Att måla om och sköta ditt plåttak är extra viktigt för dig som bor på västkusten

Den korrosiva havsluften gör att plåttaken slits extra hårt just i kustområdena och mer så på västkusten än på östkusten på grund av skillnaden i salthalt. Ett plåttak på ett hus i Göteborg slits exempelvis hårdare än liknande tak i Stockholm.

För dig som är fastighetsägare och har ett plåttak krävs det att du målar om ditt tak med relativt jämna mellanrum oavsett, och vi rekommenderar att du ser över ditt tak frekvent för att undvika eventuella fuktskador.

Att måla om ett plåttak kan vara relativt enkelt om man vet vad man gör. Känner du dig däremot lite osäker bör du ta kontakt med profesionella målare i Göteborg som kan hjälpa dig med arbetet. Att utföra måleriarbeten på hög höjd medför hög skaderisk och det är väldigt viktigt att du ser till att du följer de säkerhetsanvisningar som gäller. Arbeta aldrig ensam, se till att ha säkerhetslina och i övrigt lämplig klädsel.

Måla plåttak – så här gör du

Börja med att rengöra taket noggrannt. Sopa bort löv och övrigt skräp med en enkel borste och använd en spackel för att skrapa bort ingrodd smuts vid kanter och fästen.

Slipa sedan bort all synlig rost samt se till att den existerande färgen inte har större bubblor eller spickor. Skrapa och slipa i sådana fall även bort dessa.

Därefter är det dags att djuptvätta plåttaket med avfettningsmedel. Se till att du blir av med all smuts och fett innan du går vidare. Ta din tid och se till att taket är perfekt innan du börjar med grundmålningen.

För grundmålning används en speciell rostskyddsfärg på de behandlade partierna och en annan färg för de partier där den gamla färgen sitter kvar. Prata med din lokala färghandlare så får du tips om vilken färg som du ska välja. Använd en mindre pensel för svårtåtkomliga områden och en roller för de större ytorna.

Upplever du att det är alldeles för komplicerat och tidskrävande att utföra denna typ av arbete på egen hand rekommenderar vi att du anlitar ett riktigt proffs. På så sätt ger du ditt tak de förutsättningar som krävs för att stå pall mot väder och vind. Oavsett om du bor i Göteborg eller Stockholm.

1 Aug 2016