Pettersson Bygg

Sida 2

Bor du i ett gammalt hus?

26 feb 2018

Om du bor i ett gammalt hus, kan det finnas en risk att man har använt asbest som isoleringsmaterial. Särskilt troligt är det om du bor i ett äldre hus från 1940- och 1950-talet. Tyvärr kan asbest finnas även i hus från 1950-, 60- och 70-talet. Det var först efter den tidsperioden som man kom underfund med att asbest inte var ett så bra material att andas in.

På sin tid när man använde asbest som mest, såg man bara asbest som ett material som tålde eld, och som passade bra som isoleringsmassa. Idag kan man hitta asbest i allt från kakelfogningar, i murbruk, som armerad plast, som svartlim mellan betong och en golvmatta till exempel. Man kan hitta den i eternitplattorna på husfasaderna. Den kan även finns i frånluftskanaler från 1940- och 50-talet.

Du bör få det avlägsnat så fort som möjligt

Om du vet att huset är byggt från denna tid och misstänker att det finns asbest bör du få det avlägsnat så fort som möjligt. Asbest är farligt att andas in. I det långa loppet kan man få andningssvårigheter, eller i värsta fall cancer. Asbest är sex olika mineralet som består av väldigt små partiklar.

Det finns vit, brun och blå asbest och det är den blå asbesten som är farligast, och som användes minst när man byggde hus och tätade dem. Vet du att du bor i ett hus med asbest, bör du inte själv avlägsna dem. Asbesten är som farligast när man hanterar den och tar bort den. Därför har arbetare som jobbar med det särskild skyddsutrustning och vet hur de ska hantera den. Så det rekommenderas att inte göra det själv.

Man använder absolut inte asbest längre

I nybyggda hus använder man absolut inte asbest, eftersom man har kommit underfund med dess farliga egenskaper. Bor man i ett hus med asbest och städar, till exempel, kan man få det i lungorna. Det är därför man bör få bort den så fort som möjligt. Du vet väl om att du kan dra av det som ett ROT-avdrag vilket sänker priset rejält, som mest dock 25 procent av arbetskostnaderna, och mest 50.000 kronor per och år och per person.

Är man flera ägare av huset, kan alla husägare dra av arbetskostnaden på sin skatt. När året är slut kan man enkelt se om man har fått för mycket avdrag och får då en enkel kvarskatt. Man kan inte dra av för resor och renoveringsmaterialet.

Att jobba som glasmästare

20 feb 2018

Som glasmästare kan du till exempel få arbeta med att byta ut vindrutor på bilar eller vara med i energieffektiviseringen av en fastighet genom att sätta in energisnåla fönster. Enkelt sagt kan glasmästaren arbetsuppgifter beskrivas som att skära till och montera glas. Med det sagt kan arbetsuppgifterna variera en hel del, och arbetet tycks bara bli allt mer specialiserat. Som en följd av det är företagen ofta små och arbetet sker ofta ensamt eller i små grupper. 

Arbetsmoment

Som nämnt i inledningen kan en glasmästares arbetsuppgifter variera en hel del. Till exempel gör en bilglasmontör i Arvika knappast samma uppgifter som en glasmästare vid ett storbygge i Haninge i Stockholm. Vissa glasmästare arbetar med att konstruera hela tak och fasader av glas, en trend som blivit allt mer populär på senare år. För dessa stora projekt och konstruktioner används som regel en metallkonstruktion, i vilken glasen fästs. Något annat som är vanligt är entréer och uterum i glas. Läs mer på denna sajt om ett företag som utför glasmästartekinik i Haninge.

Ett modernt yrke

En del kan se glasmästaryrket som något som främst förekom förr i tiden. Så är dock inte fallet. Snarare kan det beskrivas som ett modernt yrke med såväl tekniska som traditionellt hantverksmässiga inslag. Ibland kan man använda sig av en datorstyrd skärare som behandlar glaset. Vanligast är dock att man använder sig av handverktyg av olika slag. Det gäller att man är händig, kvalitetsmedveten och noggrann när man skär i glas. Gör man ett misstag kan det bli dyrt, inte minst om glasskivan är stor. 

Utbildning

På gymnasiets bygg- och anläggningsprogram finns utbildning i glasmästeriteknik. Dock är det inte givet att det finns på alla gymnasieskolor. Om vi, som exempel, tittar på en gymnasieskola i Haninge som erbjuder bygg- och anläggningsprogrammet, står det inget om att glasmästeriteknik finns att läsa. Det är möjligt att det kan läsas ändå, men det framhävs inte på hemsidan åtminstone. Vissa gymnasieskolor, som den här i Haninge, är troligen nischade mot andra delar inom bygg- och anläggning. Vanligt är dock att man går bygg- och anläggningsprogrammet med inriktad Husbyggnad (erbjuds i Haninge till exempel), för att sedan ansöka som traditionell lärling hos ett privat företag. 

Förmågor som är bra att ha

 • Serviceinriktad. Som glasmästare har man i regel mycket kontakt med kunder. Det är viktigt att ha en känsla för service och kommunicera med kunderna på ett bra sätt.
 • Noggrannhet. Relativt simpla misstag kan bli dyrt när man arbetar som glasmästare. Således gäller det att ha förmågan att kunna vara noggrann. 

Hur ser livet som rörmokare ut?

