Brandskyddsmålare och dess tjänster

brandskydd

Att jobba som brandskyddsmålare innebär att man dagligen jobbar med brandskyddsmålning utifrån olika perspektiv och säkerhetsnivåer. Man jobbar med byggnadstekniska brandskydd genom att applicera rätt skydd beroende på behov, funktion och material. Överlag är detta ett arbete som ska överlåtas till proffs för att brandskyddet ska bli så korrekt som möjligt.

Brandskyddsmålning på arbetsplats innebär att företaget kommer ut till en arbetsplats och målar de byggnadsmaterial som behöver detta skydd innan montering sker. Det kan exempelvis vara ett tält uppställt på arbetsplatsen där målningen genomförs.

Ett annat alternativ är att brandskyddsmålning sker direkt efter att rostskyddsmålning genomförts. Med andra ord sker arbetet vid produktionen och man tillför denna extra brandsäkerhetsnivån.

Viktigt att skydda alla byggnader

Brandskydd av trä sker bland annat på bostäder, butiker och mindre byggnader. Genom att genomföra brandskydd på träväggar och tak skapas ett fördröjt spridningsförlopp på branden vilket därmed minimerar skadorna som hinner uppkomma. Därmed minskar ju även risken för personskador.

Även stålkonstruktioner behöver brandskyddas för att minska risken för att stålet ska smälta eller bli så poröst att konstruktionen faller samman. Beroende på hur konstruktionen ser ut används olika slags brandskydd. Det kan vara brandskyddsmålning direkt på stålkonstruktionerna men även stenull, gips m.m.

Brand kan också spridas via rör vilket innebär att brandtätning behöver genomföras. I detta fall är det däremot inte brandskyddsmålning som används utan snarare olika sätt att täta rören för att minimera brandspridning. Det kan exempelvis vara ventilationsgenomföringar i väggar och golv.

Brandduk under byggnation

Brandskyddsmålning innebär att begränsa eldens spridning. Det används därmed bland annat på offentliga lokaler, sjukhus och lokaler där man behöver ha extra säkerhet. Men medan man bygger upp dessa lokaler kan även säkerheten behöva sättas högt. I detta fall kan så kallade branddukar monteras upp. Detta sker generellt av företag som jobbar med brandsäkerhet med fokus på konstruktioner.

En brandduk hängs upp likt en presenning och skapar därmed en innervägg mellan två avdelningar på byggarbetsplatsen. Därmed blir det en liknande effekt som om en innervägg ställts upp. Man kan även använda branddukar för att enkelt täcka en container eller andra förvaringslösningar. Dessa dukar skyddar inte helt och håller mot brand men står emot elden under en viss tid. Detta på samma sätt som andra brandskydd håller en viss påfrestning och därmed saktar ner brandförloppet.

Det är främst företag som anlitar brandskyddsmålare då detta generellt används på större lokaler, arbetsplatser och offentliga lokaler. Men självklart kan även privatpersoner anlita dessa företag om man vill se över sitt eget brandskydd och se vad som kan förbättras för att begränsa eldförlopp.

7 Jul 2019