Pettersson Bygg

Sida 2

Skiffer på golvet

3 jul 2017

Skiffer är både elegant och praktiskt. Till exempel kan det fungera som skydd mot fuktiga och smutsiga skor mellan dörr och altan om du har ett känsligt golv. Givetvis kan även en gammal hederlig dörrmatta göra jobbet, men genom att lägga skiffer får du en permanent lösning som dessutom ser riktigt bra ut om det görs rätt.

Hur lägger man skiffer?

Hur skiffer läggs beror till viss del vilken typ av golv du har från början. Har du till exempel laminat- eller parkettgolv behöver du först såga bort parketten motsvarande den yta som din skiffer ska ersätta. Här är det bäst att använda sänksåg med rätt djup, så att sågen inte går ner under golvet. Dubbelkolla gärna djupet både en och två gånger för säkerhetsskull. För att få bort parketten sedan kan ett stämjärn användas i hörnen.

För att få ett så bra resultat som möjligt är det bra att anpassa ytan efter materialet. Har du till exempel rätt stora skifferplattor, blir det snyggare om du ser till att inte alltför många plattor behöver delas, även om det innebär att den yta du tänkt dig från början behöver ändras något.

Vilken skiffer passar bäst på golvet?

Skiffers egenskaper varierar en hel del beroende på vilken typ av skiffer det är frågan om. Till exempel är kvartsitskiffern ett material som i hög grad liknar granit i dess egenskaper och, ibland, färg. Kvartsitskiffer bör väljas av den som vill ha en tålig natursten som inte blir fläckig i första taget. Ska man lägga det på golvet kan det alltså passa bra.

Pratar man däremot om lerskiffer är det ett mer känsligt material. Det är mycket mjukt och det är lätt att råka repa ytan på det. Dessutom tenderar fläckar att fastna och bli svåra att få bort, med tanke på hur poröst det är.

Var det kan användas förutom golvet

Om du har lagt skiffer på golvet men vill lägga det någon annanstans finns det mängder av möjligheter. Vanligast är just att det används för att lägga delar av golv, men det är även vanligt att använda i till exempel kök och badrum. Då passar det bra att ha som bänkskivor och då är det ofta kvartsitskiffer som lämpar sig bra rent praktiskt. Detta eftersom det, som tidigare nämnt, har tåliga egenskaper och kan närmast jämföras med granit, som är material som används ofta i kök just på grund av sin tålighet.

Vidare gör sig skiffer mycket bra utomhus. Faktum är att det är en av de mest vanligt förekommande bergarterna i svenska trädgårdar. Här är det endast fantasin som sätter gränser, men vanligt är att skiffer läggs som en gång mellan till exempel växthus och altandörr.

Kontakta en takläggare för en årlig kontroll

26 jun 2017

Som husägare så blir man ganska snabbt varse om att en god planering är det som sparar pengar och att man genom en sådan kan komma undan med de akuta – och dyra – renoveringarna. Det vill säga; lär man sig att hålla koll på vad som kan komma att behöva lagas så kan man hela tiden avsätta pengar för detta och man slipper därigenom se att taket springer läck, att husgrunden behöver dräneras eller att en värmepanna går sönder. Naturligtvis så kan dessa saker ändå inträffa, men en sundare planering är i de flesta fall det som sparar pengar.

Vi nämnde ovan taket och grunden och detta var inte något som skedde av en slump. Nej, dessa områden anser vi nämligen vara lite viktigare då det kommer just till sin planering och detta av en logisk anledning. Just tak och grund är nämligen de delar på ett hus som utsätts för mest angrepp från naturen och detta i form av regn, snö, jordvatten och blåst – saker som sliter och som gör att man som husägare bör hålla dessa delar under lite större uppsikt än då det gäller andra delar av huset.

För taket så kan vi därför rekommendera att man årligen – lämpligen efter vintern – tar kontakt med en professionell takläggare för en kontroll. Det kan nämligen vara svårt för dig som lekman att upptäcka eventuella fel och brister och kostnaden för en takläggare för en sådan inspektion är heller inte så dyr. Ser man till grunden så gäller det att du använder sina sinnen och ditt sunda förnuft. Kort sagt; luktar det konstigt i din källare i ditt hus i Stockholm eller ser du att färg börjar lossna från väggarna, att fuktfläckar syns på golvet – ja, då är dessa tecken på att en dränering bör bokas in.

Vi nämde ovan en takläggare och en sådan kan även vara värdefull att anlita om man tänker på ekonomin i stort för en husägare.

En takläggare ger dig lägre energikostnad

Tillhör du en av alla de husägare som tycker sig ha en hög energi- och värmekostnad; betalar du för mycket för ditt hus i Stockholm i förhållande till vad du får? Ja, då kan detta bero på att ditt tak inte är tätt. Ett läckande tak är nämligen en stor bov i detta drama och detta genom att kall luft släpps in- medan varm luft inifrån kommer ut.

Ohållbart och väldigt kostsamt; en takläggare kan direkt se vilka åtgärder som behövs för att göra ditt hus i Stockholm mer kostnadseffektivt. Skulle de sedan visa sig att taket tjänat ut sin rätt och behöver bytas så är detta något du bör göra; även ett tak har en begränsad livslängd. Det behöver inte bli så dyrt att byta ett tak i dagsläget heller – en takläggare i Stockholm och dennes tjänster är något som, naturligtvis, omfattas av rot-avdraget.

Vad kostar ett pooltak?

21 jun 2017

Det finns flera fördelar med att installera ett pooltak. Framförallt handlar det om att hålla poolen ren genom att det inte hamnar skräp, löv och annat i poolen. Man behöver inte heller använda lika mycket kemikalier för att hålla vattnet rent. Tack vare pooltaket kommer även vattnet bli varmare och därmed badsäsongen förlängas. Men är det värt det? Det beror mycket på vad man är beredd att betala. Det finns allt från stora exklusiva modeller till billiga pooltak med färre finesser.

