Är du i behov av en grävmaskin?

När man ska göra större renoveringar eller bygga om huset? Allt som ska byggas på marken kräver att marken bearbetas för att hålla för den nya tyngden eller måste ha en plan och jämn yta. Det kan krävas omfattande markarbeten för att kunna börja bygga.

Ibland hittar man mycket vatten i marken när man gräver upp den. Då måste man dränera bort överflödigt vatten för att marken ska bli hårdare. I andra fall hittar man stora stenar eller berg som måste avlägsnas. När det är mycket berg måste man eventuellt spränga bort dessa.

Hur görs markarbeten?

Vid de allra flesta markarbeten behöver man kraftfulla maskiner som till exempel grävmaskiner, schaktmaskiner och dumpers. Grävmaskiner utför grundarbeten, schaktning, rörläggning, stödmurar, dräneringar, vatten och avloppsinstallationer, sten- och plattsättning, och anläggning av trädgårdar.

Dränering - få bort överflödigt vatten 

När man bygger ett nytt hus eller fastighet måste man säkerställa att det inte är för mycket vatten i marken där man ska bygga. Är det en ombyggnation kan en gammal dränering ha slammat igen. Man kan märka att man har problem med fukt i källarutrymmen om det luktar eller om det är fuktspår på väggarna. Det går att göra en dränering så länge det är varmare än -20 grader. En dränering görs genom att man gräver upp runt huset med grävmaskin och leder bort vattnet via dräneringsrör.

Kommunalt avlopp

När man ska ansluta byggnader till kommunalt vatten och avlopp krävs det omfattande markarbeten. Man gräver och gör plats för rören. Även vid andra avloppslösningar görs med grävmaskin som till exempel markbädd, mindre reningsverk, slamavskiljning eller avloppstank.

Service och byten av serviceledningar 

Det krävs en del markarbeten när man byter serviceledningar vid ombyggnation, flytt eller byte av ställverk, serviceenhet, fasadmätarskåp eller kabelmätarskåp. Det krävs att man noggrant gräver och gör plats för ledningar med mera. Och det är viktigt att inte gräva sönder befintliga ledningar med till exempel el, fiber, tele och vatten. Det kan bli stora problem om man inte är noggrann.

Fiber och kabelmatningar

När det gäller fiber- och teledragning behövs det mycket markarbete. Då krävs kraftiga maskiner för att kunna göra ett korrekt arbete. Det är inte ovanligt att stora stenar eller delar av berg hittas där man ska gräva. Det finns modern teknik att använda för att undersöka marken innan man börjar gräva. I vissa fall krävs sprängning för att kunna gräva. Nästan alla markarbeten kräver kraftiga maskiner som till exempel kraftiga grävmaskiner.

 

4 Apr 2019