Pettersson Bygg

10 tecken på att lagerhallen är för fuktig

20 jul 2017

Allt fler upptäcker behovet av en inkopplad avfuktare till sina lagerhallar. Med små åtgärder kan man få en idealisk miljö för sin lagring, även av gods som till viss grad är känsligt för fukt. Men hur känner man igen tecknen på att utrymmet innehåller för stor fukthalt? Många människor reagerar först vid åsynen av mögel. Men det finns gott om tecken att uppmärksamma före dess. Nedan följer 10 vanliga tecken på att lagerhallen är för fuktig.

 

 1. Järnet rostar: Att järn och plåt rostar kan vara ett tecken på att miljön är alltför fuktig.
 2. Emballage av papper förlorar sina torra och hårda karaktär: Olika typer av papper och kartong blir mjukare i en fuktig miljö. De sjunker också ihop när den naturliga spänsten går förlorad.
 3. Plåt rostar: Lättast är det att upptäcka tendens till rost vid överlappande plåtar, eller i håligheter.
 4. Problem med oxiderande elektronik: Problemet kan exempelvis upptäckas på kontakterna.
 5. Varor, såsom konstgödsel eller torrfoder klibbar samman: Du har kanske upptäckt någon gång, exempelvis när det är dags att sprida ut konstgödsel i trädgården, att det som borde varit enskilda korn istället ligger som stora tunga klumpar. Har man tur kan produkten smulas ned och ännu användas. Har man riktigt otur, är det bara att slänga och köpa nytt. Att materialet klibbar samman är en följd av en alltför fuktig lagermiljö.
 6. Trävaror, såsom sågspån och pallkragar tar åt sig fukt. Ved torkar inte lika bra: ”Torrt som fnöske” är ett vanligt uttryck. I alltför fuktiga lagerhallar så gäller inte det uttrycket. Trävaror känns lätt fuktiga att ta i och om fuktig ved används att elda med så uppstår flera negativa effekter, så om mindre värme, samt mer sot och föroreningar. 
 7. Det luktar illa: Extra lätt är det att upptäcka på textilier som gärna drar till sig en unken lukt av alltför instängd och fuktig miljö. Lukten kan påminna om den som uppstår om man glömt en sur handduk från gympan i väskan, eller om man missat att ta ut tvätten ur tvättmaskinen samma dag som man tvättat.
 8. Lösa ytskikt: Färgen kan flagna och ytskiktet på olika material kan bli löst och ömtåligt av en fuktig miljö.
 9. Synliga svampangrepp: Svampangrepp som bildas till följd av för mycket fukt, i exempelvis lagerhallar, kan synas i flera olika färger. Från vita, gula och bruna, till mer gröna, grå och svarta. 
 10. Fläckiga partier: Ett initialt sätt att upptäcka alltför stor luftfuktighet kan vara genom att material får synligt fläckiga partier. Områden som exempelvis är mörkare än andra.

Papptak – oförtjänt dåligt rykte?

18 jul 2017

Att ha papptak är mycket populärt idag. Samtidigt ses det dock som något som i princip endast läggs eftersom inköpspriset är så pass lågt. Så är dock inte fallet idag. Förutom att kvaliteten har blivit betydligt bättre på bara några decennier, är papptak mycket lägligt på platta hus. Det klarar nämligen lägre lutningar än de flesta andra takmaterial. Papptak klär till exempel många olika kontorsbyggnader i många städer runtom i landet, där flesta troligtvis återfinns i och kring Stockholm.

Billigt

Papptak har alltid varit förhållandevis billigt. Idag är det ett takmaterial som är bra mycket billigare än de flesta andra som finns på marknaden. I dagsläget behöver det dock inte innebära att pappen nödvändigtvis är av dålig kvalitet. Visst går det att få tag på dåliga rullar då och då om man tar det absolut billigaste, men på marknaden överlag finns ett högt kvalitativt urval att välja mellan. Störst fördel har man om man bor i Stockholm eller annan större stad, där det finns ett stort utbud att botanisera i.

Livslängden har ökat

Väljer man det billigaste kanske man har oturen att få tag på papp som inte klarar av mer än 5 år innan det behöver bytas. Granskar man de fabrikat som finns, och väljer något med kvalitet, kan man dock utan problem hitta papp som håller i upp till 30 – 40 år. Om papptaket håller i 30 eller 40 år beror inte bara på pappens kvalitet. Yttre faktorer, så som väderpåfrestningar, påverkar starkt.

Sedan går det att påverka livslängden på taket en hel del på egen hand. Papptak kräver förhållandevis mycket underhåll, och om detta inte sköts, kan livslängden minska med flera år. När det väl behöver läggas nytt tak finns dock fördelen att det går att lägga nytt direkt över det. Med andra material behöver man först riva det gamla innan det nya kan läggas.

Enkelt att lägga själv

Det är inte bara inköpskostnaden som blir lägre om man väljer papptak. Själva takläggningen blir betydligt enklare att göra på egen hand, jämfört med hur det ser ut med andra takmaterial. I städer med många höga hus, Stockholm till exempel, blir det betungande att bära betong eller tegel upp och ner för fastigheterna.

Oavsett om man bor i Stockholm eller någon annanstans, kan man alltså spara pengar på att inte anlita en takläggare. Hade man lagt betong eller tegel själv ändå, så sparar man åtminstone tid och energi, för att inte tala om ryggen som skonas.

Som nämnt ovan behöver inte heller det gamla taket rivas när nytt ska läggas. Om du redan har papptak och ska lägga nytt, behöver du alltså inte oroa dig för ökade kostnader eller besvär med rygg där heller.

Vad innehåller en kurs i Heta arbeten?