Genom att jämföra flera olika alternativ, tillverkare och modeller går det att hitta pooltak i de flesta prisklasser. En risk finns däremot att man är ”dumsnål” och väljer något av de billiga pooltak som finns på marknaden och sedan inser att det inte har den funktion som önskas.

Om man bortser de mest exklusiva modellerna som delvis har högt pris på grund av unik design så är det framförallt följande punkter som avgör priset.

  • Hållbarhet

På sommaren kan alla modeller av pooltak användas. Det som skiljer modellerna åt är hållfasthet under vintern. De som vill ha pooltaket på plats under vintern bör därför fråga återförsäljaren kring hur mycket snö och vind som det står emot. Självklart beror det på vilken del i landet man bor i om taket kan vara på plats året runt eller inte.

  • Takhöjd

Billiga pooltak är generellt mycket låga. Dessa kan monteras på poolen och skjutas undan när man ska bada. Det går däremot inte att gå under dessa tak. Priset kan pressas ner främst vare att konstruktionen är mindre.

  • Plast

Det vanligaste materialet är plexi men det finns även i plastmaterialet polykarbonat. Kostnaden för plasten kan variera beroende exempelvis på om man väljer kanalplast eller klarplast. Klarplast är då något dyrare.

  • Storlek

Det som främst avgör priset är storleken på taket. Detta är däremot något som är svårt att påverka. Är poolen en viss storlek så är det ju ett tak som är i den storleken som behöver köpas in. Att sätta pooltak enbart på en mindre del av poolen är inte någon rekommendation då vinsten med detta blir mycket liten.

Kom ihåg att det även kan tillkomma kostnad för bygglov. I många kommuner krävs bygglov för byggnader, över en viss storlek, med en höjd över ca 1 meter. I och med att pooltaket skapar en sådan konstruktion bör man undersöka vilka krav som finns. Detta vet däremot taktillverkarna och har mycket ofta modeller som är lägre än bygglovsgränsen.

Vill du jämföra billiga pooltak får du alltså i första hand se på ditt behov och avgöra vilka punkter som är viktiga för dig gällande design, form och funktion. Kanske kan du tänka dig ha kanalplast istället för klarplast. Är det viktigt att kunna stå under pooltaket eller kan du nöja dig med en lägre modell? Framförallt – jämför priser hos flera återförsäljare och vänta in kampanjer.

Golvslipning och lackning av trägolv - matnyttiga tips

5 jun 2017

Det brukar heta att ett trägolv får patina och blir vackrare med tiden. Visst stämmer det, men det är också en sanning med modifikation. Ett trägolv som används flitigt, som till exempel en småbarnsfamilj med djur, kommer att behöva lackas om ett antal gånger. Skyddet från lacken kommer helt enkelt att behövas på ett golv som utsätts för slitage från en familj under en längre tid.

Är golvet repigt och slitet är det dessutom lämpligt att slipa om ytan. Tar man hand om sitt trägolv på ett korrekt sätt så kan det faktiskt hålla längre än huset det är lagt i. Läs mer på http://www.golvslipninggöteborg.com/.

Lack skyddar mot smuts

Dessutom skyddar lacken på ett fantastiskt sätt mot smuts, repor, färgförändringar och andra skavanker. Kort sagt: golvet blir både mer lättskött och vackrare än ett obehandlat golv.

Lack torkar snabbt, därför ska man ta ordentligt med lack på penseln och stryka jäms med ådringarna i träet. Snåla inte med lacken, ju fler lager du lägger på, desto tåligare blir golvet.

Viktigast är dock att man slipar och dammar av ordentligt innan lackeringen påbörjas.

Innan du börja lägga på lacken så är det ofta lämpligt att slipa med ett fint sandpapper, men är golvet välbehållet så kan det räcka att rugga upp det en aning.

Låt ett proffs ta hand om ett hårt slitet golv

Om golvet är riktigt hårt slitet bör du låta en professionell hantverkare slipa om det. All evenuell vax måste också slipas bort från trägolvet, annars kommer inte lacken att fästa ordentligt.

Om behovet av slipning är stort så lär det behövas en golvslipningsmaskin. Här rekommenderar vi att du låter en professionell golvläggare sköta jobbet, eller i alla fall valet av slipmaskin.

Räkna med att hela arbetet, inklusive flyttning av möbler, rengöring, lackning och städning efteråt, kommer att ta några dagar. Viktigt är att du låter ytan torka ordentligt innan du möblerar igen. Ett dygn är minimum att låta lacken torka.

Viktigt att välja rätt sorts lack

Vilken lack du ska välja beror på flera faktorer, bland annat vilket träslag golvet är gjort av och var i huset det är lagt. Till mjuka trägolv, som furu, bör du inte välja ett för styvt lack, det riskerar att spricka av golvets rörelser. Ska rummet användas mycket så bör du välja ett lack med starkare yta. Din färghandlare kan säkert hjälpa dig att hitta en lack som passar just ditt golv.

Till sist går vi igenom vad du kommer att behöva för utrustning när du ska lacka om trägolvet.

Nödvändiga verktyg: hammare med klo, bred lackpensel, filtroller med skaft, dammsugare, färgtråg, slipplatta. Material: diskmedel (milt), tvättnafta, t-sprit, slippapper, trasor, lack, hink.

Så följer du ditt bygglovsärende i Stockholm

29 apr 2017

Om en tillbyggnad, ombyggnad eller nybyggnad ska ske är chansen stor att det krävs ett bygglov innan man får börja bygga. Om detta behövs eller inte kan man läsa om på Stockholms webbplats (Stockholm.se).