1 feb 2018

Livet som rörmokare kan naturligtvis skilja sig åt en hel del mellan olika personer. En rörmokare som arbetar heltid på Värmdö i Stockholm kanske har mer att göra än någon som arbetar deltid i en mindre stad till exempel. Dock finns det givetvis väldigt mycket som de flesta rörmokare kan sägas ha gemensamt. Här ger vi exempel på hur en arbetsdag kan se ut för en typisk rörmokare.

Tidiga morgnar

Det är vanligt att man börjar arbeta tidigt på morgonen. Ofta börjar man arbetsdagen kring halv sju på morgonen. Samtidigt är det många rörmokare som vittnar om att det finns goda möjligheter att anpassa tiderna för att få ihop livet utanför jobbet. Till exempel kan det vara svårt för ensamstående föräldrar att lämna barn så tidigt på morgonen, eftersom inga dagis eller skolor helt enkelt är öppna vid den tiden.

Arbetar på olika platser

Arbetsplatserna kan variera en hel del, då rörmokare arbetar i många olika typer av byggnader. Ena dagen kan det handla om ett arbete på en skola ute på Värmdö, medan det den andra dagen kan vara fråga om ett jobb i en kontorsbyggnad i centrala Stockholm.

Här kan arbetet ske:

 • Kontorsbyggnader
 • Dagis
 • Skolor
 • Industribyggnader
 • Bostäder
 • Och andra typer av lokaler

Arbetsuppgifter

Vad gäller arbetsuppgifterna kan det vara allt från att arbeta med grova avloppsrör i mark och rörstammar till radiatorer och undercentraler. Det är alltså långtifrån bara toalettstolar och kranar som en rörmokare arbetar med (vilket ofta är det som förknippas med yrket annars).

Något annat som är ett vanligt inslag i arbetet är att kapa, bocka och sammanfoga rör. Därtill ska rören anslutas till den utrustning som installeras, vilket till exempel kan ske genom lödning eller svetsning.

Vidare kan arbetsuppgifterna givetvis variera beroende på var man jobbar. En fristående villa i Värmdö kräver inte riktigt samma form av arbete som en industribyggnad, till exempel. I exemplet med villan på Värmdö skulle det kunna vara frågan om att arbeta med underhåll och service av sanitets- och värmeanläggningar, medan det i industribyggnaden kan handla om att installera processledningar.

Vilken utbildning krävs?

För att bli rörmokare är en god väg att gå VVS- och fastighetsprogrammet, med inriktning VVS, på gymnasiet. Efter examen kan man då direkt söka lärlingsanställning hos ett företag för att bli färdigutbildad. Efter att ha arbetat som lärling i ungefär två år gör man ett branschprov för att få sitt yrkescertifikat. Därefter kan man kalla sig för rörmokare och få lön därefter (lärlingslönen är betydligt lägre).

Få en total badrumsrenovering

31 jan 2018

Att renovera badrum är ett stort projekt. Ska du göra det själv? Då gäller det att du planerar för din renovering. Det kanske du bör göra i en viss ordning så att ror hela projektet i hamn. Det första du bör göra är en grov budget. Vad kommer det att kosta? Hur mycket är det du vill renovera? Vad kommer materialet att kosta? Ska du anlita hantverkare? Då behöver du räkna på arbetskostnaden. När du väl har gjort en budget, kan du sedan ta in offerter från lite olika hantverkare och jämföra vad de tar. Kom ihåg att du har rätt att göra ROT-avdrag, och som mest 30 procent av arbetskostnaderna och inte mer än 50.000 kronor per år och person som äger bostaden. Ju fler ni är som äger bostaden, desto fler kan dra av arbetskostnaden. När du väl har fått in offerter, är det dags att kolla upp hantverkarnas referenser. Vem är bäst lämpade att göra jobbet? Minns att det finns bra hantverkare – och så finns det de som inte är så bra. Det är därför man ska ta referenser.

Lägg på ännu mer på kostnadskontot

När du väl gjort en budget, se över den en gång till. Lägg på mer vad gäller kostnaderna. Ingen blir glad över en glädjekalkyl. Ta med även oförutsedda utgifter. Sedan är det bara att åka till byggvaruhuset. Det är då det roliga börjar.

Sedan är det att agera byggherre...

När väl det är gjort gäller det att leka ”byggherre” och åka skytteltrafik till och från byggvaruhuset. Kanske du måste säga till om saker och ting inte blir som du tänkt dig och se till så hantverkarna lägger kaklet åt rätt håll. Vilka färger önskar ni er? Ska ni göra något åt innertaket? Det är inne att låta taket gå i fina färger och mönster och istället låta väggarna målas eller kaklas i neutrala färger. Prova, det blir mycket snyggt, såvida hantverkaren vet vad hen gör.

Ska du flytta på rör, bör du ta kontakt med en duktig rörmokare och se till så att hen kommer i tid, då hantverkarna behöver flytta på handfat, dusch eller badkar. Ska du dra nya elledningar? Då bör du göra samma sak då; ta in en duktig elektriker, som kommer i tid, så inte hantverkarna behöver vänta på att hen ska komma och göra sitt jobb. Du får gör ett arbetsschema så att arbetet flyter på och inte tar flera månader innan ni får tillträde till badrummet. Det kan bli jobbigt i längden.

...eller anlita en totalentreprenör

Tycker du det verkar jobbigt kan man i stället anlita hantverkare som tar ett totalansvar och agerar totalentreprenör. Då tar de ansvar för allting, och tar in egna rörmokare, elektriker och målare. Läs mer på : badrumsrenoveringuppsala.nu.

