Pettersson Bygg

Sida 2

Fasadrenovering bidrar till ett bättre Stockholm

20 aug 2017

Att Stockholm gång på gång utses till ett av världens intressantaste resmål är något som verkligen ska tas emot med stolthet. Det som gör Stockholm unikt är en kombination av vatten, nya modernare byggnader blandat med äldre och det faktum att människor boende i staden ses som trevliga av turister.

Det som talar emot att Stockholm på sikt kommer att fortsätta nämnas i dessa positiva ordalag är att staden – och Sverige – generellt sätt är ganska dyr att leva i; både för priser gällande mat och dryck samt för boende. Turister drar sig alltså för att åka till Stockholm på grund av de höga priserna och detta kan i framtiden alltså komma att skapa lite problem då turistnäringen spelar en stor roll i stadens ekonomi. Än så länge verkar det dock inte vara någon fara och man ser dagligen – främst under sommarhalvåret – hur turister söker sig till Stockholm och ett av det som drar uppmärksamhet och uppskattande blickar till sig är – som vi sa ovan – de äldre byggnaderna.

Det här gör nämligen Stockholm väldigt unikt – staden har fortfarande en stor del av sin historia kvar och detta samtidigt som att folk även bor i dessa gamla hus. Och – de är vackra också. Detta kräver dock ett visst mått av underhåll i form av genomgående och kontinuerligt fasadrenovering – äldre byggnader måste ses över och det är också därför som man med jämna mellanrum ser byggnadsställningar utanför dessa.

Det kan handla om att en byggnad är i behov av en fasadrenovering i form av att man putsar upp fasaden, att man målar om eller att man lagar små sprickor och hål. Det är alltså i ett förebyggande syfte som en fasadrenovering genomförs i Stockholm och med detta har man lyckats bra så här långt. Det krävs att man fortsätter i samma stil med att jobba lika hårt och aktivt med fasadrenovering för att turister även i fortsättningen – de höga priserna till trots – fortsätter att välja Stockholm som mål för sin semester. Det förtjänar staden och invånarna i den, fler borde upptäcka den skönhet som ryms i Stockholm.

Fasadrenovering för fortsatt trivsel i Stockholm

Nu är det ju inte bara för turisternas skull som man genomför en fasadrenovering i Stockholm och det är heller inte exkluderat enbart för äldre byggnader. Nej, även modernare och nybyggda hus behöver då och då ses över, repareras och genomgå en fasadrenovering. Här kan man fråga sig varför och svaret blir att den främsta anledningen till detta stavas avgaser. Det är just dessa utsläpp som främst påverkar i hur en byggnad slits och om vi har ett vitt hus i Stockholm så är det ju klart att det här med avgaser påverkar i det långa loppet. För att den vita färgen ska hållas intakt så krävs det en fasadrenovering där man putsar upp byggnaden i fråga och där man även passar på att korrigera eventuella sprickor som dessa avgaser kan ha fört med sig.

Kort sagt – varje byggnad i Stockholm kommer att behöva genomgå en fasadrenovering någon gång och detta är alltså till stor del beroende på avgaser från exempelvis bilar och tyngre fordon. Läs mer om fasadrenovering här.

Vilka markarbeten kan krävas när ett hus ska byggas?

16 aug 2017

Har du förvärvat en ny tomt nyligen? Säkerligen har du undersökt den ordentligt och vet vad som väntar. Kanske är det en riktigt fin tomt som gör det värt att lägga ner pengar på marksanering eller andra liknande arbeten. Just marksanering är något som vissa i efterhand har upptäckt behövs, och då valt att utföra det och behålla tomten, trots de extra utgifterna. Marksanering och dylika tjänster är annars något som kan bli dyrt att utföra.

Markarbeten och arbeten med grunden blir ofta en ganska stor utgiftspost i budgeten för ett husbygge. Hur mycket det kostar beror på hur dina markförhållanden ser ut. I vissa fall behöver det inte bli överväldigande dyrt, men ibland kan det – rent ut sagt – kosta skjortan.

Marksanering

Förorenad mark är kanske något som du inte köpt vetandes. Antingen det, eller så har du hittat en riktigt fin tomt som du anser det värt att lägga ner lite extra arbete på. Om man inte drar sig för att göra en marksanering eller andra liknande arbeten har man givetvis en chans att få tomter till riktiga fyndpriser, med nackdelen att extra arbete krävs. Läs mer om marksanering här.

Sprängning

En annan otrevlig överraskning man kan stöta på, i likhet med förorenad mark, är berg som är i vägen. Innan förvärvandet av en tomt bör man säkerställa att det till exempel inte ligger ett stort berg precis där firman ska börja gräva. Men hur kan man egentligen säkerställa det? I vissa fall kan en geoteknisk undersökning krävas för att kunna komma fram till vilka markarbeten som kommer behövas.

Om du behöver spränga för att bygga huset kan du räkna med att husbygget blir en hel del dyrare än om underlaget hade varit lättarbetat. Ett sprängningsarbete för att få bort ett berg på över 10 kvadratmeter kan kosta flera tiotusentals kronor. Är berget mindre än så kan det ofta löna sig att spräcka berget istället.