I det fall som tillbyggnaden kräver ett bygglov kan det vara en fördel att kunna följa denna processen. Detta för att se när kommunen börjat att arbeta med ärendet och när det förväntas vara klart. Därmed kan man själv planera inköp och byggnationen lättare.

Gör så här

Om en bygglovsansökan har skickats in för exempelvis en tillbyggnad kan man logga in via Stockholms webbplats med BankID samt sitt personnummer. I inloggat läge kan man tydligt se hur långt processen har gått och vad som är nästa steg. Här kan man även få information om vem man kan kontakta för att få ytterligare information.

Se tidigare ärenden

Via webbplatsen går det även att se äldre bygglovshandlingar gällande Stockholm. I databasen finns bygglov samlade ända bak till 1713 samt fastighetsbildningsförrättningar från år 1943 och löpande framåt. Från 1997 går det även att se alla diarieförda ärenden.

Man behöver inte logga in för att ta del av dessa. Vill man däremot se ritningar som är kopplade till en specifik tillbyggnad eller nybyggnad måste man logga in på webbplatsen.

Är bygglovet från sommaren 2015 eller framåt kan man se alla beslutshandlingar direkt på webben. Från det årtalet valde Stockholms kommun att scanna in gällande handlingar och lägga upp dem offentligt. Även material från tidigare år är offentliga handlingar men vill man ta del av dessa måste man kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Söka byggärende

De som loggar in via Stockholms webbplats får direkt tillgång till den process som sker gällande bygglovet. Detta eftersom man loggar in med personnummer och systemet därmed kan känna av vilken information som ska visas. Vill man däremot söka på ett annat ärende krävs lite mer information.

Det enklaste är att söka på fastighetsbeteckningen. Detta oavsett om det är en större nybyggnation som ska ske på tomten eller en mindre tillbyggnad. Ett annat alternativ är att söka på adressen eller det diarienummer som ärendet har fått.

Via avancerat sök går det att välja om det är ett avslutat ärende eller ett pågående.

Har du inte BankID?

Har du ansökt om bygglov för en tillbyggnad och inte har något BankID? Eller vill du se de digitala handlingarna på ett annat ärende som enbart visas i inloggat läge?

Lösningen är att gå och använda de besöksdatorer som finns tillgängliga vid stadsbyggnadsexpeditionen. Med dessa krävs inte personlig inloggning men man får ändå tillgång till detta material.

Behöver du hjälp med själva arbetet med tillbyggnaden kan vi rekommendera http://www.tillbyggnadstockholm.com/.

Välj en pålitlig snickare – inte en billig

20 apr 2017

ROT-avdraget har haft positiva effekter: många svenskar har fått råd förverkliga de drömmar de haft gällande inredning, tillbyggnader och nybyggnationer. Kortfattat så innebär ROT-avdraget att man som privatperson kan anlita till exempel en snickare för ett renoveringsprojekt hemma och därefter dra av upp till halva priset för jobbet på deklarationen; pengar som kommer i retur via skattsedeln. Det enda som behövs är att man först kollar så att man verkligen är berättigad att använda rot-avdraget och det är något som man enklast gör genom att logga in med sin bankdosa på Skatteverkets hemsida. Summan som gäller som tak är 50.000 kronor/år och person.

Där har vi rot-avdraget i stora drag och som man kan se är att avdraget både är generöst och att det även är väldigt lätt att använda då företaget man anlitat brukar åta sig att sköta allt pappersarbete. Att väldigt många privatpersoner använt sig av rot-avdraget i samband med byggnationer och renoveringar i sina hem är ett faktum och man kan främst peka på en stad där det använts lite mer frekvent än i andra – Stockholm – och att det tyvärr också är där som de stora problem med rot-avdraget visat sig. I Stockholm har man nämligen kunnat se att allt fler företag erbjuder sina tjänster, men där de sedan inte har kompetens nog att slutföra sina åtaganden.

Det här innebär att många personer som använt sig av snickeritjänster i dagsläget tvingas skörda frukterna av dennes arbete; frukter i form av fuskjobb som måste korrigeras. Det som ytterligare påverkar i Stockholm är att det finns ett enormt urval av snickare där – liksom andra yrken som omfattas av rot-avdraget – och att man som privatperson lätt kan förledas och frestas av att söka efter det billigaste priset.

Tips för att hitta en bra snickare i Stockholm

Rådet här är enkelt: gör det inte. Den billigaste priset hos en snickare är i många fall en klar indikation på vilken kvalitet denne håller och här råder vi således att man avstår. Priset för en snickare eller en annan typ av hantverkare är – tack vare rot-avdraget – ändå på en tillräckligt bra nivå för att man inte aktivt ska behöva jaga det lägsta priset i Stockholm. Men hur väljer man rätt snickare då? Det finns några tips och enklast blir det att förklara genom några punkter.

  • Att alltid se till att få några referenser och att ringa dessa är ett bra sätt att ta reda på dugligheten hos en snickare i Stockholm.
  • Garanti på jobbet. Se till att få inskrivet garanti i kontraktet och se till att det hela tiden dokumenteras kring de moment som rör projektet. Där har du en fördel om något skulle gå sönder och försäkringsbolaget behöver få uppgifter.
  • Det är inte fult att fråga efter ett sådant i dagens Stockholm – det är snarare en nödvändighet.

Projekt i Stockholm kräver maskinuthyrning

19 apr 2017

Stockholm räknas idag som en av de absolut snabbast växande städerna i Europa gällande inflyttning och detta är heller ingenting som ser ut att avta i takt med åren; tvärtom så säger prognoserna att Stockholm innan år 2030 ska ha ökat med ungefär en halv miljon människor och därmed också i och med detta ha passerat London som den snabbast växande staden i Europa. En rolig utveckling som dock säkerligen kommer att innebära att Stockholm som stad kommer att drabbas av en hel del växtvärk och att denna kommer att sätta en hel del press på medborgarna i form av minskad komfort. För att förklara detta så kan vi säga att ju fler som personer som flyttar till en stad, desto mer måste också staden expandera i form av byggnationer. Byggnationer som främst rör boenden och det är ett område som Stockholm redan nu har problem med; något som syns främst genom att man pekar på de skyhöga priserna som finns för bostäder där.