Behövs en bergsprängning?

21 jan 2018

Om du står inför att bygga ett hus så kommer du ganska snabbt bli varse om att det viktigaste området vare sig gäller placering, vilket material huset ska vara av, vilken planlösning det ska ha inomhus och så vidare - det viktigaste, det är att huset står stabilt och att det gör så genom hela dess livstid. Detta förutsätter ett korrekt markarbete och det är också detta som - efter ansökan om bygglov och så vidare - utgör själva startskottet för din byggnation. 

Företaget du anlitar kommer att gräva, man kommer att schakta, man kommer att padda, man kommer - kort sagt - att förbereda grunden enligt konstens alla regler så att ditt framtida hus kan stå så stabilt som möjligt. Men, ibland så kan ett sådant arbete med grund och mark innebära problem som kan sinka byggnationen och som kan medföra betydligt högre kostnad än vad du budgeterat med. Läs här för fler detaljer.

“Stöter man, vid ett arbete med grunden, på någonting under jorden så finns det en chans att detta måste sprängas bort. Det gör man genom en bergsprängning. Tyvärr så är Stockholm en stad med sådana överraskningar gömda lite här och var“ 

Vad finns under jorden? Tyvärr är denna fråga något som är svår att svara på; ibland så kan det nämligen - dolt under jord - ligga exempelvis massiva rötter från ett trä och det kan till och med handla om ren och skär berggrund. 

Detta kan du förvänta dig av en bergsprängning 

Vid det senare fordras en bergsprängning och vi ska försöka bena ut vad en sådan innebär och vad du som husbyggare ska tänka på gällande en sådan. Vi kan säga att du planerar att bygga ett hus i ett relativt tätbebyggt område i Stockholm och där man upptäcker att en bergsprängning måste ske. Det här är vad du kan förvänta dig: 

 

 • Det kostar mer pengar.

Naturligvis. Måste du anlita ett företag för en bergsprängning så kommer kostnaden att öka ganska markant. Ett bra sätt är att på ett tidigt stadie låta den firma man anlitat för arbetet med grunden ta del av ritningar och undersöka tomten närmare. I många fall kan det ge indikationer att en bergsprängning kommer att bli nödvändigt - till ett fast pris. Se även till att kontrollera att företaget i fråga får genomföra en bergsprängning: annars blir det dubbla kostnader.

 • Besiktning före och efteråt.

Du kommer att stå som ansvarig gentemot dina grannar efteråt. Gäller det en renodlad bergsprängning och där deras hus står på berggrund så är det femtio meter som gäller - handlar det om att deras hus står på lerig jord så är det ett säkerhetsavstånd om hundra meter som gäller; den senare avger mer vibrationer som kan skada de närliggande husen. Du bör ha en specialiserad besiktningsman - med specifik mätutrustning till hands - vid sprängningen och för den efterföljande kontrollen. En vibrationsmätare kommer att placeras i de berörda husen innan en bergsprängning sker.

 • Det kanske finns alternativ:

Om det är möjligt att - istället för en bergsprängning - genomföra en spräckning av berget så brukar det bli billigare. Här arbetar man inte med sprängladdningar utan man kliver istället berget med hjälp av hydraulik. Det kan vara en god idé att se om det finns företag som erbjuder den tjänsten innan bergsprängning äger rum vid din tomt i Stockholm. 

Persienner är nödvändiga

9 jan 2018

Som solskydd betraktat så har persienner få övermän. Genom att ha sina persienner nedfällda så skaffar man sig ett bättre inomhusklimat även under de varmaste dagarna under året. Dock – det finns brister med detta solskydd och ett av de mest uppenbara är att man ger sig själv en minimal chans att kunna se ut genom sitt fönster och detta är ett stort problem för framförallt en grupp människor. Det handlar om de personer som bor i större städer och som använder persienner som någonting utöver enbart ett skydd mot solen utan som även måste ha dessa för att värna sitt eget privatliv. Bor man exempelvis i Stockholm så måste man ha sina persienner neddragna för att kunna få privatliv i sitt eget hem och detta går att förklara med att det i Stockholm bor så mycket människor samt att även husen där byggs tätare inpå varandra. Detta gör att persienner – mer än i någon annan stad i Sverige – i Stockholm får ses som en absolut nödvändighet.

Snyggare design i dagsläget

Detta behov är också något som tillverkare av persienner i en allt högre grad börjat sikta på att täcka och i dagsläget ser man att persienner bland annat kommer i träutförande. Detta material är mer anpassat för den urbana storstadsmänniskan då det blir lite enklare att matcha sin övriga inredning i exempelvis en lägenhet i Stockholm. Dessa persienner – de gjorda av trä – går exempelvis att måla i den färg man vill och dessutom blir de snyggare då de sitter på insidan snarare än mellan fönstren. Vi gissar här att detta bara är början och att persienner i framtiden kommer att rymma ännu mer funktioner.

Så många personer som bor i Stockholm och som trots allt är beroende av att ha sina persienner nedfällda är onekligen en ganska stor marknad att rikta in sig på och om man dessutom betänker att större städer; New York, London, och Paris lider av samma problem så förstår man också vidden av kunsumenter som finns i denna fråga.

