Pettersson Bygg

OVK-besiktning ger bättre inomhusmiljöer

4 jul 2016

Vi har i Sverige som mål att människor inte ska riskera att bli sjuka eller på något annat sätt ta skada då vi vistas i miljöer såsom på arbeten, i skolor, i offentliga byggnader och i åra egna hem. Kort sagt; vi ska kunna vistas inomhus utan någon risk – oavsett var vi befinner oss. Givet, säger många – men så har inte alltid varit fallet och på speciellt en punkt så var detta så pass allvarligt att man blev tvungen att lagstifta om frågan – något som gjordes 1991. Området i fråga var – och är fortfarande – detta:

* Ventilation: Vid kontroller så upptäckte man att ventilationen i svenska hem, vid skolor, på arbetsplatser och i offentliga miljöer (exempelvis på bibliotek) var så pass undermåligt att folk de facto tog skada av att vistas i dem. Allergier, astma, förkylningar, sämre koncentration, dålig sömn och allmänna sjukdomstillstånd var samtliga bevis på detta och i riksdagen så klubbade man därför igenom ett beslut som skulle förhindra detta.

Det är också därför som vi idag har något som kallas OVK-besiktning och det är det som vi ska titta lite närmare på här.

En OVK-besiktning är något som alla hus, fastigheter och byggnader och ägarna till dessa i Sverige med förbestämda tidsintervaller ska boka in. OVK står för – Obligatorisk VentilationsKontroll – och det handlar således om att man av ett certifierat företag får svart på vitt kring huruvida ventilationen i huset, byggnaden eller fastigheten är godkänd eller om det måste vidtas lämpliga åtgärder för att säkerställa kvalitet.

Det är alltid ägarens ansvar att anlita företaget i fråga och om vi ser till tidsintervaller och hur dessa ser ut så skiljer de sig lite beroende på typ av byggnad samt vilken ventilationssystem som finns i denna. Här kommer en liten lathund:

 • Vid förskolor, skolor, vårdlokaler med S, SF, FX-ventilation ska en OVK Besiktning ske var tredje år och av en besiktningsman med behörighet N.
 • Vid skolor, förskolor och vårdlokaler med FT-, FTX system så genomförs en OVK-besiktning var tredje år – men av en besiktningsman med behörighet K.
 • Vid flerbostadshus och kontorsbyggnader där ventilationssystem har benämningen FT-, FTX så sker besiktningen var tredje år och av en person med behörighet K.
 • Var sjätte år så sker en OVK-besiktning då det gäller flerbostadshus och kontorsbyggnader med ventilationssystem F, FX och S. Behörigheten hos besiktningsmannen ska då vara N.
 • Vid nybyggnationer av en- och tvåvåningshus med FX, FT, FTX-system så genomförs en OVK-besiktning av en besiktningsman behörighet N endast en gång.

Processen som följer en OVK besiktning är följande: Först så skriver besiktningsmannen ett OVK-protokoll där allt står skrivet – datum för utförande, eventuella fel och brister, åtgärder som bör göras och så vidare. Protokollet i fråga skrivs i två exemplar; det ena skickas till byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten ligger och där besiktningen är genomförd och det andra lämnas över till fastighetsägaren.

Fastighetsägaren får även ett intyg på att en OVK besiktning genomförts – ett intyg som därefter ska sättas synligt och lämpligen så brukar anslagstavlan i trapphuset vara användbart. Om en fastighetsägare skulle bli underkänd då; vad händer om en OVK besiktning inte går igenom? Jo, här kommer han att få ett datum utfärdat av besiktningsmannen och innan detta infaller så måste justeringar ha skett.

Kort och gott: tack vare detta system så kan vi känna oss trygga med att vi varje lokal, varje byggnad och i varje hus har ett bra ventilationssystem och att vi därför slipper oroa oss för att bli sjuka eller på något annat sätt lida av sviterna som en undermålig ventilation för med sig.

Vad innebär en entreprenad?

1 jul 2016

En entreprenad är, i strikt mening, ett löfte att utföra ett arbete (eller lämna över något) inom en viss tid. Priset är också alltid uppgjort i förväg. När man talar om entreprenader finns det flera olika typer och inom flera olika branscher. Ofta hör man till exempel ”markentreprenad”.

Det finns ett antal olika typer av entreprenader. De tre vanligaste är troligtvis underentreprenad, utförandeentreprenad och totalentreprenad. De här olika typerna fungerar på olika sätt.