Kort sagt; de höga och ständigt stigande priserna för bostäder i Stockholm kan till stor del av förklaras av och härledas till att det inte byggs tillräckligt med boenden i förhållande till hur många som bor i staden samt de som hela tiden flyttar in. Här har Stockholm en delikat uppgift framför sig och det är också av den anledningen att man ser att det just nu pågår en sådan byggboom i staden; en byggboom som även involverar infrastruktur samt byggnationer av exempelvis sjukhus, bibliotek samt nya stadsdelar.

Ska Stockholm växa så mycket i befolkning så måste man även växa utåt och det här gör att allt ifrån olika företag inom byggbranschen idag har väldigt bråda – och lukrativa – dagar i Stockholm. Med detta menar vi att alla får vara med och bidra i dagens Stockholm – allt ifrån den större entreprenören och byggherren till en mindre snickarfirma har idag full sysselsättning och detta sett både till privatpersoner och deras byggnationer och sett till de större projekten av exempelvis bostäder.

Ett annat område som idag upplever en väldigt bra tid i och med dessa projekt och nybyggnationer rör maskinuthyrning och detta är något som vi ska titta närmare på i den här texten. För; ett företag i Stockholm som erbjuder en stabil och omfattade maskinpark och som erbjuder maskinuthyrning har idag en väldigt stor omsättning om man jämför med hur det såg ut för bara några år sedan. Maskinuthyrning är nödvändigt vid i stort sett samtliga byggnationer i Stockholm och oavsett om det handlar om kranar, större lastbilar, grävskopor eller specifika verktyg anpassade för särskilda ändamål så finns det ett stort behov. Ett behov som dessutom kommer att öka markant i takt med tiden och de prognoser vi nämnde ovan gällande inflyttningen kontra byggnationer. Maskinuthyrning är i dagens Stockholm väldigt nödvändigt och detta gäller både de större drakarna – verksamma över hela Sverige – samt för de lite mindre, mer lokala företagen som erbjuder tjänsten.

En annan aspekt gällande maskinuthyrning – och som ställer till det lite – handlar om hur området påverkar privatpersoner i Stockholm; detta i form av de maskiner man står inför att hyra, helt enkelt, inte finns tillgängliga då man väl behöver dem.

Kontakta ett företag för maskinuthyrning i god tid

Man ska veta att Stockholm även är den stad där privatpersoner renoverar och bygger om i allra högst grad i Sverige och att detta i allra högsta grad påverkar hur tillgången på olika maskiner ser ut. Det vill säga; ska man bygga en bostad i Stockholm och där man behöver genomföra ett omfattande markarbete samt gjuta en platta så kan man inte räkna med att det finns maskiner tillgängliga att hyra i Stockholm under de veckor man behöver dem; detta då risken är både stor och uppenbar att någon annan person hyrt dessa eller där de redan används vid ett större projekt någonstans i staden. Rådet här är således ganska enkelt och väldigt koncist: kontakta en firma inom maskinuthyrning på ett tidigt stadium om du behöver en specifik maskin eller ett verktyg av något slag.

Ska du som exempel på detta kanske slipa dina golv i en lägenhet i Stockholm – något som är vanligt i samband med exempelvis en försäljning – så bör du hyra de nödvändiga maskiner som behövs. Det som du ska veta i och med detta och som kommer som en positiv effekt för dig är dock följande; är du ute i god tid så kommer du att få hyra de berörda maskinerna betydligt billigare i Stockholm än vad du fått gjort om din golvslipning, ditt markarbete, eller din gjutning av platta skett i en mindre stad i Sverige. Vi förklarar varför nedan.

Mindre företag inom maskinuthyrning ger lägre priser

Om vi säger att du bor i en mindre stad och ska genomföra ett projekt som kräver en speciell typ av maskin eller verktyg så kommer du där att att få vända dig till någon av de större drakarna som finns över hela Sverige. Dessa är ofta dyrare och tar samma priser oavsett om du är en privatperson eller om du är en lite större entreprenör.

Fördelen som du  - vid ett liknande projekt – i Stockholm har är att den även finns mindre verksamma företag inom maskinuthyrning. Dessa har naturligtvis inte samma breda sortiment, men de erbjuder de väsentliga maskinerna som brukar behövas och de gör det till väldigt mycket schysstare priser än vad de stora företagen gör.

Det har – kort sagt – uppstått en sundare konkurrens i Stockholm som gynnar privatpersoner och deras plånböcker. Å andra sidan så gäller det att man – som vi nämnde ovan – är ute i god tid om man ska kontakta även en av dessa mindre aktörer inom maskinuthyrning i Stockholm. Konkurrensen mellan kunderna är i dagsläget även den väldigt hög och ytterst påtaglig.

Kontakta en rörmokare vid din badrumsrenovering

11 mar 2017

I Stockholm så sker det absolut flest renoveringsarbteten i Sverige och en stor del av detta kan naturligtvis härledas till att man också har flest människor boende i staden. Dock så är detta bara en del av sanningen och en annan del går att förklara med att den bostadssituationen som för tillfället råder i Stockholm. Som alla vet så har Stockholm en ganska extrem marknad för bostäder där priserna ständigt når nya höjder och toppnivåer och detta medför att de som har en bostad också vill maximera sin vinst den dag de ska sälja denna.