Alternativ bland solskydd

Det som talar mot att persienner även i fortsättningen kommer att vara det självklara valet bland solskydd är att det finns andra spännande alternativ som även de har klara fördelar. Ser man till Stockholm så har exempelvis solfilm i en allt högre grad börjat användas och då denna film även tillåter de boende i en lägenhet att se ut så förstår man också varför. Du kan trots allt inte se genom en nedfälld persienn och även om synfältet blir aningen begränsat – mörkare – på grund av solfilm så finns det ändå där. Detta talar för att solfilm i en större grad kommer att användas, men det som talar mot är att de är en permanent lösning. Sitter solfilm på fönstret – ja, då är det också något som finns där året om. Persienner kan man trots allt vinkla upp vid behov. Klicka här för mer information.

Tips för dig som ska riva huset

2 jan 2018

Att riva ett hus är ett stort projekt. Sällan är det något man kan utföra helt på egen hand. Finns det asbest i huset krävs till exempel en utbildning för att kunna göra det på säkert sätt. Vidare krävs maskiner och gärna goda förkunskaper samt viss erfarenhet av rivning innan. Men vad är det egentligen man ska tänka på när man sätter igång och planera?

Rivningslov

Det första steget är att kolla med din kommun för att få ett tillstånd att riva fastigheten. Kanske söker du bygglov på samma gång? Kontakt med kommunen bör du ta oavsett. Om du genomför en rivning utan ett rivningslov finns risker för alla konsekvenser det kan medföra. Det är inte alltid ett tillstånd behövs – men påfallande ofta är det så.

Akta dig för asbest

Om ditt hus byggdes mellan 1950 och 1970 finns en stor risk för att asbest finns i väggar, tak och isolerinsskivor. När asbest kom kände man inte till hur hälsovådligt det faktiskt var. Ovetskapen om detta, i kombination med dess goda egenskaper för bygg, blev materialet väldigt populärt. Idag finns föreskrifter om hur asbest ska hanteras. Ofta går man en utbildning för att bli behörig och kunna riva hus med materialet i. Det här kan dock vara något som är bättre att leja ut på en firma, som har utbildning och erfarenhet med sig i bagaget.

Hur mycket kan man göra själv?

Det finns egentligen flera alternativ. Till exempel kan man välja att anlita en firma som sköter hela rivningen. Dessa har då i regel utbildning för att hantera asbest och erfarenhet av övriga delar av rivandet. Ett annat alternativ är att riva delar själv och låta en firma göra resten.

Ytterligare ett alternativ är att göra hela rivningen på egen hand. Man bör vara beredd på att det är väldigt tidskrävande. Det är också kostsamt, även om man kan spara en del pengar på att göra det själv.

Du kommer att behöva hyra stora och tunga maskiner för att kunna genomföra rivningen. Är det dessutom asbest i huset är det bra att bekosta en kortare utbildning för att kunna göra det på ett säkert sätt. Som ovan nämnt i texten är det farligt att hantera asbest utan utbildning – såvida man inte är helt säker på vad man gör. Känner du dig tveksam är det bra att ta det säkra före det osäkra. Bekosta en utbildning eller låt en firma, som redan har utbildning för det, sköta jobbet. Läs denna site för mer information; www.asbestutbildning.nu.

Välja material vid renovering av badrum

28 dec 2017

Vilka material man väljer har stor betydelse för hur lyckad en badrumsrenovering blir. En badrumsrenovering är ett stort projekt, antagligen det största man kan ta sig an som lägenhetsinnehavare och man gör rätt i att noga sätta sig in i de olika material som finns och vad som passar plånboken och den personliga stilen bäst.

När man planerar sitt badrum kan det faktiskt vara bra att redan ha entreprenören klar, för att få hjälp med ritningar och vilka alternativ man har. Man kan också ta hjälp av en arkitekt om man har ett större badrum och vill titta på lite olika alternativ. Ofta har man inte så mycket utrymme att byta plats på saker som handfat, skåp och toaletter. Man kan försöka, men antagligen kommer man fram till att det var bra planerat från början, speciellt i små badrum. Det man istället har att jobba med är just material.

Kakel eller våtrumsmatta på väggar och golv?

Tidigare var våtrumsmatta det vanligaste i svenska badrum. En våtrumsmatta är både tätskikt och ytskikt i ett och hindrar fukt från att tränga in i bakomliggande material. Våtrumsmatta blev under senare delen av 1900-talet alltmer betraktad som omodern och revs i många fall ut och ersattes av kakel, det som numera definierar många svenska badrum. Kakel är ett utmärkt material i badrum men man måste tänka på att det i sig inte utgör något tätskikt. Tvärtom släpper det igenom fukt fram och tillbaka, det andas. För att ett kakel ska kunna fungera i ett badrum måste det finnas ett ordentligt uppbyggt tätskikt bakom. Slarvet med detta ledde till många fuktskador i nyrenoverade badrum under slutet av förra seklet. Numera finns stor kunskap kring vad som gäller vid arbete med de olika materialen och du behöver inte oroa dig för fuktskador om du anlitar en hantverkare med våtrumsbehörighet. Med jobbet kommer ett kvalitetsintyg som du kan visa upp för försäkringsbolaget eller eventuella köpare om du säljer lägenheten.

Från att ha ansetts omodern och ett budgetalternativ till kakel har våtrumsmattan fått ett uppsving och anses åter modern. En anledning kan vara den höjda kvaliteten och ett sort utbud av olika färger, mönster och strukturer. En våtrumsmatta kan vara vacker idag, något den knappast kunde sägas vara på sjuttiotalet.

Kakel anses fortfarande som det elegantaste valet och med kakel har man möjlighet till variation med olika färger och storlekar på kaklet. Ett annat alternativ kan vara mosaik, som ger en riktigt lyxig känsla. Mosaik på golvet ger dessutom bättre skydd mot halka.

