Anpassa ventiler efter verksamhet

Vem som helst förstår säkert att ju fler människor som befinner sig i en lokal, desto mer effektiva ventiler krävs det. Och, eller om de inte är det, krävs det fler ventiler. Vissa tänker att ett hus som har dålig tätning, har desto bättre luft, för att luften sipprar in genom väggar, tak och golv. Och tvärtom, så tänker de att ett väldigt isolerat hus kräver bättre ventiler. Det senare påståendet stämmer alldeles utmärkt. Ju mer isolerat ett hus är, desto viktigare med god ventilering. Det samma gäller luftfuktigheten. Ju fuktigare luft, desto bättre ventiler krävs det för att fukten inte ska sprida sig och bli en grogrund för mögel. Då måste man sanera den bostaden.

Dåliga ventiler ger sjukdomar

Dåliga ventiler kan göra människor sjuka. Ska människor till exempel på ett jobb prestera bra krävs det utmärkta ventiler då vi människor kräver mycket syre i lungor för att kunna arbeta och prestera det som de behöver. Är det många som ska samsas på liten yta krävs det att det är effektiva ventiler som tillgodoser behovet av frisk luft inomhus. Ju fler människor, desto större ventiler krävs det, eftersom det krävs att luften kan cirkulera bättre. Om inte riskerar människorna att somna, bli trötta, dåsiga, få huvudvärk eller i värsta fall få allergier, huvudvärk och eller andningssvårigheter.

Det krävs bra ventiler på kontor

De flesta arbetsplatser kräver många datorer. Sitter man på kontor och arbetar, har så gott som alla varsin dator som de arbetar med. Datorerna har egna små fläktar i sig, eftersom mekaniken inne i datorerna alstrar värme. När det blir riktigt varmt inuti en dator sätter en fläkt igång för att kyla ner datorn. Datorerna i sig kräver alltså luft för att kunna fungera. Med alla de slags datorer som vi ständigt arbetar med, behöver vi starka oh effektiva ventiler. Har man inte det på sitt kontor, bör man ta kontakt med ett företag som gör OVK-besiktning och kan avgöra ifall man behöver byta ut sina ventiler.

Det kan finnas gifter i fastigheten

Med tanke på alla de gifter som vi försöker undvika, är det överraskande hur många gifter som det ändå finns i byggmaterial. Har man inte tillräckligt bra ventiler kan man få sjuk personal och för arbetsgivare är det en dyr affär. Då är det bra mycket bättre att förekomma sjukdomar genom att installera bra och effektiva ventiler. Det är inte bara människor som mår bra av ventiler, även husen mår bra av det.

4 Oct 2018