Här kommer alltså renoveringar in i bilden – man renoverar sina boenden i Stockholm som en slags investering där avkastningen och vinsten sker den dag man säljer boendet i fråga. Främst så är det två stycken rum som man brukar fokusera på vid dessa renoveringar och dessa är kök och badrum. Gemensamt vid båda dessa rum är att man måste dra vatten vid en renovering – något som vanliga privatpersoner inte får göra utan här måste man kontakta en rörmokare för jobbet. Tyvärr ska man här säga att denna lilla detalj missköts något fruktansvärt i Stockholm och det är just jakten på den maximala vinsten som ställer till det.

Ska en person i Stockholm renovera sitt badrum så ser man helt enkelt kostnaden för en rörmokare som direkt onödig och försöker därför göra jobbet själv. Att det här skapar problem – stora sådana – är en rejäl underdrift och här måste man verkligen se upp om man står inför att köpa en lägenhet i Stockholm.

Har verkligen en rörmokare genomfört jobbet vid denna badrumsrenovering eller är det gjort av en person som saknar behörighet? Denna fråga måste man ställa sig – följderna kan nämligen bli katastrofala och föra med sig stora omkostnader.

Kräv garanti på jobbet av en rörmokare i Stockholm

Köper man en lägenhet i Stockholm – för dyra pengar – och upptäcker att badrummet som nyligen renoverats inte håller måttet så brukar själva upptäckten komma krypande snarare än explosionsartat. Det kommer alltså inte att spruta vatten ur toaletten eller genom avloppsrören – däremot kommer du att känna en doft av mögel och då är det redan för sent i många fall. Med för sent menar vi här att det det kan bli en massa strul med den tidigare ägaren till denna lägenhet i Stockholm – den som alltså inte anlitat en rörmokare – och att man i värsta fall inte kan få några pengar tillbaka.

Du kan alltså själv få kontakta en rörmokare som tvingas korrigera de misstag som den förre ägaren gjort och dessutom få betala dyra pengar för själva vattenskadan. Det är alltså här man måste se upp som köpare av en lägenhet i Stockholm och kräva garanti på jobbet som utförts, om det sedan handlar om en römokare, en elektriker eller en snickare spelar ingen roll.

Jakten på snabba pengar gör folk i Stockholm fartblinda – något som indirekt drabbar någon annan. Detta är sorgligt, men inte desto mindre sant för den sakens skull.

Professionell golvslipning är ett bra val

8 feb 2017

Har du bestämt dig för att genomföra en golvslipning i ditt hem? Bra! En golvslipning är något som i många fall är betydligt bättre jämfört med att helt byta golven och också något som rekommenderas – speciellt om det handlar om ett äldre golv. Det vill säga; kan man genom en golvslipning rädda ett äldre golv så får man också ett betydligt bättre resultat och detta då det i många fall handlar om ett rent hantverk som man inte får av dagens modeller.

En våning på exempelvis Östermalm i Stockholm har ofta ett golv med anor från 1800-talet och att riva ut detta är att i det närmaste spotta på historien. Därför bör man nästan alltid kontakta en golvläggare innan man tar ett beslut kring att byta golv – går det att genomföra en golvslipning så är det att föredra.

Vi ställde en fråga i början av texten och denna tänkte vi bygga på litegrann: vem genomför din golvslipning? Nästa steg är nämligen detta och tyvärr så räcker många upp sin hand här och svarar att de tänkt sig att slipa golvet på egen hand. Något vi starkt avråder. Det är svårt att slipa golvet och det finns alltid en risk att man ”tar för mycket” och därmed förstör golvet i fråga. Därför så rekommenderas alltid att man anlitar en golvläggare för en golvslipning och detta då resultatet – naturligtvis – nästan alltid blir bättre och där det dessutom inte kostar så mycket pengar.

Visst; det kostar naturligtvis pengar – men i förhållande till vilka kostnader som följer med om man på egen ska genomföra en golvslipning så är summan i sammanhanget ganska överkomlig. Det vill säga – ska du slipa ditt golv i Stockholm så måste du dels hyra en maskin (något som är ganska dyrt) och dels så måste du även hyra presenningar och andra saker som kan täcka dina möbler.

En golvslipning tar tid

Tiden ska heller inte underskattas i detta. För att genomföra en golvslipning så krävs det noggrannhet och det kräver att man avsätter mycket tid – speciellt som lekman – och denna tid är det inte många som har. Risken är att man tvingas stycka upp sin golvslipning i Stockholm i flera omgångar och därmed förlänga hyran av maskiner till ett högre pris.

Nej, se till att direkt kontakta en golvläggare för din golvslipning och betala den summa som denna begär. Det tjänar du på i längden och ett tips här är att du dels jämför priserna och tar in offerter från flera företag i Stockholm som erbjuder tjänsten samt att du använder ditt rot-avdrag då du väl anlitar något av dessa.

Här kan du läsa mer om golvslipning: www.golvläggarestockholm.net/golvslipning-stockholm.

Hjälp du kan behöva med din badrumsrenovering

10 jan 2017

Många renoveringar i Sverige sker lite på måfå. Menas här: marörmokaren kanske går omkring och stör sig på något i sitt hem så till den milda grad att det plötsligt får vara nog; varpå man initierar projektet i fråga. Om det sedan handlar om en större badrumsrenovering eller att bara fräscha upp i hallen gör detsamma – det är själva tankegången vi vill komma åt och den bristande planeringen som denna för med sig. För; ogenomtänkta renoveringar blir sällan bra och detta oavsett om man själv är den som håller i hammaren eller om man anlitar professionell hjälp för det.

Naturligtvis så finns det olika grader av ett misslyckande också och här måste man definitivt göra skillnad på nämnda uppfräschning av hallen samt den badrumsrenovering vi nämnde samtidigt. Den förra kan man – inom vissa ramar – ha råd med att misslyckas inom; den senare – en badrumsrenovering – har man det inte och detta av den enkla anledningen att varje misstag där kommer att föra med sig höga kostnader. Hur billig är exempelvis en vattenskada?