Till kakel och mosaik på golvet fungerar golvvärme mycket bra. Golvvärme är ett av de tillval som verkligen ger en bra badrumskänsla och när man renoverar sitt badrum bör man absolut passa på att lägga in golvvärme. Golvvärme fungerar även i vissa fall till våtrumsmatta, men då måste det vara en godkänd modell av matta.

Badkar och dusch

Här har man verkligen chans att lyxa till det. Vill man ha spakänsla väljer man med fördel ett badkar med massagefunktion, eller varför inte en jacuzzi om man har plats för det? Det finns även duschmunstycken med massagefunktion, något som kan pigga upp en vardagsmorgon.

Snygga beslag

Om man inte vill lägga jättemycket pengar på dyr inredning kan ett tips vara att ökpa billiga standardskåp och sedan byta ut knoppar och beslag på äldre, lyxigare beslag som man hittar på en antikhandel eller byggnadsvårdsbutik, som det ju finns många av i Stockholm. Ett smart och enkelt sätt att sänka inredningen lite originalitet.

Hoppas du fått lite tips på hur du kan renovera ditt badrum, om inte, läs här www.renoverabadrumstockholm.com/

Så bygger du vindskydd till uteserveringen

20 dec 2017

När våren är på ingång vill många restauranggäster kunna sitta utomhus. Redan den första april är det tillåtet att öppna uteservering i Sverige och för många restaurangägare är det den mest inkomstbringande säsongen. Har din restaurang ett bra läge på en trottoar eller ett torg med mycket genomströmning av människor ska du självklart satsa på en ordentlig uteservering. Det behövs vanligen inget bygglov om du inte planerar att ha ett tak eller på annat sätt bygga på höjden. Det räcker att ansöka om tillstånd hos polisen.

För att göra det så bekvämt som möjligt för gästerna redan från början av april krävs förstås lite jobb. Infravärme och filtar är väl en självklarhet, likaså ordentliga vindskydd som håålle rblåsten borta. Vindskydd kan samtidigt användas som avgränsare och skapa en ”innekänsla” på uteserveringen. Det finns många vindskydd att köpa från restaurangutrustningsföretag, vanligen i tyg eller glas och bestående av moduler som kan sättas i hop efter behag. Sådana vindskydd är mycket praktiska, men vill du göra något mer originellt kan du fundera på att kanske bygga vindskydden till din uteservering själv. Vi tänkte här ge några exempel på olika typer av lösningar för vindskydd. Förhoppningsvis kan det ge dig idéer och inspiration till din uteservering!

Genomskinligt och vackert

Ett högre vindskydd måste enligt de flesta kommuner vara transparent, och då är naturligtvis glas ett lysande alternativ. Det finns många prefabricerade vindskydd i glas, men ett lite annorlunda grepp är att navända gamla fönster, gärna med lite slitna bågar för att få en rustik känsla. Fönsterbågarna kan hängas i en stadig ram som fästs i marken så att de inte riskerar at trasa ner på gästerna. Det smarta med denna lösning är också att fönstren kan öppnas under varma sommardagar för att erbjuda lite fläkt till gästerna.

Spaljéer

Växter är ett utmärkt sätt att skydda gästerna från blåst, och samtidigt mycket dekorativt. Ett tråg för jord på trottoaren och spaljéer där man låter exempelvis murgröna aller andra klängväxter söka sig uppåt ger en trivsam karaktär åt uteserveringen. Gör spaljéerna lite glesa så att inte grönskan blir för tät. Det blir finast om man kan se igenom växtligheten lite. Ett organiskt vindskydd som släpper igenom lagom lite luft och samtidigt doftar gott och är miljövänligt.

Stål

En mer modern approach är att använda sig av stansat stål. Stål ger en lite industriell känsla som kan passa bra i kvarter som har den prägeln. Se till att det finns hål och glipor där vinden kan slippa igenom, annars skapas lätt turbulens om vinden inte har någonstans att ta vägen när den träffar vindskyddet. Om du letar på gårdsloppisar och i trädgårdsbutiker kommer du garanterat att stöta på den här typen av skärmar och plåtar. Det här är ett bra sätt att skapa nyfikenhet och intresse för din uteservering och en annorlunda upplevelse för dina gäster.

Några avslutande tips

Låt fantasin och kreativiteten flöda när du designar din uteservering, det kommer att löna sig. Var sedan så detaljerad du kan i din beskrivning av uteserveringen när du söker tillstånd och se till att få allt rätt. Då kommer handläggningen av din ansökan att gå fortare och du kommer att kunna vara klar med din uteservering i god tid till säsongen börjar.

Det här kan du förbättra med god resursplanering

16 dec 2017

För att genomföra ett projekt på ett bra vis är ofta resursplanering nödvändigt. Det är bara med god resursplanering som man på ett effektivt sätt kan disponera arbetskraft mot olika uppgifter samt organisera ordentligt inför olika moment i projektet. Det här är inte bara viktigt för projektets resultat, utan också för att se att det hela sker på ett kostnadseffektivt sätt. För att lönsamhet ska nås krävs en viss produktivitetsgrad, samtidigt som utgifterna inte sticker iväg alldeles för mycket.

