14 tips om trädfällning från branschexperter

Vad är viktigt på en gammal tomt? Hur ofta ska träden beskäras? Vem får fälla träd i tätbebyggda områden? Vad kostar en arborist? Här är några insider-råd för dig som har en lummig trädgård.

Om du planerar att ta hand om din trädgård själv är det viktigt att du vet vad som gäller säkerhetsmässigt. Proffsen använder hjälm med både visir och hörselkåpor. Vanligtvis har de även sågskyddshandskar och byxor med sågskydd. Du bör utrusta dig på ett liknande sätt och även ha kängor med stålhätta, en varselväst och första förband i närheten. I många fall räcker det att du har en bågsåg och en bra yxa. Men har du skogstomt och behöver gallra oftare, kan det betala sig att skaffa motorsåg, eller hyra vid behov.

På ny tomt

Om du röjer på en plats där du ska uppföra nya byggnader kräver det också en del planering. Fäll träden först när du vet hur transporter ska komma in på tomten och hur ledningar ska dras. Följ den gamla gyllene regeln att bevara träd mot norr och öster. Då får du ett skydd mot vinden. Tänk på att många träd trivs bäst i grupp. Granar behöver ofta en kompis att luta sig mot och för rotsystemets skull. Ha glesare med träd mot väster och söder, för solen och värmen.

Planera innan du sätter igång

Mät upp både stammens höjd och omkretsen på grenarna. Se till att du inte riskerar att trädet faller mot ledningar, andra träd eller byggnader eller stängsel. Prata med el- och telebolag om du har sådana ledningar i närheten. Ett tungt träd kan slå upp rötterna på stubbar om de ligger i vägen. Se till att det inte är barn eller husdjur i närheten som kan komma i fara.

Skulle du välja att anlita en tränad och utbildad person, en arborist, så kan du i vissa fall ha rätt till rot-avdrag. Hör av dig till Skatteverket och kolla innan. En arborist är något av en bergsklättrare som är utrustad med såg och kunskaper om grenar och stammar. Han eller hon är utrustad med trädkapare, grensågar och karbiner. Vid större jobb med flera träd används hiss för att slippa klättra upp och ner. Av en utbildad person får du också veta vad växtligheten i din trädgård kräver. Vilka träd kan fortsätta leva och vilka måste bort? Rätt skött blir tomten trevligare att nyttja och ökar också värdet på ditt hus. Vi tipsar att läsa mer om trädfällning på denna sajt: https://www.trädfällningstockholm.se

20 Apr 2020