16 jul 2017

För att få utföra så kallade Heta arbeten krävs det att man har ett certifikat. Detta fås genom att man går en utbildning hos någon av de aktörer som har certifierade instruktörer och därmed rätten att ge ut dessa certifikat. Det är Brandskyddsföreningen som tillhandahåller certifiering och när man fått detta så gäller det i fem år. Men vad ingår i en utbildning i Heta arbeten?

En utbildning kan vara upplagd på flera olika sätt. Följande information har tagits från Brandskyddsföreningens hemsida och är en förkortad variant av det som finns att tillgå på hemsidan. Men det visar ändå i sammanfattad form vad som ingår i en utbildning inom heta arbeten.

Avsnitt 1

Här ges grundläggande information kring vad heta arbeten är, vilka krav som finns, lagar och regler samt kunskap om gällande straffansvar. Utbildningens första del består alltså av en grund att stå på inför kommande utbildningsavsnitt.

Avsnitt 2.

Nästa steg är att lära sig om vilken organisation som krävs vid heta arbeten dvs. heta arbetsteamet. Här lär man sig bland annat vem som är tillståndsansvarig och vilka olika roller som finns inom detta team. Man ser även på hur det är organiserat i de nordiska länderna.

Avsnitt 3.

Här sker utbildning om bränders uppkomst och hur olika brandfarliga varor reagerar vid brand och därmed vilka risker som tas när dessa bränder ska släckas.

Avsnitt 4

Nu läggs fokus på tillståndslistan samt de två första säkerhetsreglerna. Dessa säkerhetsregler handlar om behörighet samt brandvakt.

Avsnitt 5

Utbildning i riskbedömning när heta arbeten utförs. Det handlar både om att göra riskanalys i olika miljöer samt bedöma risk med 3M-metoden. Här gör man även skillnad på risker som finns i villa eller på lantbruk.

Avsnitt 6

Nu går man igenom säkerhetsregel 3-7. Det innebär Brandfarlig vara, Städning och vattning, Brännbart material, Dolda brännbara byggnadsdelar samt Otätheter.

Avsnitt 7

Både teoretisk och praktisk utbildning kring släckredskap. Det handlar då allt från att kontrollera funktion och avgöra om tillräcklig släckutrustning finns till att praktiskt använda dessa om brand skulle uppstå.

Avsnitt 8

Fokus på gashantering och larmning genom säkerhetsregel 9 och 10. Säkerhetsregel 9 handlar om svetsutrustning och säkerhetsregel 10 om larmning. Utbildningen handlar även om att kontrollera telefoner så att det alltid finns möjlighet att larma.

Avsnitt 9

Genomgång av säkerhetsregel 11 till 13 vilket innebär kunskap om tätskikt på tak och balkonger. Bland annat ges information om torkning, uppvärmning och sedan applicering av tätskikt. Här ingår även information om smältning av asfalt.

Avsnitt 10 och 11

Avsnitt 10 handlar om att sammanfatta all kunskap och repetera detta med hjälp av repetitionsfrågor. Sista avsnittet ger medlemmarna på utbildningen certifiering i heta arbeten.

Det här bör en bra firma göra vid golvslipning

13 jul 2017

Det kan alltid kännas lite svårt att hitta en bra firma för att utföra tjänster åt en. Den absoluta majoriteten är dock givetvis seriösa och i de flesta fall har man ingenting att oroa sig för. Däremot är det alltid bra att veta hur ett jobb ska gå till innan man anlitar någon för att utföra det. Givetvis behöver man inte kunna allt om det – men det är alltid bra att ha koll på ett ungefär vad som gäller. Annars är det lätt att man blir lurad om stötar på en oseriös aktör, eller att fakturan saltas något.

Det är främst i storstäder som Stockholm man löper störst risk att stöta på någon som är oseriös. Det här är inget specifikt just för Stockholm, utan något för storstäder överlag. Då Stockholm är Sveriges största stad är det givetvis även där oseriösa aktörer har störst chans att hitta nya kunder att lura samt har bättre möjlighet att ”gömma sig” bland det stora tjänsteutbudet. Givetvis är det dock alltid bra att iaktta försiktighet, oavsett om man bor i Stockholm eller någon mindre stad.

Svarar på dina frågor

En seriös firma bör alltid svara på dina frågor. Gör de till exempel en dammfri golvslipning eller en golvslipning på klassiskt vis? Många idag föredrar en dammfri golvslipning helt enkelt för att dammbildning ofta är ett bekymmer vid icke dammfri golvslipning.

Huvudsaken är att firman kan svara på de frågor du har både under, innan och efter arbetet. Att de kan svara på de funderingar du har är givetvis viktigt för att det ska kännas tryggt och bra för dig att anlita dem och att betala fakturan sedan. Är du osäker på någonting som står på fakturan? Fråga!

Ska de även olja/lacka?

I princip alla som utför ”vanlig” golvslipning och dammfri golvslipning erbjuder även efterbehandling. Vilka efterbehandlingar som erbjuds kan skilja sig något mellan olika firmor – även vad gäller priserna. Seriösa företag som sysslar med golv erbjuder nästan alltid ett brett urval av efterbehandlingar att välja mellan, och de bör också kunna rekommendera en behandling som passar just ditt golv.

Till exempel kanske du vill ha tre lackningar för att få extra tålig yta? Ofta behövs extra lager lack om du vet att golvet kommer att utsättas för hårt slitage framöver. Frågor av dessa slag är något du bör kunna rådgöra med firman om. Behövs det verkligen? Eller finns det en fara att golvet slits ut alldeles för snabbt om bara en eller två lager lack stryks på efter golvslipningen?