Stensättning

Stensättning är något som vanligtvis görs först senare i ett byggprojekt. Här handlar mycket om att välja rätt material och storlek på stenarna. Många menar att mindre stenar passar bra till mindre hus, och att större stenar lämpar sig bättre för större hus. Många väljer att anlita en firma för detta, men det här är också något som man kan göra själv. Köper man in rätt material och skaffar sig de förkunskaper som krävs bör den normalhändige kunna göra ett snyggt jobb med stensättningen.

Se över din ventilation i Stockholm

8 aug 2017

Då Stockholm är en stad som ständigt expanderar – både till storlek och invånarmässigt – så innebär detta att luften i staden blir sämre och sämre. Detta försöker man lösa genom att satsa mer på att bygga fler cykelvägar, satsa hårdare på kommunaltrafik och att få andra alternativ gällande vägar för bilister. Något som tar tid och under tiden så måste man som boende i Stockholm agera lite på egen hand för att se till att den luft man andas hålls frisk och fräsch – här tänker vi alltså främst på hur luften är inomhus i bostäderna.

Många tänker nämligen inte på hur stor roll ventilation spelar i våra liv och detta inte bara i just Stockholm. Genom att se över sin ventilation i sitt eget hem så kan man plötsligt känna sig piggare, gladare samt uppleva att man är betydligt friskare och om byter ut en äldre ventilation i Stockholm mot en modernare så kommer man garanterat att känna en stor skillnad. De flesta hus i Stockholm är nämligen utrustade med omodern ventilation som sett sina bättre dagar och detta är ett stort problem som tyvärr många ignorerar – med dålig ventilation så kommer även sjukdomar som astma, ständiga förkylningar och tilltäppta luftrör som alla alltså försämrar livskvaliteten hos den som bor i huset i fråga. Onödiga sjukdomar som alltså genom ett byta av ventilation skulle kunna lösas och förbättra hela folkhälsan i Stockholm. Bättre ventilation i Stockholm skulle leda till en friskare stad och detta gäller inte bara privata bostäder utan överallt.

Dålig ventilation i offentliga miljöer i Stockholm

Hur ser egentligen din arbetsplats ut gällande ventilation och hur ser den skola i Stockholm där du har dina barn ut? Svaret på den här frågan är – tyvärr – att den i de allra flesta fall ser rent bedrövlig ut. Det handlar om omodern ventilation som leder till samma sjukdomar som vi nämnde ovan och då detta gäller arbete och skola så blir det ju egentligen ännu känsligare.

På sitt arbete eller på barnens skola så handlar det ju om att man måste kunna koncentrera sig för att utföra de uppgifter man tilldelats och dålig ventilation leder till det motsatta. Har man dålig ventilation på sin arbetsplats så kommer detta att leda till att de anställda har svårt att koncentrera sig, är tröttare generellt samt ökar sina sjukdagar. Något som – naturligtvis – leder till sämre produktion och ökade omkostnader för detta företag i Stockholm.

Än värre blir det om man tänker sig en skola i Stockholm där det är dålig ventilation – här kan hela skolgången förstöras och leda till sämre jobb i framtiden. Detta är naturligtvis väldigt kallhamrat och hårdraget, men om vi säger att en bättre ventilation leder till bättre koncentration som i sin tur ger bättre betyg – ja, då förstår man också vart vi vill komma med att skolor direkt måste se över hur deras ventilation ser ut. Det handlar om barnens framtid.

Fuktskador – ett vanligt dolt fel i hus

8 aug 2017

Den som har köpt ett hus med dolda fel kan få sig en riktigt otrevlig överraskning en tid efter köpet. Det kan dröja länge innan felet upptäcks, men när det väl gör det kan det bli mycket kostsamt att reparera. Förhoppningsvis har du inspekterat huset noga på förhand så att den som sålde huset till dig blir ansvarig för kostnaderna.

Om det dolda felet i huset upptäcks senare än 10 år efter försäljningen är det upp till köparen att stå för kostnaderna. Dessförinnan är det dock säljaren som antingen ska ge dig pengar i hand eller reparera skadorna. Dock gäller det att felet just ska ha varit dolt. Det här ställer krav på att huset har undersökts men att inga problem med det har hittats. Således är undersökningsplikten för den som köper ett hus alltid långtgående.

Undersök vind, badrum och krypgrund noga

När det kommer till dolda fel i hus finns det framförallt ett fel som är vanligt att stöta på – fuktskador. De är därtill ofta dyra att reparera och kan till och med leda till hälsoeffekter på de som vistats i huset regelbundet under en lång tid. Detta i synnerhet om mögel har hunnit bildats.

Det är ofta i utrymmen som vinden, krypgrunden och i badrummet som fuktskador bildas. Särskilt badrummet kan det bli fuktskador i, som sedan leder till mögel, om ventilationen till exempel har brustit i funktion. Du som är på väg att köpa ett hus gör således rätt i att undersöka dessa utrymmen särskilt noga. Redan på visningen bör du försöka lukta dig till något som kan vara relaterat till fukt eller mögel. Många drabbas av fuktskador när man talar om dolda fel i hus – och det gäller att se till att man själv inte råkar ut för det.

Hälsorisker

Är fuktskador ett av de dolda felen som funnits i ditt hus, kan det ha gett effekter på din hälsa. Till exempel förekommer besvär som luftvägsinfektioner och allergier mer ofta hos människor som bor i hus med mögel- eller fuktproblem.