Överblicken

Med bra resursplanering ges du en tydlig överblick av resursernas tillgänglighet och nuvarande beläggning. Utan att veta detta i ett inledande skede blir planeringen av ett projekt betydligt mer tidskrävande. Istället för att fråga varje medarbetare om han eller hon är tillgänglig vid en viss tidpunkt, kan du med god resursplanering ha detta på papper framför dig och planera därefter.

Se kompetens och tilldela roller

Är det ett stort projekt du har hand om, behöver du känna till vilka medarbetare som faktiskt har vilken kompetens. Om du inte känner till detta finns en risk att fel person sätts på fel uppgifter. Med god resursplanering kan du tydligt se vilka medarbetare som har vilken kompetens samt vilka uppgifter de faktiskt kan utföra på ett bra sätt. Att ge fel uppgift till fel medarbetare bäddar för att onödig tid och – just det – onödiga resurser läggs ner.

Rapporter och statistik

I många projektverktyg och resursplaneringsprogram finns möjligheten att aktivt kunna utvärdera projektet genom rapporter och statistik. Hur kostnadseffektiva är ni? Löper arbetet enligt plan? För den som är ansvarig är det guld värt med kontinuerliga insikter kring hur arbetet fortlöper. Med en god planering skall så lite som möjligt behöva ändras längs vägen, men i ett större projekt är det nästan ofrånkomligt. Misstag kan ske och problem kan uppstå – att kunna rätta till dessa på en gång gör att projektets resultat och lönsamhet kan förbättras avsevärt.

Underlätta för internationella samarbeten

Tack vare internet har det blivit betydligt enklare att genomföra projekt med medarbetare på olika platser i världen. Det är dock inte bara själva kommunikationsvägarna som har förbättrats, utan även möjligheten att, med programvara, till exempel ange en viss valuta för en viss medarbetare. En sådan enkel åtgärd gör det enklare att hålla koll på utgifter och ev. intäkter under projektets gång.

Under ett internationellt projekt kan även tidszoner skapa vissa svårigheter. För att kunna möjliggöra en så god resursplanering som möjligt, är det bra att ha en programvara där du också kan ange vissa tidszoner eller standardarbetstider för de olika resurserna. Du undviker inte bara telefonsamtal till medarbetaren mitt i natten (för honom eller henne), utan gör också projektet mer effektivt genom att ha en bättre överblick. Med en bra överblick kan snabbare beslut tas, vilket leder till ett mer kostnadseffektivt projekt.

Håller ditt tak rätt taksäkerhet?

12 dec 2017

Som fastighetsägare så har man ett ansvar där ingen ska riskerar att skadas vid exempelvis arbete- och underhåll av byggnaden. Detsamma gäller naturligtvis för dem som bor i fastigheten och för de som vistas i- eller utanför denna. Kort och gott: du har ett ansvar som ligger i att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder så att ingen ska kunna fara illa av att vistas i-, på-, eller i närheten av den fastighet du äger. Vi kan ge ett typiskt exempel där vi säger att du äger en fastighet i centrala Stockholm och där snön under natten fallit ganska rejält. Under morgonen passerar en person din fastighet varpå ett rejält snölass hamnar över personen i fråga; något som resulterar i ett besök på akuten där nacksmärtor måste diagnostiseras.

Vems är felet? Jo, vid en närmare inspektion av ditt tak så upptäcks att du saknar snörasskydd och att sådana hade kunnat förhindra hela förloppet. Felet är alltså ditt - hade du tagit frågan om taksäkerhet på ett större allvar så hade situationen aldrig ägt rum. Snörasskydd är en del av taksäkerhet som man förhindrar att tredje person kan komma att skadas. Det finns dock även andra delar. Skulle du behöva någon typ av hjälp med att exempelvis renovera eller inspektera ditt tak så måste det finnas tillräckligt med skydd för att de anställda till företaget du anlitat kan göra sitt jobb utan någon risk för skada.

Taksäkerhet är en viktig fråga

Det finns regler att förhålla sig till gällande taksäkerhet och dessa utgår dels från byggregler framtagna av Boverket och dels också från Arbetsmiljölagen. Detta innebär att du kan ha godkänd taksäkerhet på din fastighet i Stockholm - men att arbetet ändå inte kan göras utan att åtgärder vidtas.

Varför? Jo, av den anledningen att byggregler ändras. Den fastighet du äger kan vara byggd under en tid då frågan om taksäkerhet inte togs på lika stort allvar som idag och varit godkänd enligt dåtidens standard - men dagens högre krav når den inte riktigt; något som gör att den samlade riskbedömningen som görs av företaget säger att säkerheten måste höjas.

Här ska man veta att det är en kostnad som ska anses som väsentlig och nödvändig. Ditt tak är ett område som dagligen utsätts för slitage och det behöver repareras för att få en längre livslängd. Därför är det också nödvändigt att vidta de åtgärder som krävs för att en reparation ska kunna utföras på ett säkert sätt. Det handlar om att sätta upp vertikala, fasta stegar, det handlar om att sätta upp fasadstegar - nämnda snörasskydd - samt att sätta fast gångbryggor. Detaljer som gör att även du kan vistas på taket och som minimerar risken för en fallolycka.

Läs mer på http://www.taksäkerhetstockholm.nu/.

Öka trivseln i bostadsrättsföreningen

2 dec 2017

Det finns många saker man kan göra för att öka trivseln i bostadsrättsföreningen – utan att det behöver kosta skjortan. Mycket kan göras med lite välvilja hos föreningens medlemmar, medan annat kan göras genom att hyra in hantverkare och/eller entreprenörer av andra slag.