Yrken inom bygg i Stockholm

6 jul 2017

Verksamheten kring byggbemanning är särskilt stor i Stockholm. Inte bara för att Stockholm är landets största stad, utan även för det sker en mycket snabb inflyttning av människor till huvudstaden. Det här har sina effekter på branschen och byggkonjunkturen för tillfället är mycket stark. Hur det ser ut ett par framöver återstår givetvis att se – men klart är att nu är en mycket bra tid att få en fot in i byggbranschen. Ett effektivt sätt att göra detta på är att gå genom ett företag som sysslar med byggbemanning.

Anläggningsarbetare

Som nämnt i inledningen går det ofta snabbt att få jobb inom branschen om man går genom ett företag som sysslar med byggbemanning. Ett av de yrken man kan få börja jobba som är då anläggningsarbetare. För det här yrket krävs dock viss utbildning.

Grundutbildning till anläggningsarbetare kan man få i gymnasiet under byggprogrammet med inriktning mark och anläggning. Därefter behöver man genomgå en period som lärling innan man får sitt yrkesbevis. Dock går det även som vuxen att gå till en vuxenskola och tillskansa sig de kunskaper som krävs. Därefter kan man möjligen samarbeta med ett företag inom byggbemanning för att få ett jobb i Stockholm.

Golvläggare

Oavsett vilken typ av lokal det är som byggs kommer golvläggare alltid att behövas. Oftast arbetar man med material som trä, plast, textil och linoleum. Vanligt är också att man som golvläggare arbetar i våtrum. Där förser man väggar och golv med vattentät plastmatta för att göra rummet säkert för vätan.

Arbetsförmedlingen bedömer, precis som med många andra yrken inom byggbranschen, att efterfrågan på golvläggare kommer att vara större än tillgången på dem det närmsta året. Det antal personer som har valt att utbilda sig inom byggprogrammet på gymnasiet är fortfarande för lågt. Den golvläggare som är färdigutbildad, och som har yrkesbevis, kan med lätthet hitta ett jobb i Stockholm inom den närmsta framtiden.

Målare

Även målare råder det hög efterfrågan på för tillfället. Precis som i fallet med golvläggare och flera andra yrken inom byggbranschen är det för få som utbildar sig i relation till den efterfrågan som finns. Ska man jobba som målare bör man ha en god fysik, ha god känsla för färg och form, vara noggrann och ha en god social förmåga.

Även för målare är Arbetsförmedlingens prognos positiv. Idag finns ungefär 13 000 anställda målare i landet – en siffra som egentligen borde vara högre om man utgår ifrån efterfrågan. Förutom att gynnas av den starka byggkonjunkturen, finns det också ett stort behov av upprustning av äldre byggnader. Där är målare en viktig del i processen.

Skiffer på golvet

3 jul 2017

Skiffer är både elegant och praktiskt. Till exempel kan det fungera som skydd mot fuktiga och smutsiga skor mellan dörr och altan om du har ett känsligt golv. Givetvis kan även en gammal hederlig dörrmatta göra jobbet, men genom att lägga skiffer får du en permanent lösning som dessutom ser riktigt bra ut om det görs rätt.

Hur lägger man skiffer?

Hur skiffer läggs beror till viss del vilken typ av golv du har från början. Har du till exempel laminat- eller parkettgolv behöver du först såga bort parketten motsvarande den yta som din skiffer ska ersätta. Här är det bäst att använda sänksåg med rätt djup, så att sågen inte går ner under golvet. Dubbelkolla gärna djupet både en och två gånger för säkerhetsskull. För att få bort parketten sedan kan ett stämjärn användas i hörnen.

För att få ett så bra resultat som möjligt är det bra att anpassa ytan efter materialet. Har du till exempel rätt stora skifferplattor, blir det snyggare om du ser till att inte alltför många plattor behöver delas, även om det innebär att den yta du tänkt dig från början behöver ändras något.

Vilken skiffer passar bäst på golvet?

Skiffers egenskaper varierar en hel del beroende på vilken typ av skiffer det är frågan om. Till exempel är kvartsitskiffern ett material som i hög grad liknar granit i dess egenskaper och, ibland, färg. Kvartsitskiffer bör väljas av den som vill ha en tålig natursten som inte blir fläckig i första taget. Ska man lägga det på golvet kan det alltså passa bra.

Pratar man däremot om lerskiffer är det ett mer känsligt material. Det är mycket mjukt och det är lätt att råka repa ytan på det. Dessutom tenderar fläckar att fastna och bli svåra att få bort, med tanke på hur poröst det är.

Var det kan användas förutom golvet

Om du har lagt skiffer på golvet men vill lägga det någon annanstans finns det mängder av möjligheter. Vanligast är just att det används för att lägga delar av golv, men det är även vanligt att använda i till exempel kök och badrum. Då passar det bra att ha som bänkskivor och då är det ofta kvartsitskiffer som lämpar sig bra rent praktiskt. Detta eftersom det, som tidigare nämnt, har tåliga egenskaper och kan närmast jämföras med granit, som är material som används ofta i kök just på grund av sin tålighet.

Vidare gör sig skiffer mycket bra utomhus. Faktum är att det är en av de mest vanligt förekommande bergarterna i svenska trädgårdar. Här är det endast fantasin som sätter gränser, men vanligt är att skiffer läggs som en gång mellan till exempel växthus och altandörr.

Kontakta en takläggare för en årlig kontroll

26 jun 2017

Som husägare så blir man ganska snabbt varse om att en god planering är det som sparar pengar och att man genom en sådan kan komma undan med de akuta – och dyra – renoveringarna. Det vill säga; lär man sig att hålla koll på vad som kan komma att behöva lagas så kan man hela tiden avsätta pengar för detta och man slipper därigenom se att taket springer läck, att husgrunden behöver dräneras eller att en värmepanna går sönder. Naturligtvis så kan dessa saker ändå inträffa, men en sundare planering är i de flesta fall det som sparar pengar.