En annan risk med fuktskador och en ökad fuktighet i allmänhet, är att det kan leda till tillväxt av mögel och att giftiga ämnen sprider sig lättare. Som princip kan du utgå ifrån att alla biologisk aktivitet, och därmed även det som är skadligt för dig och ditt hus, ökar med en hög fukthalt.

Till exempel kan huset drabbas av en ökad mängd av husdammskvalster och mögel. Att bo i ett hus med mögel och husdammskvalster kommer inte att vara bra för hälsan. Kanske märks effekterna inte på en gång – men i det långa loppet är det något du kommer att bli varse om.

En introduktion till IBC tankar

31 jul 2017

En IBC tank är ett praktiskt redskap när bulklast eller farligt gods behöver fraktas. Det lämpar sig väl till exempelvis spannmål, vätskor och just saker som kräver stor försiktighet vid transport, exempelvis kemikalier av olika slag.

Kring IBC tankar finns dock förhållandevis stor okunskap idag. De flesta känner nog igen en när de ser en, men kanske inte känner till hur de används, vad de kostar och att man faktiskt kan ha användning för den även som privatperson. Om du vill lära dig mer om IBC tankar, kommer den här texten förhoppningsvis att vara till nytta.

Storlekar

De vanligaste storlekarna en IBC tank kommer i är 600 liter, 800 liter och 1 000 liter. Att välja rätt storlek kan vara mycket viktigt för säkerheten vid transporter. Behöver man till exempel frakta 600 liter vatten kan det vara rent livsfarligt att göra det i en IBC tank med en volym på 1 000 liter. Detta eftersom vattnet har utrymme att skvalpa runt och kommer att göra just så vid till exempel kurvor och rondeller.

Således är det viktigt att alltid fylla en IBC tank så gott det går, särskilt när det gäller vätska. Om man ska frakta vatten i exemplet ovan så innebär det nästan 600 kilo vätska som skvalpar runt i fordonet om IBC tanken rymmer 1 000 liter. Det här skapar givetvis stor instabilitet för fordonet och farorna med detta bör inte glömmas av.

Varierar stort i priser

Det är på rak arm svårt att säga vad en IBC tank kostar då det i hög grad beror på vad du vill ha och dina förutsättningar. I vanliga fall kan man behöva betala allt mellan 3 500 och 5 000 kronor för en vanlig tank. Det som styr priser är i hög grad storleken. Normalt sett ligger de billigaste på 600 liter, som åtföljs av 800 liter, som åtföljs av 1 000 liter. Priserna behöver inte skilja sig mycket åt mellan billigare tankar som rymmer 1 000 liter och en lite dyrare 800-literstank.

En annan prisfaktor är om IBC tanken är tillverkad för att frakta farligt gods i. Som nämnt ovan är det vanligt att frakta till exempel spannmål, men de används också i hög grad för att frakta miljöfarliga saker. Generellt sett är de dyrare tankarna gjorda för att kunna transportera farligt gods.

Ett mönster finns även att dyrare IBC tankar överlag säljs med plastpallar, snarare än trä. Det här gäller inte alltid, men tittar man på urvalet hos olika butiker är de billigare tankarna ofta med träpallar, medan de dyrare ofta kommer med plastpall.

10 tecken på att lagerhallen är för fuktig

20 jul 2017

Allt fler upptäcker behovet av en inkopplad avfuktare till sina lagerhallar. Med små åtgärder kan man få en idealisk miljö för sin lagring, även av gods som till viss grad är känsligt för fukt. Men hur känner man igen tecknen på att utrymmet innehåller för stor fukthalt? Många människor reagerar först vid åsynen av mögel. Men det finns gott om tecken att uppmärksamma före dess. Nedan följer 10 vanliga tecken på att lagerhallen är för fuktig.

 

 1. Järnet rostar: Att järn och plåt rostar kan vara ett tecken på att miljön är alltför fuktig.
 2. Emballage av papper förlorar sina torra och hårda karaktär: Olika typer av papper och kartong blir mjukare i en fuktig miljö. De sjunker också ihop när den naturliga spänsten går förlorad.
 3. Plåt rostar: Lättast är det att upptäcka tendens till rost vid överlappande plåtar, eller i håligheter.
 4. Problem med oxiderande elektronik: Problemet kan exempelvis upptäckas på kontakterna.
 5. Varor, såsom konstgödsel eller torrfoder klibbar samman: Du har kanske upptäckt någon gång, exempelvis när det är dags att sprida ut konstgödsel i trädgården, att det som borde varit enskilda korn istället ligger som stora tunga klumpar. Har man tur kan produkten smulas ned och ännu användas. Har man riktigt otur, är det bara att slänga och köpa nytt. Att materialet klibbar samman är en följd av en alltför fuktig lagermiljö.
 6. Trävaror, såsom sågspån och pallkragar tar åt sig fukt. Ved torkar inte lika bra: ”Torrt som fnöske” är ett vanligt uttryck. I alltför fuktiga lagerhallar så gäller inte det uttrycket. Trävaror känns lätt fuktiga att ta i och om fuktig ved används att elda med så uppstår flera negativa effekter, så om mindre värme, samt mer sot och föroreningar. 
 7. Det luktar illa: Extra lätt är det att upptäcka på textilier som gärna drar till sig en unken lukt av alltför instängd och fuktig miljö. Lukten kan påminna om den som uppstår om man glömt en sur handduk från gympan i väskan, eller om man missat att ta ut tvätten ur tvättmaskinen samma dag som man tvättat.
 8. Lösa ytskikt: Färgen kan flagna och ytskiktet på olika material kan bli löst och ömtåligt av en fuktig miljö.
 9. Synliga svampangrepp: Svampangrepp som bildas till följd av för mycket fukt, i exempelvis lagerhallar, kan synas i flera olika färger. Från vita, gula och bruna, till mer gröna, grå och svarta. 
 10. Fläckiga partier: Ett initialt sätt att upptäcka alltför stor luftfuktighet kan vara genom att material får synligt fläckiga partier. Områden som exempelvis är mörkare än andra.