Några viktiga punkter att tänka på

Vi tänkte här peka på en sanning och denna ligger i att du – oavsett vilken kunskap du förvärvat dig samt hur pass händig du är – kommer att behöva någon form av hjälp vid din badrumsrenovering. Något som vi tänkte bevisa genom att ställa upp några punkter som kan påvisa vilket typ av projekt det egentligen handlar om samt hur pass komplex det egentligen är.

• Planeringen: hur ska ditt badrum se ut och vilka behov kan du tänkas ha? Och: vad är egentligen möjligt att göra och till vilken kostnad? Många påbörjar sitt projekt bara för att halvvägs in inse att man inte har de ekonomiska muskler som krävs för att slutföra det. Något som i bästa fall innebär en pinsam promenad till banken för att låna mer pengar; men som i sämsta fall innebär att man måste lägga allting på hyllan för en tid. Hjälp i detta? En snickare, en arkitekt eller varför inte de som kan – specialister på badrumsrenoveringar?

• Får göra/får inte göra. Du kan ha vana av att sätta kakel och klinkers och du kanske vet hur man ska dra vatten- och avlopp. Det är också detaljer som du får göra i din badrumsrenovering. Däremot – och det här är väldigt, väldigt viktigt – så måste du ta hjälp av en behörig elektriker då det kommer till att exempelvis koppla in golvvärme (något som många idag aktivt eftersöker).

• Rivningen: innan du kan påbörja din badrumsrenovering så måste ditt gamla badrum rivas ut. Något som – i synnerhet i lägenheter – inte är någon enkel historia. Container – större plastsäckar (modell big-bag) – muskelkraft eller skylift? Allt detta kräver planering och – i de flesta fall – professionell hjälp. Underskatta inte rivningen!

Du lär behöva hjälp med din badrumsrenovering i Tyresö

Som man kan se av allt detta så finns det en sannolikhet i att du någonstans under projektets gång kommer att behöva hjälp (inte minst gällande det elektriska) och att du bör ha det i din beräkning. Här kan du med fördel dra nytta av det rot-avdrag som finns och där du kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden den hantverkare du anlitar kostar. Detta med ett tak om 50.000 kronor/år och per person. Glöm inte att använda ditt rotavdrag; det gör verkligen skillnad (och det finns där för att man ska minimera riskerna vid renoveringar).

Massiva trägolv för en trivsam och hållbar bostad

7 dec 2016

Tiljor. Ett enda ord som väcker tusen känslor. Alla som gått över breda golvplankor med sina bara fötter vet känslan. Rent, starkt, grovt och miljövänligt på samma gång. Att gå på golvtiljor är som att sätta fötterna på ett stort tryggt träd. Och det är faktiskt också vad man gör när man kliver på ett massivt trägolv av det här slaget. Det är bara de kraftiga träden som duger till ett sådant golv. I dag är många husägare beredda att betala åtskilliga tusenlappar för att komma över ett parti av gamla golvtiljor. Då betalar man också för den naturliga slitningen, den vackra nötning som golvet fått genom åren. Men det går också att köpa nyproducerade golvtiljor. De kostar en slant men kommer hålla för evigt. Nyproduktion kan inte ge det slitna nötta uttrycket, men å andra sidan kommer alla naturligt vackra repor komma från din egen familj.

Det finns också andra typer av massiva golv som är mycket sköna att ha i ett rum. En stor fördel med just trägolv är att de känns naturliga, varma och mysiga under foten. Det är bra golv att gå på helt enkelt.

Ett trägolv som byta skepnad när du vill

Trägolv sätter verkligen prägel på det rum som de ligger i. Ett trägolv är i sig en god miljövänlig satsning som håller länge. Men det är också ett golv som går att variera i det oändliga. Ett massivt trägolv är roligt att förändra. Det är ett golv som du kan ändra om och om igen.

Under 70-talet var det vanligt att behandla ett massivt furugolv med enkel trälack. Fråga en golvläggare i Stockholm hur många sådana han har fått riva ut ur villor när nya unga ägare flyttat in! Tanken med den här sortens lackade golv är att ådring och kvistar ska ligga synliga för ögat. Lackade golv känns mycket naturnära och var vanlig i både gamla trähus och moderna villans gillestuga för några decennier sedan. Men tyvärr har den här behandlingen av golv lätt för att gulna med tiden och det faller inte alla i smaken. Har du ett lackat furugolv är det ändå inget bekymmer. Du kan slipa bort lacken och förändra golvet utseende. Men tänkt dig för - lackad furu är snart trendigt igen!

Längre bak i tiden brukade man olja in sina golv för att de skulle bli lättare att rengöra. Oljan skyddade mot spillfläckar som annars lätt sjunker in i träet. Ett massivt trägolv som oljas blir vackert på ett helt annat sätt än lackade golv. En annan metod från förr handlar om att behandla sina golv med såpa, såpskura dem tills de får en yta som håller borta smutsen. Den här typen av behandling, både med olja och såpa, behöver upprepas gärna varje år för att golven ska hålla sig vackra och inte tappa sitt hölje som håller smutsen borta.

Ett levande golv är ett vackert golv

Massiva trägolv kan också målas. För några år sedan var vitt populärt men i dag är det vanligare med mer praktiska och dämpade färger till exempel olika nyanser av grått som ger en mer naturlig look till ditt golv. Massiva trägolv kan naturligtvis målas i vilken nyans du vill men en tumregel är att naturliga material ofta passar ihop med en naturlig färgskala.

Massiva trägolv håller länge. De kan skruvas eller limmas på plats. Samtidigt har ett massivt trägolv har en mjukhet i sig som plastgolv saknar. Det är det som ger den härliga känslan under en bar fot. Du kan få märken i ditt trägolv av höga klackar, bestick som tappas och annat. Men det är en del av skönheten med ett golv i ett levande material.