Vi nämnde ovan taket och grunden och detta var inte något som skedde av en slump. Nej, dessa områden anser vi nämligen vara lite viktigare då det kommer just till sin planering och detta av en logisk anledning. Just tak och grund är nämligen de delar på ett hus som utsätts för mest angrepp från naturen och detta i form av regn, snö, jordvatten och blåst – saker som sliter och som gör att man som husägare bör hålla dessa delar under lite större uppsikt än då det gäller andra delar av huset.

För taket så kan vi därför rekommendera att man årligen – lämpligen efter vintern – tar kontakt med en professionell takläggare för en kontroll. Det kan nämligen vara svårt för dig som lekman att upptäcka eventuella fel och brister och kostnaden för en takläggare för en sådan inspektion är heller inte så dyr. Ser man till grunden så gäller det att du använder sina sinnen och ditt sunda förnuft. Kort sagt; luktar det konstigt i din källare i ditt hus i Stockholm eller ser du att färg börjar lossna från väggarna, att fuktfläckar syns på golvet – ja, då är dessa tecken på att en dränering bör bokas in.

Vi nämde ovan en takläggare och en sådan kan även vara värdefull att anlita om man tänker på ekonomin i stort för en husägare.

En takläggare ger dig lägre energikostnad

Tillhör du en av alla de husägare som tycker sig ha en hög energi- och värmekostnad; betalar du för mycket för ditt hus i Stockholm i förhållande till vad du får? Ja, då kan detta bero på att ditt tak inte är tätt. Ett läckande tak är nämligen en stor bov i detta drama och detta genom att kall luft släpps in- medan varm luft inifrån kommer ut.

Ohållbart och väldigt kostsamt; en takläggare kan direkt se vilka åtgärder som behövs för att göra ditt hus i Stockholm mer kostnadseffektivt. Skulle de sedan visa sig att taket tjänat ut sin rätt och behöver bytas så är detta något du bör göra; även ett tak har en begränsad livslängd. Det behöver inte bli så dyrt att byta ett tak i dagsläget heller – en takläggare i Stockholm och dennes tjänster är något som, naturligtvis, omfattas av rot-avdraget.

Vad kostar ett pooltak?

21 jun 2017

Det finns flera fördelar med att installera ett pooltak. Framförallt handlar det om att hålla poolen ren genom att det inte hamnar skräp, löv och annat i poolen. Man behöver inte heller använda lika mycket kemikalier för att hålla vattnet rent. Tack vare pooltaket kommer även vattnet bli varmare och därmed badsäsongen förlängas. Men är det värt det? Det beror mycket på vad man är beredd att betala. Det finns allt från stora exklusiva modeller till billiga pooltak med färre finesser.

Genom att jämföra flera olika alternativ, tillverkare och modeller går det att hitta pooltak i de flesta prisklasser. En risk finns däremot att man är ”dumsnål” och väljer något av de billiga pooltak som finns på marknaden och sedan inser att det inte har den funktion som önskas.

Om man bortser de mest exklusiva modellerna som delvis har högt pris på grund av unik design så är det framförallt följande punkter som avgör priset.

 • Hållbarhet

På sommaren kan alla modeller av pooltak användas. Det som skiljer modellerna åt är hållfasthet under vintern. De som vill ha pooltaket på plats under vintern bör därför fråga återförsäljaren kring hur mycket snö och vind som det står emot. Självklart beror det på vilken del i landet man bor i om taket kan vara på plats året runt eller inte.

 • Takhöjd

Billiga pooltak är generellt mycket låga. Dessa kan monteras på poolen och skjutas undan när man ska bada. Det går däremot inte att gå under dessa tak. Priset kan pressas ner främst vare att konstruktionen är mindre.

 • Plast

Det vanligaste materialet är plexi men det finns även i plastmaterialet polykarbonat. Kostnaden för plasten kan variera beroende exempelvis på om man väljer kanalplast eller klarplast. Klarplast är då något dyrare.

 • Storlek

Det som främst avgör priset är storleken på taket. Detta är däremot något som är svårt att påverka. Är poolen en viss storlek så är det ju ett tak som är i den storleken som behöver köpas in. Att sätta pooltak enbart på en mindre del av poolen är inte någon rekommendation då vinsten med detta blir mycket liten.

Kom ihåg att det även kan tillkomma kostnad för bygglov. I många kommuner krävs bygglov för byggnader, över en viss storlek, med en höjd över ca 1 meter. I och med att pooltaket skapar en sådan konstruktion bör man undersöka vilka krav som finns. Detta vet däremot taktillverkarna och har mycket ofta modeller som är lägre än bygglovsgränsen.

Vill du jämföra billiga pooltak får du alltså i första hand se på ditt behov och avgöra vilka punkter som är viktiga för dig gällande design, form och funktion. Kanske kan du tänka dig ha kanalplast istället för klarplast. Är det viktigt att kunna stå under pooltaket eller kan du nöja dig med en lägre modell? Framförallt – jämför priser hos flera återförsäljare och vänta in kampanjer.

Golvslipning och lackning av trägolv - matnyttiga tips

5 jun 2017

Det brukar heta att ett trägolv får patina och blir vackrare med tiden. Visst stämmer det, men det är också en sanning med modifikation. Ett trägolv som används flitigt, som till exempel en småbarnsfamilj med djur, kommer att behöva lackas om ett antal gånger. Skyddet från lacken kommer helt enkelt att behövas på ett golv som utsätts för slitage från en familj under en längre tid.