 • Underentreprenad – En underentreprenad genomförs på beställning av en annan entreprenad – huvudentreprenaden. Huvudentreprenaden och kunden har ingått i ett avtal, och huvudentreprenaden tar hjälp av en annan entreprenad för att utföra jobbet. Det här innebär inte att avtalet mellan huvudentreprenad och beställaren påverkas. 

Underentreprenaden arbetar således åt huvudentreprenaden och inte åt byggherren som beställt jobbet. Ett exempel kan vara att en markentreprenad, anlitad av en kommun, anlitar en annan entreprenad för att slutföra en del av ett arbete som de inte har resurser att göra själva.

 • Totalentreprenad – Det som kännetecknar en totalentreprenad är att det är entreprenören själv som utför arbetet för egna syften. Den här typen av entreprenad kallas ibland för funktionsentreprenad. Detta eftersom beställaren endast har lämnat krav på hur funktionen skall vara, men bara tagit med ett begränsat antal detaljer i projektet.

Totalentreprenader kan också vara styrda. Det här eftersom beställaren vill ha mer kontroll över det arbete som entreprenaden utför.

 • Utförandeentreprenad – Det som främst kännetecknar en utförandeentreprenad är att det är byggherren själv som tar fram detaljerade handlingar, så som ritningar och utförliga beskrivningar av jobbet.

Med dessa detaljerade bygghandlingar är det beställaren själv som upphandlar en entreprenör för att utföra jobbet som det är beskrivet. Om entreprenören i fråga sedan anlitar en annan entreprenör, en underentreprenör, blir denne generalentreprenör.  

Oftast gäller fast pris när denna typ av entreprenad upphandlas. Det händer dock att också sker en så kallad löpande räkning under arbetet.

Olika områden med entreprenader

Ett område är till exempel markentreprenad. Markentreprenad brukar vanligtvis ha ansvar för utemiljöerna i en kommun eller i en stad. Det här innebär bland annat skötsel, förvaltning och underhåll av parker, väger och andra miljöer som finns ute i staden eller kommunen.

En markentreprenad är ofta en viktig del för att invånarna ska trivas i staden. Att utemiljöerna ser bra ut och att det fungerar är en betydande faktor till den allmänna trivseln i staden.

VVS-slarv, en vanlig orsak till fuktskador i badrum

29 jun 2016

När det kommer till att hitta en hantverkare som ska utföra arbeten i badrum är det oerhört viktigt att du väljer en välrenommerad firma som du vet att du kan lita på i alla väder. Minsta lilla misstag i arbetet med tätskikt eller vid installation av rör och värmeslingor kan leda till fuktskador som kan komma att kosta tiotusentals kronor att åtgärda.

Drygt 30 procent av alla vattenskador i hemmet uppstår i badrummet och en vanlig orsak till detta är att man har använt sig av undermåliga VVS-tekniker. Eftersom det dagligen passerar ett stadigt flöde av vatten i ett badrum räcker det med minsta lilla brist för att orsaka stora skador och om det förekommer brister i tätskikt eller liknande är det bara en tidsfråga innan hela badrummet är vattenskadat.

Av de vattenskador som uppkommer i badrum beror 25 procent på läckor i tätskiktet vid anslutningen till din golvbrunn, 25 procent på läckor i rör, 12 procent på läckor på tätskikt i golv och 6 procent på läckor i tätskikt i vägg. Av detta kan man utläsa att det är oerhört viktigt att se till att man har en kunnig och kompetent VVS-tekniker som ser till att tätskiktet håller tätt i alla fogar och framför allt i anslutningen till golvbrunnen. Det kan vara bra att kontrollera extra noga att den firma som du valt att anlita har god kännedom om detta och vet hur man ska göra för att undvika vattenskador till hundra procent.

Åtgärder som man kan vidta för att i största mån undvika denna typ av vattenskador är bland annat:

 • Att rengöra och rensa golvbrunn och vattenlås med jämna mellanrum
 • Försäkra sig om att toalettstol och handfat sitter ordentligt fast i vägg eller golv.
 • Installera hela och säkra ballofix vattenlås som du enkelt och smidigt kan använda för att stänga tillförseln av vatten till blandare eller tvättmaskin. Stäng gärna av vattentillförseln helt om du ska resa bort en längre tid för att undvika att vattenläckor uppkommer medan du är borta.
 • Se till att det finns tillräckligt med fall i hela badrummet så att allt vatten riktas mot golvbrunnen
 • Installera en droppdetektor som automatiskt stänger av vattnet om det har droppat i över en timme. Att installera en droppdetektor kan även innebära att du får rabatt på din villaförsäkring av vissa försäkringsbolag.
 • Var uppmärksam på eventuella bubblor eller sprickor i matta eller tapet då detta kan vara en indikation på att det finns fukt där under.

