10 tecken på att lagerhallen är för fuktig

Allt fler upptäcker behovet av en inkopplad avfuktare till sina lagerhallar. Med små åtgärder kan man få en idealisk miljö för sin lagring, även av gods som till viss grad är känsligt för fukt. Men hur känner man igen tecknen på att utrymmet innehåller för stor fukthalt? Många människor reagerar först vid åsynen av mögel. Men det finns gott om tecken att uppmärksamma före dess. Nedan följer 10 vanliga tecken på att lagerhallen är för fuktig.

 

  1. Järnet rostar: Att järn och plåt rostar kan vara ett tecken på att miljön är alltför fuktig.
  2. Emballage av papper förlorar sina torra och hårda karaktär: Olika typer av papper och kartong blir mjukare i en fuktig miljö. De sjunker också ihop när den naturliga spänsten går förlorad.
  3. Plåt rostar: Lättast är det att upptäcka tendens till rost vid överlappande plåtar, eller i håligheter.
  4. Problem med oxiderande elektronik: Problemet kan exempelvis upptäckas på kontakterna.
  5. Varor, såsom konstgödsel eller torrfoder klibbar samman: Du har kanske upptäckt någon gång, exempelvis när det är dags att sprida ut konstgödsel i trädgården, att det som borde varit enskilda korn istället ligger som stora tunga klumpar. Har man tur kan produkten smulas ned och ännu användas. Har man riktigt otur, är det bara att slänga och köpa nytt. Att materialet klibbar samman är en följd av en alltför fuktig lagermiljö.
  6. Trävaror, såsom sågspån och pallkragar tar åt sig fukt. Ved torkar inte lika bra: ”Torrt som fnöske” är ett vanligt uttryck. I alltför fuktiga lagerhallar så gäller inte det uttrycket. Trävaror känns lätt fuktiga att ta i och om fuktig ved används att elda med så uppstår flera negativa effekter, så om mindre värme, samt mer sot och föroreningar. 
  7. Det luktar illa: Extra lätt är det att upptäcka på textilier som gärna drar till sig en unken lukt av alltför instängd och fuktig miljö. Lukten kan påminna om den som uppstår om man glömt en sur handduk från gympan i väskan, eller om man missat att ta ut tvätten ur tvättmaskinen samma dag som man tvättat.
  8. Lösa ytskikt: Färgen kan flagna och ytskiktet på olika material kan bli löst och ömtåligt av en fuktig miljö.
  9. Synliga svampangrepp: Svampangrepp som bildas till följd av för mycket fukt, i exempelvis lagerhallar, kan synas i flera olika färger. Från vita, gula och bruna, till mer gröna, grå och svarta. 
  10. Fläckiga partier: Ett initialt sätt att upptäcka alltför stor luftfuktighet kan vara genom att material får synligt fläckiga partier. Områden som exempelvis är mörkare än andra.
20 Jul 2017