Är golvet repigt och slitet är det dessutom lämpligt att slipa om ytan. Tar man hand om sitt trägolv på ett korrekt sätt så kan det faktiskt hålla längre än huset det är lagt i. Läs mer på http://www.golvslipninggöteborg.com/.

Lack skyddar mot smuts

Dessutom skyddar lacken på ett fantastiskt sätt mot smuts, repor, färgförändringar och andra skavanker. Kort sagt: golvet blir både mer lättskött och vackrare än ett obehandlat golv.

Lack torkar snabbt, därför ska man ta ordentligt med lack på penseln och stryka jäms med ådringarna i träet. Snåla inte med lacken, ju fler lager du lägger på, desto tåligare blir golvet.

Viktigast är dock att man slipar och dammar av ordentligt innan lackeringen påbörjas.

Innan du börja lägga på lacken så är det ofta lämpligt att slipa med ett fint sandpapper, men är golvet välbehållet så kan det räcka att rugga upp det en aning.

Låt ett proffs ta hand om ett hårt slitet golv

Om golvet är riktigt hårt slitet bör du låta en professionell hantverkare slipa om det. All evenuell vax måste också slipas bort från trägolvet, annars kommer inte lacken att fästa ordentligt.

Om behovet av slipning är stort så lär det behövas en golvslipningsmaskin. Här rekommenderar vi att du låter en professionell golvläggare sköta jobbet, eller i alla fall valet av slipmaskin.

Räkna med att hela arbetet, inklusive flyttning av möbler, rengöring, lackning och städning efteråt, kommer att ta några dagar. Viktigt är att du låter ytan torka ordentligt innan du möblerar igen. Ett dygn är minimum att låta lacken torka.

Viktigt att välja rätt sorts lack

Vilken lack du ska välja beror på flera faktorer, bland annat vilket träslag golvet är gjort av och var i huset det är lagt. Till mjuka trägolv, som furu, bör du inte välja ett för styvt lack, det riskerar att spricka av golvets rörelser. Ska rummet användas mycket så bör du välja ett lack med starkare yta. Din färghandlare kan säkert hjälpa dig att hitta en lack som passar just ditt golv.

Till sist går vi igenom vad du kommer att behöva för utrustning när du ska lacka om trägolvet.

Nödvändiga verktyg: hammare med klo, bred lackpensel, filtroller med skaft, dammsugare, färgtråg, slipplatta. Material: diskmedel (milt), tvättnafta, t-sprit, slippapper, trasor, lack, hink.

Så följer du ditt bygglovsärende i Stockholm

29 apr 2017

Om en tillbyggnad, ombyggnad eller nybyggnad ska ske är chansen stor att det krävs ett bygglov innan man får börja bygga. Om detta behövs eller inte kan man läsa om på Stockholms webbplats (Stockholm.se).

I det fall som tillbyggnaden kräver ett bygglov kan det vara en fördel att kunna följa denna processen. Detta för att se när kommunen börjat att arbeta med ärendet och när det förväntas vara klart. Därmed kan man själv planera inköp och byggnationen lättare.

Gör så här

Om en bygglovsansökan har skickats in för exempelvis en tillbyggnad kan man logga in via Stockholms webbplats med BankID samt sitt personnummer. I inloggat läge kan man tydligt se hur långt processen har gått och vad som är nästa steg. Här kan man även få information om vem man kan kontakta för att få ytterligare information.

Se tidigare ärenden

Via webbplatsen går det även att se äldre bygglovshandlingar gällande Stockholm. I databasen finns bygglov samlade ända bak till 1713 samt fastighetsbildningsförrättningar från år 1943 och löpande framåt. Från 1997 går det även att se alla diarieförda ärenden.

Man behöver inte logga in för att ta del av dessa. Vill man däremot se ritningar som är kopplade till en specifik tillbyggnad eller nybyggnad måste man logga in på webbplatsen.

Är bygglovet från sommaren 2015 eller framåt kan man se alla beslutshandlingar direkt på webben. Från det årtalet valde Stockholms kommun att scanna in gällande handlingar och lägga upp dem offentligt. Även material från tidigare år är offentliga handlingar men vill man ta del av dessa måste man kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Söka byggärende

De som loggar in via Stockholms webbplats får direkt tillgång till den process som sker gällande bygglovet. Detta eftersom man loggar in med personnummer och systemet därmed kan känna av vilken information som ska visas. Vill man däremot söka på ett annat ärende krävs lite mer information.

Det enklaste är att söka på fastighetsbeteckningen. Detta oavsett om det är en större nybyggnation som ska ske på tomten eller en mindre tillbyggnad. Ett annat alternativ är att söka på adressen eller det diarienummer som ärendet har fått.

Via avancerat sök går det att välja om det är ett avslutat ärende eller ett pågående.

Har du inte BankID?

Har du ansökt om bygglov för en tillbyggnad och inte har något BankID? Eller vill du se de digitala handlingarna på ett annat ärende som enbart visas i inloggat läge?

Lösningen är att gå och använda de besöksdatorer som finns tillgängliga vid stadsbyggnadsexpeditionen. Med dessa krävs inte personlig inloggning men man får ändå tillgång till detta material.

Behöver du hjälp med själva arbetet med tillbyggnaden kan vi rekommendera http://www.tillbyggnadstockholm.com/.

Välj en pålitlig snickare – inte en billig

20 apr 2017

ROT-avdraget har haft positiva effekter: många svenskar har fått råd förverkliga de drömmar de haft gällande inredning, tillbyggnader och nybyggnationer. Kortfattat så innebär ROT-avdraget att man som privatperson kan anlita till exempel en snickare för ett renoveringsprojekt hemma och därefter dra av upp till halva priset för jobbet på deklarationen; pengar som kommer i retur via skattsedeln. Det enda som behövs är att man först kollar så att man verkligen är berättigad att använda rot-avdraget och det är något som man enklast gör genom att logga in med sin bankdosa på Skatteverkets hemsida. Summan som gäller som tak är 50.000 kronor/år och person.

