Bra att veta om mögelsanering

Har du fått mögel i din bostad är det dags att anlita en firma som tar bort det – och det så fort som möjligt. Mögel kan nämligen orsaka problem med hälsan för dem som vistas i huset. Vanliga symptom är till exempel allergi, onormal trötthet, hosta, huvudvärk, nästäppa och yrsel. I den här texten kan du lära dig mer om möglet, hur det saneras och hur mögel uppstår.

Fukt ligger bakom mögelproblem

Varför uppstår mögel i hus? Mögel i bostadshus har sin orsak i fukt, kombinerat med byggnadsmaterial som inte är tillräckligt motståndskraftigt för att förhindra att möglet växer fram. En byggnadskonstruktion till bostadshus bör inte bestå av material som till exempel plywood och masonitskivor på utsatta platser, då det är mycket svagt mot att mögel växer fram.

En annan anledning är dålig isolering. Med dålig isolering i till exempel krypgrunden, källaren, vinden eller våtutrymmen kan fukt och värme tränga in och tillsammans skapa förutsättningar som gör att möglet har fritt fram.

Större städer (Stockholm, Malmö och Göteborg exempelvis), tenderar att ha mer mögel i sina hus än på landet och i mindre orter. Oftast är det nämligen boenden i miljonprogrammen har problem med fukt- och mögelskador, enligt Bo-verket.

Stor bostadsbrist i Stockholm

Stockholm var den stad som hade som mest bostadsbrist under åren som miljonprogrammen byggdes, varför boenden i Stockholms förorter kanske lider mest av mögelskador i hela landet (i totala antal). Som sagt är det dock inte bara Stockholmare som är drabbade, miljonprogrammen byggdes runt flera olika städer i landet kring åren 1965 - 1974. Så saneras möglet En mögelsanering handlar dels om att på kort sikt förgöra det mögel som orsakar problemen, men också om att ta bort de underliggande orsakerna till möglet över huvud taget uppstod från första början.

En mögelsanering inleds med en undersökning, där du själv eller en fackkunnig visuellt undersöker möglet och skadorna. Här kan ibland en mögelhund behövas, som luktar sig till det drabbade området. Ibland kan istället en fuktmätning göras för att hitta orsaken till att möglet uppstår.

Kontrollera ventilationen

Felsökningen sedan fortsätter med att kontrollera byggnadens ventilation. Om denna inte fungerar som den ska, är det en trolig orsak till mögelskadorna. Efter felsökningen är det dags för själva saneringen, som ofta sker med hjälp av ozon och kemi.

Den kemiska saneringen går ut på att applicera en genomträngande kemisk substans som dödar möglet. Ozonsaneringen går istället ut på att använda sig av elektricitet. Elektrisk utrustning som generar ozon placeras vid det drabbade området. Ozonen bryter sedan ned luftburna mögelpartiklar och ytliga mögelskador.

Den kemiska eller den elektriska saneringen är dock inte allt. Den underliggande orsaken, vilket i de flesta fall är problem med konstruktionen av huset, måste också tas om hand. Det här kan till exempel åtgärdas med renoveringar eller stambyten, beroende på om problemet är ventilation, dåliga byggnadsmaterial eller annat. Att lösa mögelproblem kan vara ganska dyrt. Tänk därför på att alltid låta en expert titta på det innan du ska köpa hus.

12 Oct 2016