Vad Rot-avdraget gäller

24 maj 2016

Sedan rot-avdraget infördes har det använts flitigt på många håll i landet, men kanske allra mest kring storstäderna. Det kan ibland råda en del förvirring gällande vilka yrkesgrupper som man kan anlita och ha rätt till Rot-avdrag för. Här kommer några exempel:

Takläggare

Takläggare är en av de typer av jobb som omfattas av bestämmelserna kring Rot. Att lägga ett nytt tak, eller byta ut det som redan ligger, ger rätt till skattereduktion. Detta oavsett vilket material på taket det är. Att anlita en takläggare kan man alltså göra med åtanken att man tryggt kan utnyttja subventioneringen.

Tänk dock på att takläggaren du anlitar måste ha F-skatt. En annan sak att tänka på, som för många kanske känns självklar, är att du måste äga huset du vill lägga tak på för att du ska få använda rot-avdrag. Vill du anlita en takläggare till en bostadsrätt ger det inte rätt till avdrag.

Det är dock givetvis inte bara takläggare som skattereduktionen gäller. Läs vidare för att se vilka fler yrkesgrupper (förutom takläggare) man kan anlita och samtidigt utnyttja rot-avdraget till.

Rörmokare

Rörmokare är en mycket flitigt anlitad yrkesgrupp hos vilka man kan utnyttja rot-avdraget. De flesta firmorna hjälper till med att ordna så att rot-avdraget kan användas. Idag är det kanske mer korrekt att använda benämningen VVS-montör istället för rörmokare, dock är det troligtvis vanligare i vardagligt tal att använda den gamla benämningen.

Snickare

När man anlitar snickare har man också rätt till rot-avdrag. Så som med alla yrkesgrupper är det inte alla jobb som är giltiga att dra avdrag för, men när man anlitar en snickare är de allra flesta jobben möjliga att få en kostnadsreduktion på.

När man anlitar en snickare finns det vissa krav som ska uppfyllas för att man ska få rätt till reduktionen.

 • Snickaren måste inneha en F-skattesedel
 • Är det fråga om en bostadsrätt, ska arbetet ske inne i bostaden.
 • Är det istället fråga om ett hus ska arbetet ske på fasad eller tak, eller inne i själva bostaden, för att man ska få göra rot-avdrag.
 • Handlar det om mindre fristående byggnader, så som en friggebod eller ett garage, finns det ingen rätt till rot-avdrag. Om det inte är fristående – till exempel om garaget sitter ihop med huset, har du däremot rätt att använda dig av ROT.

Välj rätt garageport

12 maj 2016

När man ska välja garageport finns det en hel del saker att tänka på. Det finns många olika typer av garagedörrar och det finns ett antal beslut du kommer att ställas inför. Olika typer av garagedörrar passar olika personer med olika behov olika bra. Stämmer något av nedanstående in på dig?

Du vill ha garaget som förråd, verkstad eller hobbyrum

För den vars högsta prioritet kanske inte är bilen, utan snarare vill ha garaget som ett hobbyrum eller ett förråd eller liknande, är den traditionella slagporten troligtvis det bästa. 

En traditionell slagport är en typ av garageport som inte stjäl något utrymme från garaget. Alltså är det att föredra om man till exempel vill snickra eller förvara saker där inne. Samma argument kan användas även om du vill ha bilen däri – då vill man ju kanske också ha så mycket utrymme som möjligt. 

Dock är en slagport bättre anpassad för mycket gångtrafik då ena dörren enkelt kan ställas upp. Att åka in med bilen i slagport är i regel krångligare då det tar längre tid att öppna dörren. En slagport består av två dörrar, medan till exempel en takskjutsport endast består av en sektion som skjuts upp.

Du prioriterar bekvämlighet

För dig som prioriterar bekvämlighet bör du troligtvis välja en garageport som går att fjärrstyra. På det viset kan du ha kontrollen i bilen, och helt enkelt öppna garageporten inifrån utan att behöva kliva ur.

En av de typer av garageportar som är lätta att öppna är takskjutsporten. Takskjutsporten är ”enkel” att göra möjlig att styra med en fjärrkontroll. Till skillnad från slagporten består den endast av en sektion som relativt enkelt kan göras automatisk.