Där har vi rot-avdraget i stora drag och som man kan se är att avdraget både är generöst och att det även är väldigt lätt att använda då företaget man anlitat brukar åta sig att sköta allt pappersarbete. Att väldigt många privatpersoner använt sig av rot-avdraget i samband med byggnationer och renoveringar i sina hem är ett faktum och man kan främst peka på en stad där det använts lite mer frekvent än i andra – Stockholm – och att det tyvärr också är där som de stora problem med rot-avdraget visat sig. I Stockholm har man nämligen kunnat se att allt fler företag erbjuder sina tjänster, men där de sedan inte har kompetens nog att slutföra sina åtaganden.

Det här innebär att många personer som använt sig av snickeritjänster i dagsläget tvingas skörda frukterna av dennes arbete; frukter i form av fuskjobb som måste korrigeras. Det som ytterligare påverkar i Stockholm är att det finns ett enormt urval av snickare där – liksom andra yrken som omfattas av rot-avdraget – och att man som privatperson lätt kan förledas och frestas av att söka efter det billigaste priset.

Tips för att hitta en bra snickare i Stockholm

Rådet här är enkelt: gör det inte. Den billigaste priset hos en snickare är i många fall en klar indikation på vilken kvalitet denne håller och här råder vi således att man avstår. Priset för en snickare eller en annan typ av hantverkare är – tack vare rot-avdraget – ändå på en tillräckligt bra nivå för att man inte aktivt ska behöva jaga det lägsta priset i Stockholm. Men hur väljer man rätt snickare då? Det finns några tips och enklast blir det att förklara genom några punkter.

 • Att alltid se till att få några referenser och att ringa dessa är ett bra sätt att ta reda på dugligheten hos en snickare i Stockholm.
 • Garanti på jobbet. Se till att få inskrivet garanti i kontraktet och se till att det hela tiden dokumenteras kring de moment som rör projektet. Där har du en fördel om något skulle gå sönder och försäkringsbolaget behöver få uppgifter.
 • Det är inte fult att fråga efter ett sådant i dagens Stockholm – det är snarare en nödvändighet.

Projekt i Stockholm kräver maskinuthyrning

19 apr 2017

Stockholm räknas idag som en av de absolut snabbast växande städerna i Europa gällande inflyttning och detta är heller ingenting som ser ut att avta i takt med åren; tvärtom så säger prognoserna att Stockholm innan år 2030 ska ha ökat med ungefär en halv miljon människor och därmed också i och med detta ha passerat London som den snabbast växande staden i Europa. En rolig utveckling som dock säkerligen kommer att innebära att Stockholm som stad kommer att drabbas av en hel del växtvärk och att denna kommer att sätta en hel del press på medborgarna i form av minskad komfort. För att förklara detta så kan vi säga att ju fler som personer som flyttar till en stad, desto mer måste också staden expandera i form av byggnationer. Byggnationer som främst rör boenden och det är ett område som Stockholm redan nu har problem med; något som syns främst genom att man pekar på de skyhöga priserna som finns för bostäder där.

Kort sagt; de höga och ständigt stigande priserna för bostäder i Stockholm kan till stor del av förklaras av och härledas till att det inte byggs tillräckligt med boenden i förhållande till hur många som bor i staden samt de som hela tiden flyttar in. Här har Stockholm en delikat uppgift framför sig och det är också av den anledningen att man ser att det just nu pågår en sådan byggboom i staden; en byggboom som även involverar infrastruktur samt byggnationer av exempelvis sjukhus, bibliotek samt nya stadsdelar.

Ska Stockholm växa så mycket i befolkning så måste man även växa utåt och det här gör att allt ifrån olika företag inom byggbranschen idag har väldigt bråda – och lukrativa – dagar i Stockholm. Med detta menar vi att alla får vara med och bidra i dagens Stockholm – allt ifrån den större entreprenören och byggherren till en mindre snickarfirma har idag full sysselsättning och detta sett både till privatpersoner och deras byggnationer och sett till de större projekten av exempelvis bostäder.

Ett annat område som idag upplever en väldigt bra tid i och med dessa projekt och nybyggnationer rör maskinuthyrning och detta är något som vi ska titta närmare på i den här texten. För; ett företag i Stockholm som erbjuder en stabil och omfattade maskinpark och som erbjuder maskinuthyrning har idag en väldigt stor omsättning om man jämför med hur det såg ut för bara några år sedan. Maskinuthyrning är nödvändigt vid i stort sett samtliga byggnationer i Stockholm och oavsett om det handlar om kranar, större lastbilar, grävskopor eller specifika verktyg anpassade för särskilda ändamål så finns det ett stort behov. Ett behov som dessutom kommer att öka markant i takt med tiden och de prognoser vi nämnde ovan gällande inflyttningen kontra byggnationer. Maskinuthyrning är i dagens Stockholm väldigt nödvändigt och detta gäller både de större drakarna – verksamma över hela Sverige – samt för de lite mindre, mer lokala företagen som erbjuder tjänsten.

En annan aspekt gällande maskinuthyrning – och som ställer till det lite – handlar om hur området påverkar privatpersoner i Stockholm; detta i form av de maskiner man står inför att hyra, helt enkelt, inte finns tillgängliga då man väl behöver dem.

