Behövs en bergsprängning?

Om du står inför att bygga ett hus så kommer du ganska snabbt bli varse om att det viktigaste området vare sig gäller placering, vilket material huset ska vara av, vilken planlösning det ska ha inomhus och så vidare - det viktigaste, det är att huset står stabilt och att det gör så genom hela dess livstid. Detta förutsätter ett korrekt markarbete och det är också detta som - efter ansökan om bygglov och så vidare - utgör själva startskottet för din byggnation. 

Företaget du anlitar kommer att gräva, man kommer att schakta, man kommer att padda, man kommer - kort sagt - att förbereda grunden enligt konstens alla regler så att ditt framtida hus kan stå så stabilt som möjligt. Men, ibland så kan ett sådant arbete med grund och mark innebära problem som kan sinka byggnationen och som kan medföra betydligt högre kostnad än vad du budgeterat med. Läs här för fler detaljer.

“Stöter man, vid ett arbete med grunden, på någonting under jorden så finns det en chans att detta måste sprängas bort. Det gör man genom en bergsprängning. Tyvärr så är Stockholm en stad med sådana överraskningar gömda lite här och var“ 

Vad finns under jorden? Tyvärr är denna fråga något som är svår att svara på; ibland så kan det nämligen - dolt under jord - ligga exempelvis massiva rötter från ett trä och det kan till och med handla om ren och skär berggrund. 

Detta kan du förvänta dig av en bergsprängning 

Vid det senare fordras en bergsprängning och vi ska försöka bena ut vad en sådan innebär och vad du som husbyggare ska tänka på gällande en sådan. Vi kan säga att du planerar att bygga ett hus i ett relativt tätbebyggt område i Stockholm och där man upptäcker att en bergsprängning måste ske. Det här är vad du kan förvänta dig: 

 

  • Det kostar mer pengar.

Naturligvis. Måste du anlita ett företag för en bergsprängning så kommer kostnaden att öka ganska markant. Ett bra sätt är att på ett tidigt stadie låta den firma man anlitat för arbetet med grunden ta del av ritningar och undersöka tomten närmare. I många fall kan det ge indikationer att en bergsprängning kommer att bli nödvändigt - till ett fast pris. Se även till att kontrollera att företaget i fråga får genomföra en bergsprängning: annars blir det dubbla kostnader.

  • Besiktning före och efteråt.

Du kommer att stå som ansvarig gentemot dina grannar efteråt. Gäller det en renodlad bergsprängning och där deras hus står på berggrund så är det femtio meter som gäller - handlar det om att deras hus står på lerig jord så är det ett säkerhetsavstånd om hundra meter som gäller; den senare avger mer vibrationer som kan skada de närliggande husen. Du bör ha en specialiserad besiktningsman - med specifik mätutrustning till hands - vid sprängningen och för den efterföljande kontrollen. En vibrationsmätare kommer att placeras i de berörda husen innan en bergsprängning sker.

  • Det kanske finns alternativ:

Om det är möjligt att - istället för en bergsprängning - genomföra en spräckning av berget så brukar det bli billigare. Här arbetar man inte med sprängladdningar utan man kliver istället berget med hjälp av hydraulik. Det kan vara en god idé att se om det finns företag som erbjuder den tjänsten innan bergsprängning äger rum vid din tomt i Stockholm. 

21 Jan 2018