Papptak – oförtjänt dåligt rykte?

18 jul 2017

Att ha papptak är mycket populärt idag. Samtidigt ses det dock som något som i princip endast läggs eftersom inköpspriset är så pass lågt. Så är dock inte fallet idag. Förutom att kvaliteten har blivit betydligt bättre på bara några decennier, är papptak mycket lägligt på platta hus. Det klarar nämligen lägre lutningar än de flesta andra takmaterial. Papptak klär till exempel många olika kontorsbyggnader i många städer runtom i landet, där flesta troligtvis återfinns i och kring Stockholm.

Billigt

Papptak har alltid varit förhållandevis billigt. Idag är det ett takmaterial som är bra mycket billigare än de flesta andra som finns på marknaden. I dagsläget behöver det dock inte innebära att pappen nödvändigtvis är av dålig kvalitet. Visst går det att få tag på dåliga rullar då och då om man tar det absolut billigaste, men på marknaden överlag finns ett högt kvalitativt urval att välja mellan. Störst fördel har man om man bor i Stockholm eller annan större stad, där det finns ett stort utbud att botanisera i.

Livslängden har ökat

Väljer man det billigaste kanske man har oturen att få tag på papp som inte klarar av mer än 5 år innan det behöver bytas. Granskar man de fabrikat som finns, och väljer något med kvalitet, kan man dock utan problem hitta papp som håller i upp till 30 – 40 år. Om papptaket håller i 30 eller 40 år beror inte bara på pappens kvalitet. Yttre faktorer, så som väderpåfrestningar, påverkar starkt.

Sedan går det att påverka livslängden på taket en hel del på egen hand. Papptak kräver förhållandevis mycket underhåll, och om detta inte sköts, kan livslängden minska med flera år. När det väl behöver läggas nytt tak finns dock fördelen att det går att lägga nytt direkt över det. Med andra material behöver man först riva det gamla innan det nya kan läggas.

Enkelt att lägga själv

Det är inte bara inköpskostnaden som blir lägre om man väljer papptak. Själva takläggningen blir betydligt enklare att göra på egen hand, jämfört med hur det ser ut med andra takmaterial. I städer med många höga hus, Stockholm till exempel, blir det betungande att bära betong eller tegel upp och ner för fastigheterna.

Oavsett om man bor i Stockholm eller någon annanstans, kan man alltså spara pengar på att inte anlita en takläggare. Hade man lagt betong eller tegel själv ändå, så sparar man åtminstone tid och energi, för att inte tala om ryggen som skonas.

Som nämnt ovan behöver inte heller det gamla taket rivas när nytt ska läggas. Om du redan har papptak och ska lägga nytt, behöver du alltså inte oroa dig för ökade kostnader eller besvär med rygg där heller.

Vad innehåller en kurs i Heta arbeten?

16 jul 2017

För att få utföra så kallade Heta arbeten krävs det att man har ett certifikat. Detta fås genom att man går en utbildning hos någon av de aktörer som har certifierade instruktörer och därmed rätten att ge ut dessa certifikat. Det är Brandskyddsföreningen som tillhandahåller certifiering och när man fått detta så gäller det i fem år. Men vad ingår i en utbildning i Heta arbeten?

En utbildning kan vara upplagd på flera olika sätt. Följande information har tagits från Brandskyddsföreningens hemsida och är en förkortad variant av det som finns att tillgå på hemsidan. Men det visar ändå i sammanfattad form vad som ingår i en utbildning inom heta arbeten.

Avsnitt 1

Här ges grundläggande information kring vad heta arbeten är, vilka krav som finns, lagar och regler samt kunskap om gällande straffansvar. Utbildningens första del består alltså av en grund att stå på inför kommande utbildningsavsnitt.

Avsnitt 2.

Nästa steg är att lära sig om vilken organisation som krävs vid heta arbeten dvs. heta arbetsteamet. Här lär man sig bland annat vem som är tillståndsansvarig och vilka olika roller som finns inom detta team. Man ser även på hur det är organiserat i de nordiska länderna.

Avsnitt 3.

Här sker utbildning om bränders uppkomst och hur olika brandfarliga varor reagerar vid brand och därmed vilka risker som tas när dessa bränder ska släckas.