Kontakta ett företag för maskinuthyrning i god tid

Man ska veta att Stockholm även är den stad där privatpersoner renoverar och bygger om i allra högst grad i Sverige och att detta i allra högsta grad påverkar hur tillgången på olika maskiner ser ut. Det vill säga; ska man bygga en bostad i Stockholm och där man behöver genomföra ett omfattande markarbete samt gjuta en platta så kan man inte räkna med att det finns maskiner tillgängliga att hyra i Stockholm under de veckor man behöver dem; detta då risken är både stor och uppenbar att någon annan person hyrt dessa eller där de redan används vid ett större projekt någonstans i staden. Rådet här är således ganska enkelt och väldigt koncist: kontakta en firma inom maskinuthyrning på ett tidigt stadium om du behöver en specifik maskin eller ett verktyg av något slag.

Ska du som exempel på detta kanske slipa dina golv i en lägenhet i Stockholm – något som är vanligt i samband med exempelvis en försäljning – så bör du hyra de nödvändiga maskiner som behövs. Det som du ska veta i och med detta och som kommer som en positiv effekt för dig är dock följande; är du ute i god tid så kommer du att få hyra de berörda maskinerna betydligt billigare i Stockholm än vad du fått gjort om din golvslipning, ditt markarbete, eller din gjutning av platta skett i en mindre stad i Sverige. Vi förklarar varför nedan.

Mindre företag inom maskinuthyrning ger lägre priser

Om vi säger att du bor i en mindre stad och ska genomföra ett projekt som kräver en speciell typ av maskin eller verktyg så kommer du där att att få vända dig till någon av de större drakarna som finns över hela Sverige. Dessa är ofta dyrare och tar samma priser oavsett om du är en privatperson eller om du är en lite större entreprenör.

Fördelen som du  - vid ett liknande projekt – i Stockholm har är att den även finns mindre verksamma företag inom maskinuthyrning. Dessa har naturligtvis inte samma breda sortiment, men de erbjuder de väsentliga maskinerna som brukar behövas och de gör det till väldigt mycket schysstare priser än vad de stora företagen gör.

Det har – kort sagt – uppstått en sundare konkurrens i Stockholm som gynnar privatpersoner och deras plånböcker. Å andra sidan så gäller det att man – som vi nämnde ovan – är ute i god tid om man ska kontakta även en av dessa mindre aktörer inom maskinuthyrning i Stockholm. Konkurrensen mellan kunderna är i dagsläget även den väldigt hög och ytterst påtaglig.

Kontakta en rörmokare vid din badrumsrenovering

11 mar 2017

I Stockholm så sker det absolut flest renoveringsarbteten i Sverige och en stor del av detta kan naturligtvis härledas till att man också har flest människor boende i staden. Dock så är detta bara en del av sanningen och en annan del går att förklara med att den bostadssituationen som för tillfället råder i Stockholm. Som alla vet så har Stockholm en ganska extrem marknad för bostäder där priserna ständigt når nya höjder och toppnivåer och detta medför att de som har en bostad också vill maximera sin vinst den dag de ska sälja denna.

Här kommer alltså renoveringar in i bilden – man renoverar sina boenden i Stockholm som en slags investering där avkastningen och vinsten sker den dag man säljer boendet i fråga. Främst så är det två stycken rum som man brukar fokusera på vid dessa renoveringar och dessa är kök och badrum. Gemensamt vid båda dessa rum är att man måste dra vatten vid en renovering – något som vanliga privatpersoner inte får göra utan här måste man kontakta en rörmokare för jobbet. Tyvärr ska man här säga att denna lilla detalj missköts något fruktansvärt i Stockholm och det är just jakten på den maximala vinsten som ställer till det.

Ska en person i Stockholm renovera sitt badrum så ser man helt enkelt kostnaden för en rörmokare som direkt onödig och försöker därför göra jobbet själv. Att det här skapar problem – stora sådana – är en rejäl underdrift och här måste man verkligen se upp om man står inför att köpa en lägenhet i Stockholm.

Har verkligen en rörmokare genomfört jobbet vid denna badrumsrenovering eller är det gjort av en person som saknar behörighet? Denna fråga måste man ställa sig – följderna kan nämligen bli katastrofala och föra med sig stora omkostnader.

Kräv garanti på jobbet av en rörmokare i Stockholm

Köper man en lägenhet i Stockholm – för dyra pengar – och upptäcker att badrummet som nyligen renoverats inte håller måttet så brukar själva upptäckten komma krypande snarare än explosionsartat. Det kommer alltså inte att spruta vatten ur toaletten eller genom avloppsrören – däremot kommer du att känna en doft av mögel och då är det redan för sent i många fall. Med för sent menar vi här att det det kan bli en massa strul med den tidigare ägaren till denna lägenhet i Stockholm – den som alltså inte anlitat en rörmokare – och att man i värsta fall inte kan få några pengar tillbaka.

Du kan alltså själv få kontakta en rörmokare som tvingas korrigera de misstag som den förre ägaren gjort och dessutom få betala dyra pengar för själva vattenskadan. Det är alltså här man måste se upp som köpare av en lägenhet i Stockholm och kräva garanti på jobbet som utförts, om det sedan handlar om en römokare, en elektriker eller en snickare spelar ingen roll.

Jakten på snabba pengar gör folk i Stockholm fartblinda – något som indirekt drabbar någon annan. Detta är sorgligt, men inte desto mindre sant för den sakens skull.

Professionell golvslipning är ett bra val

8 feb 2017

Har du bestämt dig för att genomföra en golvslipning i ditt hem? Bra! En golvslipning är något som i många fall är betydligt bättre jämfört med att helt byta golven och också något som rekommenderas – speciellt om det handlar om ett äldre golv. Det vill säga; kan man genom en golvslipning rädda ett äldre golv så får man också ett betydligt bättre resultat och detta då det i många fall handlar om ett rent hantverk som man inte får av dagens modeller.

