Brandisolering är viktigt

Om det börjar brinna är det bra om det finns brandisolerande material i huset, så att elden inte kan ta sig vidare. Man kan till exempel klä in rörledningar med stenull, som är obrännbart.

Förebyggande åtgärder är att gardera sig för det oväntade. En brand kan få fäste och ett snabbt förlopp om det inte finns något som hindrar att elden sprider sig. Eld vill ha syre, och därför är det så lurigt med tomrum, rörledningar och annat i ett hus. Man kan klä in väggar och rör med brandisolerande material. Det finns företag som är specialiserade på alla sorters brandskyddsåtgärder, och det är en god idé att kontakta ett sådant företag i god tid.

Man räddar så mycket som möjligt

Det är stora ekonomiska värden som går till spillo snabbt när ett hus blir rökskadat eller brandskadat. Kan man rädda så mycket som möjligt, hindra branden eller se till att den kvävs, är det guld värt.

Det man använder mest för effektiv brandisolering är stenull. Det är ett material som inte är brännbart och som är klassat i den högsta brandklassen, Euroklass A1. Det är lätt och flexibelt att använda, så man brukar även stoppa det i tomrum i huset för ljudisolering. Det finns en mängd andra brandskyddsåtgärder också, som exempelvis brandskyddsmålning. Gå in på hemsidan hos ett företag som jobbar med dessa frågor, så får du veta mer om vad du kan göra för att skydda ditt hus och dina ägodelar från att drabbas om det skulle uppstå en brand.

27 Apr 2021