Avsnitt 4

Nu läggs fokus på tillståndslistan samt de två första säkerhetsreglerna. Dessa säkerhetsregler handlar om behörighet samt brandvakt.

Avsnitt 5

Utbildning i riskbedömning när heta arbeten utförs. Det handlar både om att göra riskanalys i olika miljöer samt bedöma risk med 3M-metoden. Här gör man även skillnad på risker som finns i villa eller på lantbruk.

Avsnitt 6

Nu går man igenom säkerhetsregel 3-7. Det innebär Brandfarlig vara, Städning och vattning, Brännbart material, Dolda brännbara byggnadsdelar samt Otätheter.

Avsnitt 7

Både teoretisk och praktisk utbildning kring släckredskap. Det handlar då allt från att kontrollera funktion och avgöra om tillräcklig släckutrustning finns till att praktiskt använda dessa om brand skulle uppstå.

Avsnitt 8

Fokus på gashantering och larmning genom säkerhetsregel 9 och 10. Säkerhetsregel 9 handlar om svetsutrustning och säkerhetsregel 10 om larmning. Utbildningen handlar även om att kontrollera telefoner så att det alltid finns möjlighet att larma.

Avsnitt 9

Genomgång av säkerhetsregel 11 till 13 vilket innebär kunskap om tätskikt på tak och balkonger. Bland annat ges information om torkning, uppvärmning och sedan applicering av tätskikt. Här ingår även information om smältning av asfalt.

Avsnitt 10 och 11

Avsnitt 10 handlar om att sammanfatta all kunskap och repetera detta med hjälp av repetitionsfrågor. Sista avsnittet ger medlemmarna på utbildningen certifiering i heta arbeten.

Det här bör en bra firma göra vid golvslipning

13 jul 2017

Det kan alltid kännas lite svårt att hitta en bra firma för att utföra tjänster åt en. Den absoluta majoriteten är dock givetvis seriösa och i de flesta fall har man ingenting att oroa sig för. Däremot är det alltid bra att veta hur ett jobb ska gå till innan man anlitar någon för att utföra det. Givetvis behöver man inte kunna allt om det – men det är alltid bra att ha koll på ett ungefär vad som gäller. Annars är det lätt att man blir lurad om stötar på en oseriös aktör, eller att fakturan saltas något.

Det är främst i storstäder som Stockholm man löper störst risk att stöta på någon som är oseriös. Det här är inget specifikt just för Stockholm, utan något för storstäder överlag. Då Stockholm är Sveriges största stad är det givetvis även där oseriösa aktörer har störst chans att hitta nya kunder att lura samt har bättre möjlighet att ”gömma sig” bland det stora tjänsteutbudet. Givetvis är det dock alltid bra att iaktta försiktighet, oavsett om man bor i Stockholm eller någon mindre stad.

Svarar på dina frågor

En seriös firma bör alltid svara på dina frågor. Gör de till exempel en dammfri golvslipning eller en golvslipning på klassiskt vis? Många idag föredrar en dammfri golvslipning helt enkelt för att dammbildning ofta är ett bekymmer vid icke dammfri golvslipning.

Huvudsaken är att firman kan svara på de frågor du har både under, innan och efter arbetet. Att de kan svara på de funderingar du har är givetvis viktigt för att det ska kännas tryggt och bra för dig att anlita dem och att betala fakturan sedan. Är du osäker på någonting som står på fakturan? Fråga!

Ska de även olja/lacka?

I princip alla som utför ”vanlig” golvslipning och dammfri golvslipning erbjuder även efterbehandling. Vilka efterbehandlingar som erbjuds kan skilja sig något mellan olika firmor – även vad gäller priserna. Seriösa företag som sysslar med golv erbjuder nästan alltid ett brett urval av efterbehandlingar att välja mellan, och de bör också kunna rekommendera en behandling som passar just ditt golv.

Till exempel kanske du vill ha tre lackningar för att få extra tålig yta? Ofta behövs extra lager lack om du vet att golvet kommer att utsättas för hårt slitage framöver. Frågor av dessa slag är något du bör kunna rådgöra med firman om. Behövs det verkligen? Eller finns det en fara att golvet slits ut alldeles för snabbt om bara en eller två lager lack stryks på efter golvslipningen?

Yrken inom bygg i Stockholm

6 jul 2017

Verksamheten kring byggbemanning är särskilt stor i Stockholm. Inte bara för att Stockholm är landets största stad, utan även för det sker en mycket snabb inflyttning av människor till huvudstaden. Det här har sina effekter på branschen och byggkonjunkturen för tillfället är mycket stark. Hur det ser ut ett par framöver återstår givetvis att se – men klart är att nu är en mycket bra tid att få en fot in i byggbranschen. Ett effektivt sätt att göra detta på är att gå genom ett företag som sysslar med byggbemanning.

Anläggningsarbetare

Som nämnt i inledningen går det ofta snabbt att få jobb inom branschen om man går genom ett företag som sysslar med byggbemanning. Ett av de yrken man kan få börja jobba som är då anläggningsarbetare. För det här yrket krävs dock viss utbildning.

Grundutbildning till anläggningsarbetare kan man få i gymnasiet under byggprogrammet med inriktning mark och anläggning. Därefter behöver man genomgå en period som lärling innan man får sitt yrkesbevis. Dock går det även som vuxen att gå till en vuxenskola och tillskansa sig de kunskaper som krävs. Därefter kan man möjligen samarbeta med ett företag inom byggbemanning för att få ett jobb i Stockholm.