En våning på exempelvis Östermalm i Stockholm har ofta ett golv med anor från 1800-talet och att riva ut detta är att i det närmaste spotta på historien. Därför bör man nästan alltid kontakta en golvläggare innan man tar ett beslut kring att byta golv – går det att genomföra en golvslipning så är det att föredra.

Vi ställde en fråga i början av texten och denna tänkte vi bygga på litegrann: vem genomför din golvslipning? Nästa steg är nämligen detta och tyvärr så räcker många upp sin hand här och svarar att de tänkt sig att slipa golvet på egen hand. Något vi starkt avråder. Det är svårt att slipa golvet och det finns alltid en risk att man ”tar för mycket” och därmed förstör golvet i fråga. Därför så rekommenderas alltid att man anlitar en golvläggare för en golvslipning och detta då resultatet – naturligtvis – nästan alltid blir bättre och där det dessutom inte kostar så mycket pengar.

Visst; det kostar naturligtvis pengar – men i förhållande till vilka kostnader som följer med om man på egen ska genomföra en golvslipning så är summan i sammanhanget ganska överkomlig. Det vill säga – ska du slipa ditt golv i Stockholm så måste du dels hyra en maskin (något som är ganska dyrt) och dels så måste du även hyra presenningar och andra saker som kan täcka dina möbler.

En golvslipning tar tid

Tiden ska heller inte underskattas i detta. För att genomföra en golvslipning så krävs det noggrannhet och det kräver att man avsätter mycket tid – speciellt som lekman – och denna tid är det inte många som har. Risken är att man tvingas stycka upp sin golvslipning i Stockholm i flera omgångar och därmed förlänga hyran av maskiner till ett högre pris.

Nej, se till att direkt kontakta en golvläggare för din golvslipning och betala den summa som denna begär. Det tjänar du på i längden och ett tips här är att du dels jämför priserna och tar in offerter från flera företag i Stockholm som erbjuder tjänsten samt att du använder ditt rot-avdrag då du väl anlitar något av dessa.

Här kan du läsa mer om golvslipning: www.golvläggarestockholm.net/golvslipning-stockholm.

Hjälp du kan behöva med din badrumsrenovering

10 jan 2017

Många renoveringar i Sverige sker lite på måfå. Menas här: marörmokaren kanske går omkring och stör sig på något i sitt hem så till den milda grad att det plötsligt får vara nog; varpå man initierar projektet i fråga. Om det sedan handlar om en större badrumsrenovering eller att bara fräscha upp i hallen gör detsamma – det är själva tankegången vi vill komma åt och den bristande planeringen som denna för med sig. För; ogenomtänkta renoveringar blir sällan bra och detta oavsett om man själv är den som håller i hammaren eller om man anlitar professionell hjälp för det.

Naturligtvis så finns det olika grader av ett misslyckande också och här måste man definitivt göra skillnad på nämnda uppfräschning av hallen samt den badrumsrenovering vi nämnde samtidigt. Den förra kan man – inom vissa ramar – ha råd med att misslyckas inom; den senare – en badrumsrenovering – har man det inte och detta av den enkla anledningen att varje misstag där kommer att föra med sig höga kostnader. Hur billig är exempelvis en vattenskada?

Några viktiga punkter att tänka på

Vi tänkte här peka på en sanning och denna ligger i att du – oavsett vilken kunskap du förvärvat dig samt hur pass händig du är – kommer att behöva någon form av hjälp vid din badrumsrenovering. Något som vi tänkte bevisa genom att ställa upp några punkter som kan påvisa vilket typ av projekt det egentligen handlar om samt hur pass komplex det egentligen är.

• Planeringen: hur ska ditt badrum se ut och vilka behov kan du tänkas ha? Och: vad är egentligen möjligt att göra och till vilken kostnad? Många påbörjar sitt projekt bara för att halvvägs in inse att man inte har de ekonomiska muskler som krävs för att slutföra det. Något som i bästa fall innebär en pinsam promenad till banken för att låna mer pengar; men som i sämsta fall innebär att man måste lägga allting på hyllan för en tid. Hjälp i detta? En snickare, en arkitekt eller varför inte de som kan – specialister på badrumsrenoveringar?

• Får göra/får inte göra. Du kan ha vana av att sätta kakel och klinkers och du kanske vet hur man ska dra vatten- och avlopp. Det är också detaljer som du får göra i din badrumsrenovering. Däremot – och det här är väldigt, väldigt viktigt – så måste du ta hjälp av en behörig elektriker då det kommer till att exempelvis koppla in golvvärme (något som många idag aktivt eftersöker).

• Rivningen: innan du kan påbörja din badrumsrenovering så måste ditt gamla badrum rivas ut. Något som – i synnerhet i lägenheter – inte är någon enkel historia. Container – större plastsäckar (modell big-bag) – muskelkraft eller skylift? Allt detta kräver planering och – i de flesta fall – professionell hjälp. Underskatta inte rivningen!

Du lär behöva hjälp med din badrumsrenovering i Tyresö

Som man kan se av allt detta så finns det en sannolikhet i att du någonstans under projektets gång kommer att behöva hjälp (inte minst gällande det elektriska) och att du bör ha det i din beräkning. Här kan du med fördel dra nytta av det rot-avdrag som finns och där du kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden den hantverkare du anlitar kostar. Detta med ett tak om 50.000 kronor/år och per person. Glöm inte att använda ditt rotavdrag; det gör verkligen skillnad (och det finns där för att man ska minimera riskerna vid renoveringar).

← Äldre inlägg