Något annat som gör den optimal för dig som prioriterar enkelheten är att den passar de allra flesta öppningar. De passar också mycket breda garageportar (upp till ca 6 m). I allmänhet lämpar de sig mycket väl för att installera automatisk öppning på.

Du prioriterar stil

Med dagens breda utbud av garageportar på marknaden finns det ingen anledning att begränsa sig gällande typen av garageport, även om man prioriterar utseendet. Det bästa är att hitta en typ av port du gillar (slagport, takskjutsport till exempel) och sedan botanisera bland utbudet.

Med största sannolikhet bör du hitta garageportar du gillar utseendet på, oavsett vilken typ av garageport det är.

Här kan du hitta inspiration: http://www.garageportarstockholm.se/.

Guide till badrumsrenovering i Stockholm

30 apr 2016

När det är dags att renovera badrummet finns det mycket som du behöver tänka på. Oavsett om du gör det på eget initiativ eller om det är föreningen som beslutat om stambyte är det i slutändan du själv som måste ansvara för att du får ett badrum som du är nöjd med.

Att renovera ett badrum i Stockholm skiljer sig inte nämnvärt åt från övriga landet, dock finns här en hög koncentration av gamla byggnader, främst i innerstaden, och dessa kräver ett något annorlunda tänk än modernare byggnader gör. Till exempel skiljer sig sekelskifteslägenheter ofta markant från modernare lägenheter när det kommer till takhöjden och dels har de även ofta äldre grundmaterial som du själv kan välja att behålla eller byta ut. Många vill också gärna behålla den gamla känslan som finns i äldre lägenheter vilket kan vara bra att tänka på när man planerar en badrumsrenovering. En bra kombination av traditionell klassisk inredning med moderna material brukar ofta vara att rekommendera i äldre byggnader.

Det första du ska göra när du planerar en kommande badrumsrenovering i Stockholm är att sätta upp en ordentlig budget. Se över dina finanser och sätt ett maxtak på vad du kan lägga på renoveringen. Det är även bra att räkna med att en del oväntade kostnader kan tillkomma och därför avsätta en liten extra buffert för sådana tillfällen.

Därefter är det rimligt att göra en noggrann ritning av utrymmet som ska inredas. Mät noggrant i alla vinklar och vrår och var även uppmärksam på var rör och elektricitet är dragen. Även fönster och dörrar samt vilket håll de öppnas bör vara med i ritningen. 

Då var det tråkiga jobbet avklarat. Nu följer den skapande, kreativa processen där du samlar inspiration och idéer för att sedan skapa ditt eget drömbadrum. Sök gärna på nätet och läs på så mycket du kan om material, smarta tekniska lösningar samt vackra designföremål. Du kan även åka runt till de största badrumskedjorna för att se de tillgängliga lösningarna i dagsljus. Ju mer information du samlar innan du gör klar din plan, desto bättre förutsättningar har du att skapa ett badrum som du kommer trivas i under en lång tid framöver.

Själva renoveringen av badrum brukar generellt utföras av professionella hantverkare då många av våtrumsinstallationerna och elarbetet kräver detta. Kontakta en rad hantverkare i Stockholmsområdet, och gärna i din lokala stadsdel, för att få prisförslag och tidsplaner på när arbetet skulle kunna utföras. Det är bra om du kontaktar minst tre så du kan jämföra förslagen och priserna mellan de olika firmorna. När du kontaktar olika firmor för badrumsrenovering är det även bra att vara beredd på att de inte alltid kan klara av att utföra badrummet precis som du vill ha det. Ofta brukar detta gå att lösa med smärre kompromisser så att alla blir nöjda i slutändan ändå. 

Hur går en takläggning till?

18 apr 2016

Att anlita en takläggare är något som många någon gång har gjort. Ofta vet man dock inte riktigt vad som egentligen händer där uppe på taket. Så vad gör takläggarna egentligen?

Innan takpannorna läggs

Visserligen är det inte bara takpannor som takläggare kan lägga. Kanske kunden vill ha papptak eller något annat material? Hur som helst är takpannor troligtvis det vanligaste som takläggarna får syssla med – oavsett om pannorna är av tegel eller betong.

En av de saker som takläggarna gör först är att se till att underlagstäckningen ser bra ut. Det här innebär att det inte bör finnas några öppna skarvar, hål från spikar eller andra typer av skador.

Takläggarna tittar på detta eftersom det kan skapas en viss kondens – även om taket lades fullständigt korrekt tidigare. Innan nytt tak läggs är det vanligt att takläggarna byter takpappet helt och hållet innan de fräscha pannorna läggs på. 