Golvläggare

Oavsett vilken typ av lokal det är som byggs kommer golvläggare alltid att behövas. Oftast arbetar man med material som trä, plast, textil och linoleum. Vanligt är också att man som golvläggare arbetar i våtrum. Där förser man väggar och golv med vattentät plastmatta för att göra rummet säkert för vätan.

Arbetsförmedlingen bedömer, precis som med många andra yrken inom byggbranschen, att efterfrågan på golvläggare kommer att vara större än tillgången på dem det närmsta året. Det antal personer som har valt att utbilda sig inom byggprogrammet på gymnasiet är fortfarande för lågt. Den golvläggare som är färdigutbildad, och som har yrkesbevis, kan med lätthet hitta ett jobb i Stockholm inom den närmsta framtiden.

Målare

Även målare råder det hög efterfrågan på för tillfället. Precis som i fallet med golvläggare och flera andra yrken inom byggbranschen är det för få som utbildar sig i relation till den efterfrågan som finns. Ska man jobba som målare bör man ha en god fysik, ha god känsla för färg och form, vara noggrann och ha en god social förmåga.

Även för målare är Arbetsförmedlingens prognos positiv. Idag finns ungefär 13 000 anställda målare i landet – en siffra som egentligen borde vara högre om man utgår ifrån efterfrågan. Förutom att gynnas av den starka byggkonjunkturen, finns det också ett stort behov av upprustning av äldre byggnader. Där är målare en viktig del i processen.

Skiffer på golvet

3 jul 2017

Skiffer är både elegant och praktiskt. Till exempel kan det fungera som skydd mot fuktiga och smutsiga skor mellan dörr och altan om du har ett känsligt golv. Givetvis kan även en gammal hederlig dörrmatta göra jobbet, men genom att lägga skiffer får du en permanent lösning som dessutom ser riktigt bra ut om det görs rätt.

Hur lägger man skiffer?

Hur skiffer läggs beror till viss del vilken typ av golv du har från början. Har du till exempel laminat- eller parkettgolv behöver du först såga bort parketten motsvarande den yta som din skiffer ska ersätta. Här är det bäst att använda sänksåg med rätt djup, så att sågen inte går ner under golvet. Dubbelkolla gärna djupet både en och två gånger för säkerhetsskull. För att få bort parketten sedan kan ett stämjärn användas i hörnen.

För att få ett så bra resultat som möjligt är det bra att anpassa ytan efter materialet. Har du till exempel rätt stora skifferplattor, blir det snyggare om du ser till att inte alltför många plattor behöver delas, även om det innebär att den yta du tänkt dig från början behöver ändras något.

Vilken skiffer passar bäst på golvet?

Skiffers egenskaper varierar en hel del beroende på vilken typ av skiffer det är frågan om. Till exempel är kvartsitskiffern ett material som i hög grad liknar granit i dess egenskaper och, ibland, färg. Kvartsitskiffer bör väljas av den som vill ha en tålig natursten som inte blir fläckig i första taget. Ska man lägga det på golvet kan det alltså passa bra.

Pratar man däremot om lerskiffer är det ett mer känsligt material. Det är mycket mjukt och det är lätt att råka repa ytan på det. Dessutom tenderar fläckar att fastna och bli svåra att få bort, med tanke på hur poröst det är.

Var det kan användas förutom golvet

Om du har lagt skiffer på golvet men vill lägga det någon annanstans finns det mängder av möjligheter. Vanligast är just att det används för att lägga delar av golv, men det är även vanligt att använda i till exempel kök och badrum. Då passar det bra att ha som bänkskivor och då är det ofta kvartsitskiffer som lämpar sig bra rent praktiskt. Detta eftersom det, som tidigare nämnt, har tåliga egenskaper och kan närmast jämföras med granit, som är material som används ofta i kök just på grund av sin tålighet.

Vidare gör sig skiffer mycket bra utomhus. Faktum är att det är en av de mest vanligt förekommande bergarterna i svenska trädgårdar. Här är det endast fantasin som sätter gränser, men vanligt är att skiffer läggs som en gång mellan till exempel växthus och altandörr.

Kontakta en takläggare för en årlig kontroll

26 jun 2017

Som husägare så blir man ganska snabbt varse om att en god planering är det som sparar pengar och att man genom en sådan kan komma undan med de akuta – och dyra – renoveringarna. Det vill säga; lär man sig att hålla koll på vad som kan komma att behöva lagas så kan man hela tiden avsätta pengar för detta och man slipper därigenom se att taket springer läck, att husgrunden behöver dräneras eller att en värmepanna går sönder. Naturligtvis så kan dessa saker ändå inträffa, men en sundare planering är i de flesta fall det som sparar pengar.

Vi nämnde ovan taket och grunden och detta var inte något som skedde av en slump. Nej, dessa områden anser vi nämligen vara lite viktigare då det kommer just till sin planering och detta av en logisk anledning. Just tak och grund är nämligen de delar på ett hus som utsätts för mest angrepp från naturen och detta i form av regn, snö, jordvatten och blåst – saker som sliter och som gör att man som husägare bör hålla dessa delar under lite större uppsikt än då det gäller andra delar av huset.

