Bor du i ett gammalt hus?

Om du bor i ett gammalt hus, kan det finnas en risk att man har använt asbest som isoleringsmaterial. Särskilt troligt är det om du bor i ett äldre hus från 1940- och 1950-talet. Tyvärr kan asbest finnas även i hus från 1950-, 60- och 70-talet. Det var först efter den tidsperioden som man kom underfund med att asbest inte var ett så bra material att andas in.

På sin tid när man använde asbest som mest, såg man bara asbest som ett material som tålde eld, och som passade bra som isoleringsmassa. Idag kan man hitta asbest i allt från kakelfogningar, i murbruk, som armerad plast, som svartlim mellan betong och en golvmatta till exempel. Man kan hitta den i eternitplattorna på husfasaderna. Den kan även finns i frånluftskanaler från 1940- och 50-talet.

Du bör få det avlägsnat så fort som möjligt

Om du vet att huset är byggt från denna tid och misstänker att det finns asbest bör du få det avlägsnat så fort som möjligt. Asbest är farligt att andas in. I det långa loppet kan man få andningssvårigheter, eller i värsta fall cancer. Asbest är sex olika mineralet som består av väldigt små partiklar.

Det finns vit, brun och blå asbest och det är den blå asbesten som är farligast, och som användes minst när man byggde hus och tätade dem. Vet du att du bor i ett hus med asbest, bör du inte själv avlägsna dem. Asbesten är som farligast när man hanterar den och tar bort den. Därför har arbetare som jobbar med det särskild skyddsutrustning och vet hur de ska hantera den. Så det rekommenderas att inte göra det själv.

Man använder absolut inte asbest längre

I nybyggda hus använder man absolut inte asbest, eftersom man har kommit underfund med dess farliga egenskaper. Bor man i ett hus med asbest och städar, till exempel, kan man få det i lungorna. Det är därför man bör få bort den så fort som möjligt. Du vet väl om att du kan dra av det som ett ROT-avdrag vilket sänker priset rejält, som mest dock 25 procent av arbetskostnaderna, och mest 50.000 kronor per och år och per person.

Är man flera ägare av huset, kan alla husägare dra av arbetskostnaden på sin skatt. När året är slut kan man enkelt se om man har fått för mycket avdrag och får då en enkel kvarskatt. Man kan inte dra av för resor och renoveringsmaterialet.

26 Feb 2018