Ha en god fastighetsskötsel

Att ha en bra fastighetsskötsel påverkar boendet på många olika sätt. Bland annat bör det här ingå:

 • Allmän fastighetsskötsel. Det finns många mindre saker som behöver göras regelbundet och som inte riktigt kan placeras i någon annan kategori. Att ha en god tillsyn och skötsel av fastigheten husbyggnader är viktigt både på lång och på kort sikt.

Vissa bostadsrättsföreningar vill även ha en mer djupgående tillsyn. Det kan till exempel då handla om mediakontroll, att firman mäter bostadsrättshavarnas förbrukning av saker som vatten, el och värme.

 • Ha en fungerande samordning. Att ha en god samordning mellan alla olika entreprenörer som arbetar med fastigheten underlättar en hel del. Vissa väljer att ha en firma för fastighetsskötseln som också åtar sig att koppla samman andra entreprenörer. Det är givetvis fullt möjligt att sköta samordningen själv också.
 • Markskötsel. Vinter, vår, sommar eller höst? Olika årstider kräver olika typer av åtgärder för att fastigheten ska vara trivsam. Oavsett var du bor i landet – om det så är Stockholm, Skåne eller långt uppe i norr kommer fastigheten säkerligen att genomgå starka förändringar genom årstiderna. På vintern kan det också vara en ren säkerhetsfråga, till exempel att vissa gångar bör grusas eller saltas i tid.
 • Låt medlemmarna anmäla fel. Är ni en stor förening, kanske i till exempel Stockholm eller Göteborg, är det bra att ha fungerande rutiner för när något blir fel. Är ni många medlemmar kan det kännas skönt att ha telefontider där problemen kan anmälas. Problemen bör sedan dokumenteras och åtgärdas på bästa sätt.

Ha en god sopsortering

En god sopsortering gör det enklare för sophämtaren, är snällt mot miljön och kan också vara snällt mot plånboken. Faktum är att sophämtning är en stor kostnad för väldigt många föreningar. Är ni till exempel en stor förening i Stockholm eller annan större stad, krävs mycket arbete för att soporna ska tas om hand ordentligt.

Vissa förespråkar att man sätter upp en kamera på väggen i soprummet. Med detta har man märkt att långt färre människor inte slänger soporna i fel behållare. Målet med det här är att spara pengar på att slippa beställa dyra grovsophämtningar. Har du en god sopsortering och en god fastighetsskötsel kan det göra mycket för den allmänna trivseln i föreningen – oavsett om fastigheten ligger i Stockholm, Skåne eller i Norrland.

Behöver du en helhetslösning för din fastighet? Läs mer här!

Så går en mögelsanering till

25 nov 2017

Nästan 40% av alla fuktskador som uppkommer i ett hem uppkommer i badrum. Det är inte oväntat då tak och väggar så tydligt utsätts för fukt dagligen. Är det minsta lilla felkonstruktion är risken stor att fukt kryper in och till slut skapar mögel. I vissa fall kan renovering krävas, i andra fall större mögelsaneringar. Hur går då en mögelsanering till?

Följande lista bygger på en sammanställning av de processer som presenteras på hemsidorna hos flera olika mögelsaneringsföretag i Stockholm. Det kan alltså variera något på detaljnivå även om de större stegen oftast är de samma.

Undersökning / Offert

Första steget är alltid en okulärbesiktning och mätning av mögelnivåer. Detta ligger till grund för den offert som företaget sedan ger. I vissa fall kan företagen ta en mindre avgift för denna kontroll. Samtidigt är det flera företag som erbjuder sig att gratis komma ut och göra en bedömning. Detta åtminstone om det objekt finns inom Stockholm. Är det utanför vissa gränser kan det tillkomma milersättning.

Det finns en fördel att ta in offerter från flera företag då arbetet, tidsåtgången och därmed priset kan skilja en hel del.

Ventilationskontroll

Precis som flera av företagen påpekar handlar en mögelsanering inte enbart om att sanera. Minst lika viktigt är att det att se på orsaken till att mögel uppstått och hur detta kan motverkas i framtiden. Därmed krävs en grundlig genomgång av befintlig ventilation. Även om det inte måste vara fel på ventilationen för att mögel ska uppstå så är det en vanlig orsak. Samtliga företag anger att de erbjuder totalentreprenad vilket betyder att de tar ansvar för hela mögelsaneringen. Behöver förändringar ske i ventilationssystemet är detta däremot kostnader som är utöver saneringen. Det utförs då oftast av en underleverantör till entreprenören.

Mögelsanering

När man hittat orsaken till möglet är det dags att sanera bort det. Detta kan ske på flera olika sätt delvis beroende på mängd på mögel och var det sitter. De två vanligaste metoderna är ozon samt kemi. Detta är däremot en punkt som skiljer sig mellan saneringsföretagen. En del företag i Stockholm har större fokus på ozon och kan utföra större saneringar med denna metod, andra arbetar lika mycket mot bägge arbetssätten.

Med kemisk sanering menas att ett ämne läggs på de områden som är ansatta av mögel. Detta kryper sakta in i materialet som är angripet och dödar möglet effektivt. Det är därmed den kemiska sammansättningen som skapar resultatet. För att det ska bli en effektiv mögelsanering måste medlet därmed vara giftigt – vilket inte enbart är positivt. Man bör alltså vara mycket noga med vilka kemiska substanser som används.

