Attefallshus – det här gäller

Den som vill ha mer boyta, men inte vill förändra något på sitt hus, kan i stället bygga ett komplementbostadshus på tomten. Sedan 2014 är det tillåtet att uppföra att komplementhus på sin tomt under vissa förutsättningar gällande yta, nockhöjd och placering. Dessa hus kallas Attefallshus, efter den kristdemokratiske politikern Stefan Attefall, som var bostadsminister 2010-2014.

Det så kallade attefallshuset (som inte heter så i lagböckerna) gav husägare större möjligheter att bygga nytt på tomten än de hade med den gamla tillåtna typen av komplementbyggnad, Friggeboden. En Friggebod är mindre och dessutom är det inte tillåtet att använda den som permanentbostad, vilket det är med Attefallshus. Man kan alltså bygga ett Attefallshus på tomten till ett tonårigt barn, eller för att yra ut.

Bygglov behövs inte

Själva huvudsyftet med attefallshusen var att det inte skulle krävas bygglov och därmed bli lättare för husägare att uppföra små komplementbyggnader på tomten. Dock är de anmälningspliktiga, så du måste anmäla till kommunen att du avser att bygga ett attefallshus och du måste även vänta in ett startbesked från kommunen. Om du vill bygga din komplementbyggnad närmare grannens tomt än 4,5 meter krävs antingen grannens medgivande eller ett bygglov. Ligger tomtgränsen vid en gata eller annat allmänt utrymme och du vill bygga närmare gränsen än 4,5 meter krävs alltid bygglov.

Så här stor får byggnaden vara

Ett attefallshus får inte ta upp mer än 25 kvadratmeter av tomten, och det får mäta upp till fyra meter i nockhöjd. Utöver dessa restriktioner är det bara fantasin som sätter gränserna för hur man bygger. För att maximera boytan väljer många att bygga in sovloft och i vissa fall även källare. Det finns inga restriktioner kring hur djupt huset går ner, varför det är fullt möjligt att bygga en extra våning i en källare plus ett sovloft på ”övervåningen” och få upp bostadsytan i attefallshuset till över 50 kvadratmeter.

Kontrollansvarig behövs inte

Vanligtvis behöver man inte anlita en kontrollansvarig vid bygget av ett attefallshuset. Om huset ska användas som bostad krävs dock att det har hygienutrymmen och rinnande vatten, och när VVS ska kopplas in kan det hända att kommunen kräver att de ska finnas en kontrollansvarig vid bygget, men det hänger på hur erfaren byggherren är och vilken byggfirma som används.

Anlita pålitlig byggfirma i Stockholm

Stockholm med kranskommuner ligger i topp vad gäller uppförandet av attefallshus, men Göteborg och Gotland ligger inte långt efter. Generellt är det populärast att bygga attefallshus i områden där tomtpriserna är höga, för att maximera boytan på mindre tomter. I Stockholm finns många byggfirmor som är duktiga både på att bygga och på att rita attefallshus. Även om du har en tydlig idé om vad du vill ha, försök att hitta en byggfirma i Stockholm som kan hjälpa till med idéer kring utseendet och funktionen på byggnaden. Det är alltid bra med input från flera håll, och eftersom ett attefallshus kan se ut och byggas på många olika sätt kan det vara bra att få lite extra inspiration och idéer.

En bra byggfirma i Stockholm kan ta totalentreprenad på bygget, och står då för allt arbete och kompetens, men du får bara en faktura. En smidig och praktisk lösning för att få ett smidigt och praktiskt litet hus!

21 Mar 2019