningens krav, och även här hjälper företaget dig att både välja rätt typ och att utföra själva tätningen. Det är mycket vanligt med mjuktätning och fogmassa, men det finns också rörmanschetter och brandtätningskuddar. Modultätning används när det gäller kabelintag och ger skydd mot både brand, rök och gas. Genom att man tar hjälp av ett proffsföretag vet man att man följer de regler som finns, och att alla boende i huset kan lita på brandsäkerheten där. Dessutom är slarv mycket kostsamt, eftersom en brand sprider sig snabbt och stora värden kan gå till spillo när det brinner. Brandceller som avgränsas är ett mycket bra sätt att hindra att hela hyreslängor brinner ner eller får rökskador. En vindsbrand blir inte fullt så dramatisk på en liten yta som om hela ytan blir övertänd. Detsamma gäller för garagelängor. Ta hjälp av proffs, så blir arbetet gjort både effektivt och riktigt.

18 Aug 2020