För taket så kan vi därför rekommendera att man årligen – lämpligen efter vintern – tar kontakt med en professionell takläggare för en kontroll. Det kan nämligen vara svårt för dig som lekman att upptäcka eventuella fel och brister och kostnaden för en takläggare för en sådan inspektion är heller inte så dyr. Ser man till grunden så gäller det att du använder sina sinnen och ditt sunda förnuft. Kort sagt; luktar det konstigt i din källare i ditt hus i Stockholm eller ser du att färg börjar lossna från väggarna, att fuktfläckar syns på golvet – ja, då är dessa tecken på att en dränering bör bokas in.

Vi nämde ovan en takläggare och en sådan kan även vara värdefull att anlita om man tänker på ekonomin i stort för en husägare.

En takläggare ger dig lägre energikostnad

Tillhör du en av alla de husägare som tycker sig ha en hög energi- och värmekostnad; betalar du för mycket för ditt hus i Stockholm i förhållande till vad du får? Ja, då kan detta bero på att ditt tak inte är tätt. Ett läckande tak är nämligen en stor bov i detta drama och detta genom att kall luft släpps in- medan varm luft inifrån kommer ut.

Ohållbart och väldigt kostsamt; en takläggare kan direkt se vilka åtgärder som behövs för att göra ditt hus i Stockholm mer kostnadseffektivt. Skulle de sedan visa sig att taket tjänat ut sin rätt och behöver bytas så är detta något du bör göra; även ett tak har en begränsad livslängd. Det behöver inte bli så dyrt att byta ett tak i dagsläget heller – en takläggare i Stockholm och dennes tjänster är något som, naturligtvis, omfattas av rot-avdraget.

Vad kostar ett pooltak?

21 jun 2017

Det finns flera fördelar med att installera ett pooltak. Framförallt handlar det om att hålla poolen ren genom att det inte hamnar skräp, löv och annat i poolen. Man behöver inte heller använda lika mycket kemikalier för att hålla vattnet rent. Tack vare pooltaket kommer även vattnet bli varmare och därmed badsäsongen förlängas. Men är det värt det? Det beror mycket på vad man är beredd att betala. Det finns allt från stora exklusiva modeller till billiga pooltak med färre finesser.

Genom att jämföra flera olika alternativ, tillverkare och modeller går det att hitta pooltak i de flesta prisklasser. En risk finns däremot att man är ”dumsnål” och väljer något av de billiga pooltak som finns på marknaden och sedan inser att det inte har den funktion som önskas.

Om man bortser de mest exklusiva modellerna som delvis har högt pris på grund av unik design så är det framförallt följande punkter som avgör priset.

 • Hållbarhet

På sommaren kan alla modeller av pooltak användas. Det som skiljer modellerna åt är hållfasthet under vintern. De som vill ha pooltaket på plats under vintern bör därför fråga återförsäljaren kring hur mycket snö och vind som det står emot. Självklart beror det på vilken del i landet man bor i om taket kan vara på plats året runt eller inte.

 • Takhöjd

Billiga pooltak är generellt mycket låga. Dessa kan monteras på poolen och skjutas undan när man ska bada. Det går däremot inte att gå under dessa tak. Priset kan pressas ner främst vare att konstruktionen är mindre.

 • Plast

Det vanligaste materialet är plexi men det finns även i plastmaterialet polykarbonat. Kostnaden för plasten kan variera beroende exempelvis på om man väljer kanalplast eller klarplast. Klarplast är då något dyrare.

 • Storlek

Det som främst avgör priset är storleken på taket. Detta är däremot något som är svårt att påverka. Är poolen en viss storlek så är det ju ett tak som är i den storleken som behöver köpas in. Att sätta pooltak enbart på en mindre del av poolen är inte någon rekommendation då vinsten med detta blir mycket liten.

Kom ihåg att det även kan tillkomma kostnad för bygglov. I många kommuner krävs bygglov för byggnader, över en viss storlek, med en höjd över ca 1 meter. I och med att pooltaket skapar en sådan konstruktion bör man undersöka vilka krav som finns. Detta vet däremot taktillverkarna och har mycket ofta modeller som är lägre än bygglovsgränsen.

Vill du jämföra billiga pooltak får du alltså i första hand se på ditt behov och avgöra vilka punkter som är viktiga för dig gällande design, form och funktion. Kanske kan du tänka dig ha kanalplast istället för klarplast. Är det viktigt att kunna stå under pooltaket eller kan du nöja dig med en lägre modell? Framförallt – jämför priser hos flera återförsäljare och vänta in kampanjer.

Golvslipning och lackning av trägolv - matnyttiga tips

5 jun 2017

Det brukar heta att ett trägolv får patina och blir vackrare med tiden. Visst stämmer det, men det är också en sanning med modifikation. Ett trägolv som används flitigt, som till exempel en småbarnsfamilj med djur, kommer att behöva lackas om ett antal gånger. Skyddet från lacken kommer helt enkelt att behövas på ett golv som utsätts för slitage från en familj under en längre tid.