Se över din ventilation

15 nov 2016

Vi kan här säga att du äger en villa med ett byggår från början av 80-talet och att den ligger i Täby utanför Stockholm. Du har inte genomfört några större ingrepp i denna – åtminstone inte sett till energi och uppvärmning. Däremot har du – som många andra – genomfört renoveringar i ett förskönande syfte; du har bytt ut ditt gamla badrum, du har skaffat ett modernar kök och du har med jämna mellanrum målat om. Därtill så har du bytt tak och du har dessutom kontaktat ett företag för en fasadputs. Du har – kort sagt – skött ditt hus på ett bra sätt.

Men – vi anser att du borde ha gjort mer och här återgår vi till den detalj du inte gjort något åt; din energi och vi ska fokusera på ventilation här. Det finns en stor risk att du dels betalar för mycket pengar för sin nuvarande ventilation i Täby och del så finns det också en stor risk att ert inomhusklimat inte är av bästa kvalitet.

Gällande det rent ekonomiska så kan du genom att byta ventilation spara så mycket som 30% årligen i energikostnader. Rådet här är att du kontaktar en vvs-montör som hjälper dig att skräddarsy en lösning för just ditt hus i Täby.

Ventilation, ett problem i skolor

Gällande inomhusklimatet så kan det vara så att du sett vissa varningssignaler, men där du inte tolkat dessa korrekt. Har du exempelvis barn som ofta är förkylda, snuviga eller som utvecklat olika allergier eller i värsta fall astma så kan detta mycket väl tyda på att den ventilation du har i huset i Täby inte håller god kvalitet.

Dålig ventilation är nämligen en väldigt starkt bidragande orsak till dessa sjukdomar hos barn och här har man naturligtvis ett ansvar som förälder. Att tillägga här; det behöver inte vara så att den ventilation som finns i ert hus är problemet.

Ventilationssystem slits med åren

Än värre – och förmodligen mer troligt – är att den skola som barnen går i har undermållig sådan och även om man enligt lag är tvungna att genomföra en så kallad OVK-besiktning – obligatorisk ventilationskontroll – i Sverige så är det ingen garanti för en god ventilation.

System slits med tiden och måste bytas med jämna mellanrum. En OVK är bra – där råder inga tvivel – men vi anser att sådana borde ske med jämnare mellanrum och särskilt om man ser till skolor.

Här finns mer matnyttig information om ventilation: ventilationtäby.se.

Rot- och Rut-avdraget i symbios

15 okt 2016

Det som skiljer sig åt mellan rot-avdraget och rut-avdraget är att det förstnämnda är möjligt att använda för tjänster som rör renoveringar, reparationer och nybyggnationer. Detta avdrag innebär att man kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden på sin deklaration och få summan tillbaka på sin skatt. Detta med ett tak om 50.000 kronor per år och per person.

25.000 kronor/ år och per person är det som gäller för det motsvarande avdraget som går att använda för hushållsnära tjänster – städning, tvättning, fönsterputs och så vidare – och där kan man anlita en städfirma och dra av hela 50% av kostnaden för arbetet. Det skiljer sig således lite åt dem emellan; men i grunden så handlar det om samma sak – dock inom olika områden.

En het debattfråga

En annan sak som skiljer sig åt är dock hur man ser på dessa avdrag och för att förklara detta så ställer vi en fråga: kan du snickra? Här kanske hälften svarar att man kan de hyfsat, 25% säger att man är duktig medan 25% säger att man inte alls kan snickra och att man definitivt inte bör närvara vid något projekt som involverar vare sig såg, hammare eller slipmaskin.

Gott så – men vi ställer ytterligare en fråga: Kan du städa? Här skulle förmodligen 90% säga att man kan det och det är också det debatten handlar om. Många menar att rot-avdraget är nödvändigt och att rut-avdraget är onödigt då det i grunden handlar om att man kan tjäna pengar på något man borde kunna göra på egen hand.

Vi tror att det mesta av denna avoga inställning beror på att man ännu inte hittat något område att använda rut-avdraget för. Man kanske tycker att det känns konstigt att se en annan person städa i sitt eget hem och ta hand om den smuts man själv skapat och man känner sig osäker på när det verkligen är okej att använda det.

Rut-avdraget för din byggstädning

Vi tänkte här komma med ett litet förslag där man kan kombinera avdragen i fråga och vi tänker oss att du precis renoverat i ditt hem i Stockholm, använt ditt rot-avdrag för en snickare och här anser vi att du ska använda ditt rut-avdrag för den omfattande byggstädning som kommer att krävas.

Genom att anlita en städfirma i Stockholm för din byggstädning så kommer du att kunna flytta in direkt, du kommer fullt ut att njuta av renoveringen och – framförallt – du kommer att slippa se din dammsugare gå sönder av spån, slipdamm och annat som alltid och utan undantag följer en renovering.

En byggstädning måste göras – men det är inte du som måste hålla i dammsugaren. Anlita en städfirma och använd ditt rut-avdrag för tjänsten. Sällan har rot- och rut-avdraget haft ett så klart samband som mellan en renovering och en byggstädning och det kombinationen borde fler använda sig av.

Här kan du hitta mer information om en firma som utför kvalitativ byggstädning.

Problem med hantverkare i Stockholm

14 okt 2016

Stockholm är en speciell stad på fler än ett sätt, men om vi ska peka på något som skiljer sig markant från övriga städer i Sverige så handlar det om den unika bostadssituation och allt som kommer på köpet i denna. Om vi kortfattat beskriver den så handlar det om att priserna för bostäder stigit under flera års tid och under de senaste fem-sex åren så har det i det närmaste exploderat; och vi får här hoppas att marknaden kan komma att stabiliseras i och med kraven på amortering som sjösätts i Juni månad. Alla ska naturligtvis kunna ha råd att bo vettigt och detta även i vår svenska huvudstad.