Luftrening menas att specifik elektronisk utrustning används för att sanera möglet. Dessa sanerar genom fotokatalys alternativt ozon. Den första skapar rening med hjälp av ultraviolett ljus men även med hjälp av negativa joner och en extremt liten mängd ozon.

Efterkontroller

Samtliga företag i Stockholm väljer att presentera sin mögelsanering i tre steg. Undersökning, Sanering och Efterkontroll. Sen kan detta presenteras på något olika sätt och med olika mindre delar av steg. Med efterkontroll menas att man kontrollerar att möglet har minskat och inte återkommit. En del har även garanti vilket betyder att pengarna betalas tillbaka om inte efterkontrollen visar positivt resultat.

Köpa ett renoveringsobjekt i Nynäshamn

22 nov 2017

Ska du köpa ett nytt hus att göra om, precis så som du vill ha det? Det finns många bra platser att göra detta, men just Nynäshamn lockar många. Närheten till vattnet och småstadskänslan, samtidigt som det är nära till storstaden, är något som drar många hit. Nynäshamn är dessutom känt för sin hamn, så om man gillar båtar är det troligen en bra plats att välja.

Vilka hantverkare behöver du?

Hur mycket planerar du att göra själv? Och vilka hantverkare ska du anlita? Det är svårt att göra hela jobbet på egen hand. Speciellt eftersom rör och el är något man inte bör röra särskilt mycket om man inte har behörighet. Om man inte anlitar en rörmokare för att dra nya rör finns inte bara risken att jobbet blir dåligt gjort, utan också att du inte får någon ersättning från försäkringen ifall olyckan är framme. Detta eftersom försäkringsbolagen ofta kräver att dylika arbeten ska vara fackmannamässigt utförda för att pengar ska betalas ut.

Det här gäller inte bara rörmokare, utan också elektriker. Lägg därmed till att det kan vara rent livsfarligt att försöka dra el själv, utan förkunskaper. Det bör därför vara ett enkelt val att helt enkelt anlita en rörmokare eller en elektriker när det krävs. Nynäshamn, med sin storlek och sin närhet till Stockholm, har inte heller direkt några större brister i tjänsteutbudet. Du bör med enkelhet kunna hitta en rörmokare eller en elektriker med ganska kort varsel i Nynäshamn.

Läs mer här om rörmokare och VVS-service.

Sätt en rimlig budget

Att sätta en rimlig budget hjälper dig att prioritera. När du har räknat på allting kanske du märker att du hellre vill ha ett särskilt golvmaterial än till exempel marmorbänkar i köket. Innan man har allt på pränt är det svårt att veta om man behöver sålla bort någonting. Givetvis kan det också bli en positiv överraskning om du har räknat lågt. Kanske märker du att det finns ytterligare ett par tusenlappar att till exempel lägga på en bra rörmokare eller på köket.

Genom att inte betala för mycket kan du också vara mer säker på att du får tillbaka dina investeringar. De allra flesta som köper renoveringsobjekt gör det med viss åtanke att arbetet ska generera vinst – eller åtminstone gå jämnt ut – när det är dags för försäljning. Gör man ett bra jobb kommer bostaden sannolikt att stiga i värde en hel del, men det gäller också att man har betalat rätt pris för renoveringsobjektet.

Fördelar och nackdelar med så kallade offerttjänster

14 nov 2017

En offerttjänst är en tjänst som hjälper privatpersoner att få in offerter från flera olika företag utan att kontakt behöver tas med samtliga dessa. Det är gratis för konsumenten eftersom företagen som är med i tjänsten betalar en viss summa för att bli synlig mot kunden på detta sätt.

Exempel:

En person i Täby vill ha hjälp av en snickare för att bygga om i hemmet. Personen går in på offerttjänstens hemsida och fyller i uppgifter att hjälpen behövs i Täby samt anger att det är en snickare som efterfrågas. Därefter anges vad som behöver göras så utförligt som möjligt. Detta för att de samarbetande företagen tydligt ska kunna ge en offert.

Inom någon dag kommer sedan ett flertal offerter att levereras till personen. Det kan då både vara snickare från Täby och resterande del av Stockholm som valt att svara. Mycket beror det på arbetets storlek. Är det ett stort arbete är många snickare villiga att åka längre sträckor.

Därefter kan personen välja vilken snickare som ger det bästa priset, kontakta den och få arbetet utfört.

Fördelar

Fördelen med denna tjänst är att man snabbt får svar från flera olika företag. Därmed behöver man själv inte kontakta en rad olika företag utan det räcker med att behovet en enda gång beskrivs. I och med att priset kan skilja relativt mycket finns det därmed tusenlappar att spara på att välja det billigaste alternativet.

Nackdelar

Även om det är en jämförelse som sker så är det inte säkert att den är så komplett som man kan tro. Kanske är det enbart 3-5 snickare som är med i tjänsten och skulle några av dessa inte vilja ha jobbet slutar det med att en jämförelse enbart sker av 1-2 företag.

En annan nackdel är att vissa större företag inte vill vara med på dessa jämförelser. Orsaken är delvis att det kostar pengar för företagen att vara med. Ett känt företag med gott rykte ser därmed inte behovet att betala pengar för att få kunder som primärt vill jämföra priser – och inget mer.

Är det enbart priset som är intressant kan denna tjänst vara bra. Men man bör även vara beredd på att komplettera jämförelsen genom att själv kontakta ett par snickare på egen hand. Detta för att ställa prisnivå och service i jämförelse mot andra företag inom branschen.

← Äldre inlägg