Är golvet repigt och slitet är det dessutom lämpligt att slipa om ytan. Tar man hand om sitt trägolv på ett korrekt sätt så kan det faktiskt hålla längre än huset det är lagt i. Läs mer på http://www.golvslipninggöteborg.com/.

Lack skyddar mot smuts

Dessutom skyddar lacken på ett fantastiskt sätt mot smuts, repor, färgförändringar och andra skavanker. Kort sagt: golvet blir både mer lättskött och vackrare än ett obehandlat golv.

Lack torkar snabbt, därför ska man ta ordentligt med lack på penseln och stryka jäms med ådringarna i träet. Snåla inte med lacken, ju fler lager du lägger på, desto tåligare blir golvet.

Viktigast är dock att man slipar och dammar av ordentligt innan lackeringen påbörjas.

Innan du börja lägga på lacken så är det ofta lämpligt att slipa med ett fint sandpapper, men är golvet välbehållet så kan det räcka att rugga upp det en aning.

Låt ett proffs ta hand om ett hårt slitet golv

Om golvet är riktigt hårt slitet bör du låta en professionell hantverkare slipa om det. All evenuell vax måste också slipas bort från trägolvet, annars kommer inte lacken att fästa ordentligt.

Om behovet av slipning är stort så lär det behövas en golvslipningsmaskin. Här rekommenderar vi att du låter en professionell golvläggare sköta jobbet, eller i alla fall valet av slipmaskin.

Räkna med att hela arbetet, inklusive flyttning av möbler, rengöring, lackning och städning efteråt, kommer att ta några dagar. Viktigt är att du låter ytan torka ordentligt innan du möblerar igen. Ett dygn är minimum att låta lacken torka.

Viktigt att välja rätt sorts lack

Vilken lack du ska välja beror på flera faktorer, bland annat vilket träslag golvet är gjort av och var i huset det är lagt. Till mjuka trägolv, som furu, bör du inte välja ett för styvt lack, det riskerar att spricka av golvets rörelser. Ska rummet användas mycket så bör du välja ett lack med starkare yta. Din färghandlare kan säkert hjälpa dig att hitta en lack som passar just ditt golv.

Till sist går vi igenom vad du kommer att behöva för utrustning när du ska lacka om trägolvet.

Nödvändiga verktyg: hammare med klo, bred lackpensel, filtroller med skaft, dammsugare, färgtråg, slipplatta. Material: diskmedel (milt), tvättnafta, t-sprit, slippapper, trasor, lack, hink.

Så följer du ditt bygglovsärende i Stockholm

29 apr 2017

Om en tillbyggnad, ombyggnad eller nybyggnad ska ske är chansen stor att det krävs ett bygglov innan man får börja bygga. Om detta behövs eller inte kan man läsa om på Stockholms webbplats (Stockholm.se).

I det fall som tillbyggnaden kräver ett bygglov kan det vara en fördel att kunna följa denna processen. Detta för att se när kommunen börjat att arbeta med ärendet och när det förväntas vara klart. Därmed kan man själv planera inköp och byggnationen lättare.

Gör så här

Om en bygglovsansökan har skickats in för exempelvis en tillbyggnad kan man logga in via Stockholms webbplats med BankID samt sitt personnummer. I inloggat läge kan man tydligt se hur långt processen har gått och vad som är nästa steg. Här kan man även få information om vem man kan kontakta för att få ytterligare information.

Se tidigare ärenden

Via webbplatsen går det även att se äldre bygglovshandlingar gällande Stockholm. I databasen finns bygglov samlade ända bak till 1713 samt fastighetsbildningsförrättningar från år 1943 och löpande framåt. Från 1997 går det även att se alla diarieförda ärenden.

Man behöver inte logga in för att ta del av dessa. Vill man däremot se ritningar som är kopplade till en specifik tillbyggnad eller nybyggnad måste man logga in på webbplatsen.

Är bygglovet från sommaren 2015 eller framåt kan man se alla beslutshandlingar direkt på webben. Från det årtalet valde Stockholms kommun att scanna in gällande handlingar och lägga upp dem offentligt. Även material från tidigare år är offentliga handlingar men vill man ta del av dessa måste man kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Söka byggärende

De som loggar in via Stockholms webbplats får direkt tillgång till den process som sker gällande bygglovet. Detta eftersom man loggar in med personnummer och systemet därmed kan känna av vilken information som ska visas. Vill man däremot söka på ett annat ärende krävs lite mer information.

Det enklaste är att söka på fastighetsbeteckningen. Detta oavsett om det är en större nybyggnation som ska ske på tomten eller en mindre tillbyggnad. Ett annat alternativ är att söka på adressen eller det diarienummer som ärendet har fått.

Via avancerat sök går det att välja om det är ett avslutat ärende eller ett pågående.

Har du inte BankID?

Har du ansökt om bygglov för en tillbyggnad och inte har något BankID? Eller vill du se de digitala handlingarna på ett annat ärende som enbart visas i inloggat läge?

Lösningen är att gå och använda de besöksdatorer som finns tillgängliga vid stadsbyggnadsexpeditionen. Med dessa krävs inte personlig inloggning men man får ändå tillgång till detta material.

Behöver du hjälp med själva arbetet med tillbyggnaden kan vi rekommendera http://www.tillbyggnadstockholm.com/.

← Äldre inlägg