Att lägga papptak

Man lägger papptak

Papptak kan ofta förknippas med Stockholmare som har köpt ett fritidshus på landet. Papptak är vanligast just på mindre fritidshus och stugor och är alltså en relativt ovanlig syn i storstäderna (Stockholm och Göteborg till exempel).

Dock får man säga att pappret är något underskattat i städer som Göteborg och Stockholm – det passar nämligen alldeles utmärkt att lägga tak av papp på fasta boenden och inte bara på sommarstugan. Riktigt bra papp är både billigt och har en ganska lång livslängd.

Papptakets egenskaper

Ett tak av papp kan fungera på flera olika sätt. Dels är det vanligt att använda papp som ett underlagstak, för att sedan täcka det med till exempel plåt, tegel eller betongpannor. Papptaket fungerar dock utmärkt att använda som taket i sig.

Idén med papptak, och själva produkten, är väldigt gammal och har funnits i över två sekel – dock liknar inte dagens papptak det tidiga papptaket så jättemycket. Förr i tiden var nämligen smordes nämligen papptaken in med tjära, och krävde att man tjärade om dem minst en gång per år.

Papptak som smörjs in med tjära är väldigt ovanligt nu för tiden, då andra mer praktiska och moderna varianter har dykt upp. Till dessa varianter kan bland annat asfaltspapp räknas.

Det som vi i dagens läge kallar för papptak innefattar flertalet produkter, som faktiskt inte har särskilt mycket gemensamt. Dock kräver även dagens moderna tak ett visst mått av underhåll, för att se till så att pappet inte ”spricker”. Det är relativt få typer av hustak som klarar av att anläggas med papp, det är därför vanligt att mindre hus med väldigt platta tak är täckt av papp.

Processen

Processen med att lägga papptaket skiljer sig, av förklarliga skäl, ganska rejält från att genomföra takläggningen med tyngre material, så som tegel, betong, eller plåt. Det som underlättas mest kanske är transporten. Istället för att till exempel transportera och frakta upp tunga betongpannor på taket, kommer papptak istället oftast på rulle.

Vanligtvis rullas pappen helt enkelt ut över taket och spikas fast. Dock finns det också självhäftande papp, som anses vara något enklare att applicera på ett snyggt sätt. Ska man lägga papptaket själv och inte har så mycket erfarenhet av takläggning sedan tidigare, är det troligtvis bäst att välja det papp som är självhäftande.

Förut var det generellt sett mycket svårare att lägga papptak, idag är det dock något som många klarar av – inte bara de professionella takläggarna.

Här kan du läsa mer om takläggning: www.stockholmtakläggare.se.

16 Aug 2016