Lägger efter dina önskemål

Förhoppningsvis har du och takläggaren kommit överens om vilket material taket ska bestå av. Det finns ett antal olika typer, där betong- och tegelpannor troligtvis är det vanligaste i Sverige.

Utöver pannor av tegel- och betong, finns bland annat rena papptak. Det här förknippas dock ofta med mindre sommarstugor och fritidshus ute på landet. På permanenta boenden är det mer ovanligt med att ha papptak – även om det förekommer.

Något som underlättar arbetet för takläggarna är om det är just betongpannor som ska läggas. Detta eftersom de knappt har några felmarginaler vad gäller måttangivelserna. Utöver det brukar arbetet med betongpannor också gå fortare än med till exempel tegelpannor vid själva takläggningen.

Betongpannor är vanligtvis tvåkupiga och lite större. Det här kan vara något att tänka på för den som vill spara pengar. Att lägga betongpannor kan faktiskt sänka totalkostnaden då det går fortare att lägga. Därmed sänks ju även arbetskostnaden något. Det här gäller dock i jämförelse med tegelpannor. Vad gäller papptak går det troligtvis fortast, men det är ju upp till var och en hur mycket man vill kompromissa med materialet för att få ner kostnaderna.

Kan sin säkerhet

En stor fördel som följer när man anlitar takläggare, istället för att lägga taket själv, är att det kan vara ett ganska farligt jobb. Därför krävs det att den som lägger taket har ordentlig koll på säkerheten.

Anlitar man en bra takläggarfirma kan man vara säker på att det hela sköts på ett korrekt sätt. Om taket läggs på över två meters höjd till exempel, krävs alltid ett fallskydd.

Det här kan till exempel vara i form av en säkerhetslina, ett räcke, eller en ställning.

Läs mer om takläggning: www.takläggarestockholm.net.

Fönsterbyte – trä, PVC eller aluminium?

21 mar 2016

Förr i tiden var fönsterbågarna nästan bara gjorde av trä – så ser det dock inte ut i dagsläget. Den starkt förankrade traditionen i Skandinavien att bygga fönster av trä, får allt mer och mer konkurrens av material som PVC och aluminium.

Det bör nämnas att de två fönstertyperna har funnits på marknaden ganska länge – dock har själva etableringen av dem tagit tid, särskilt i Sverige och i Norden. PVCs popularitet har länge varit ganska stor där åtgången på trä har varit relativt låg. Sverige är däremot ett land som är väldigt rikt på skog och trä, så av förklarliga skäl har inte PVC-fönster varit lika aktuella för svenskarna när det är dags för fönsterbyte.

En annan anledning till de båda materialens fördröjda etablering i de nordiska länderna är att de båda har dragits med en del ”barnsjukdomar”. Till dessa kan bland annat PVC-fönsternas känslighet mot ljus räknas. Vad gäller aluminium har materialet dragits med en del problem relaterade till kondens.

I dagsläget ska man dock inte råka ut för dessa typer av problem – i alla fall inte om det är kvalitetsfönster.

En smakfråga i slutändan

Vid ett fönsterbyte kan det kännas ganska lockande att testa något nytt. Kanske vill man byta ut ett sidohängt fönster med mittstolpe, mer formellt kallat lodposten, samt spröjsar mot ett fönster av enlufts- och panoramatyp som är topphängt.

I de allra flesta fall är det en smakfråga, en smakfråga som dock bör övervägas mycket noga. Man bör alltid ha de olika materialens för- och nackdelar i åtanke. Till exempel är PVC-fönster en långsiktig investering, då de kräver ytterst lite underhåll och dessutom har en väldigt lång livslängd och hållbarhet.

Vill man sätta det mer estetiska framför det funktionella, kan träfönster vara bättre. Man får dock ha i åtanke att ett träfönster kräver betydligt mer underhåll och omsorg än både aluminium- och PVC-fönster.

En annan fördel med träfönster är att tillverkningen av dem är miljövänlig i förhållande till de andra materialen. Dock blir miljövinsten högst marginell på lång sikt, eftersom underhållet det kräver förutsätter att man använder produkter som i någon mån antingen är skadliga för miljön, eller inte har tillverkats på ett miljövänligt sätt (bland annat målarfärg).

Aluminiumfönster har också sina för- och nackdelar. Till exempel är de dyrare än både trä- och PVC-fönster – samtidigt är det ett väldigt tåligt material i utsatta miljöer samt att det kräver ytterst lite underhåll.