Risker med renoveringar

Det vi tänkte titta lit närmare på här är dock ett annat problem som kommit som en direkt effekt av de höga bostadspriserna – renoveringar. Renoveringar i Stockholm sker på ett mer spekulativt sätt än i andra städer – man kan anlita en hantverkare för att renovera sitt badrum och därefter lägga ut bostaden till försäljning och få ett högre pris än vad man fått utan renoveringen i fråga. Dock – och här är problemet: det finns lite för många hantverkare i omlopp som inte har en aning om vad de håller på med.

Det sker otroligt många fuskjobb i Stockholm och där privatpersoner i god tro anlitat hantverkare som därefter visat sig hålla undermålig kvalitet. Gäller det ett sådant känsligt område som ett badrum och en hantverkare där – en rörmokare, en plattsättare och en elektriker – så kan alla förstå riskerna som finns. Vattenskador.

Och – i och med att många renoveringar sker med en tanke på framtida försäljningar så dras även en tredje part in i affären. Menas här; den som köper en bostad, bor där ett tag och därefter upptäcker en vattenskada i badrummet kommer att hävda dolt fel och så har en process kring vem som ska betala plötsligt inletts.

Dolda fel är frukten av att anlita dåliga hantverkare

Det som är krångligt här är att reda ut skuldfrågan. Dolda fel är något som tar mycket kraft, som tar lång tid och som innebär en period av konflikt – ingen vill betala och det går heller inte att peka på den hantverkare som genomfört jobbet i fråga. Ofta glömmer man nämligen bort att dokumentera, man glömmer att kräva garanti på jobbet och man har bara en tanke på en framtida försäljning för ögonen.

Dolda fel – sprungna ur ett fuskjobb av en hantverkare – är tyvärr vanligt i Stockholm och tyvärr något som förmodligen kommer att synas än mer i framtiden. En vattenskada brukar sällan komma direkt, utan det brukar ta något år innan en sådan syns.

Letar du efter en duktig hantverkare? Här är en firma som vi kan rekommendera: http://www.hantverkarestockholm.biz/.

Rådet är alltså följande: renovera gärna innan försäljning av din bostad i Stockholm – men se till att den hantverkare du anlitar är behörig, kunnig och kan leverera ett ordentligt och korrekt jobb.

Bra att veta om mögelsanering

12 okt 2016

Har du fått mögel i din bostad är det dags att anlita en firma som tar bort det – och det så fort som möjligt. Mögel kan nämligen orsaka problem med hälsan för dem som vistas i huset. Vanliga symptom är till exempel allergi, onormal trötthet, hosta, huvudvärk, nästäppa och yrsel. I den här texten kan du lära dig mer om möglet, hur det saneras och hur mögel uppstår.

Fukt ligger bakom mögelproblem

Varför uppstår mögel i hus? Mögel i bostadshus har sin orsak i fukt, kombinerat med byggnadsmaterial som inte är tillräckligt motståndskraftigt för att förhindra att möglet växer fram. En byggnadskonstruktion till bostadshus bör inte bestå av material som till exempel plywood och masonitskivor på utsatta platser, då det är mycket svagt mot att mögel växer fram.

En annan anledning är dålig isolering. Med dålig isolering i till exempel krypgrunden, källaren, vinden eller våtutrymmen kan fukt och värme tränga in och tillsammans skapa förutsättningar som gör att möglet har fritt fram.

Större städer (Stockholm, Malmö och Göteborg exempelvis), tenderar att ha mer mögel i sina hus än på landet och i mindre orter. Oftast är det nämligen boenden i miljonprogrammen har problem med fukt- och mögelskador, enligt Bo-verket.

Stor bostadsbrist i Stockholm

Stockholm var den stad som hade som mest bostadsbrist under åren som miljonprogrammen byggdes, varför boenden i Stockholms förorter kanske lider mest av mögelskador i hela landet (i totala antal). Som sagt är det dock inte bara Stockholmare som är drabbade, miljonprogrammen byggdes runt flera olika städer i landet kring åren 1965 - 1974. Så saneras möglet En mögelsanering handlar dels om att på kort sikt förgöra det mögel som orsakar problemen, men också om att ta bort de underliggande orsakerna till möglet över huvud taget uppstod från första början.

En mögelsanering inleds med en undersökning, där du själv eller en fackkunnig visuellt undersöker möglet och skadorna. Här kan ibland en mögelhund behövas, som luktar sig till det drabbade området. Ibland kan istället en fuktmätning göras för att hitta orsaken till att möglet uppstår.

Kontrollera ventilationen

Felsökningen sedan fortsätter med att kontrollera byggnadens ventilation. Om denna inte fungerar som den ska, är det en trolig orsak till mögelskadorna. Efter felsökningen är det dags för själva saneringen, som ofta sker med hjälp av ozon och kemi.

Den kemiska saneringen går ut på att applicera en genomträngande kemisk substans som dödar möglet. Ozonsaneringen går istället ut på att använda sig av elektricitet. Elektrisk utrustning som generar ozon placeras vid det drabbade området. Ozonen bryter sedan ned luftburna mögelpartiklar och ytliga mögelskador.

Den kemiska eller den elektriska saneringen är dock inte allt. Den underliggande orsaken, vilket i de flesta fall är problem med konstruktionen av huset, måste också tas om hand. Det här kan till exempel åtgärdas med renoveringar eller stambyten, beroende på om problemet är ventilation, dåliga byggnadsmaterial eller annat. Att lösa mögelproblem kan vara ganska dyrt. Tänk därför på att alltid låta en expert titta på det innan du ska köpa hus.

← Äldre inlägg